Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zapobieganie dostępowi pracowników HubSpot do konta użytkownika

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Domyślnie pracownicy HubSpot, tacy jak specjalista ds. wdrażania, specjaliści ds. wsparcia i menedżerowie kont, mają ograniczony dostęp do części konta HubSpot, aby pomóc Ci w korzystaniu z HubSpot.

Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniamisuperadministratora , możesz uniemożliwić pracownikom HubSpot dostęp do Twojego konta. Wpłynie to również na ich zdolność do pomocy w razie potrzeby. Na przykład, jeśli uniemożliwisz pracownikom HubSpot dostęp do swojego konta, a inny użytkownik na Twoim koncie skontaktuje się z pomocą techniczną HubSpot, specjaliści pomocy technicznej nie będą mieli dostępu do Twojego konta i nie będą mogli zbadać problemu.

Aby uniemożliwić pracownikom HubSpot dostęp do konta:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Bezpieczeństwo > Ustawienia i aktywność.
  • W sekcji Dostęp do konta usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj pracownikom HubSpot na dostęp do konta w celu uzyskania wsparcia i pomocy.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak.

Jeśli potrzebujesz pomocy od HubSpot, włącz to ustawienie przed zwróceniem się o pomoc. Gdy ten przełącznik jest włączony, pracownicy HubSpot będą mieli dostęp do konta przez 24 godziny. Wyłączenie tego przełącznika uniemożliwi nowym pracownikom dostęp do konta, ale obecni pracownicy zachowają dostęp przez kolejne 24 godziny.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.