Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie i pobieranie faktur i rachunków HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Wcześniejsze konto Marketing Hub Basic

Na początku cyklu rozliczeniowego każdego miesiąca, otrzymasz fakturę na swoje konto. Jeśli Twoja umowa jest ustalona na warunkach fakturowania, wiadomość e-mail z informacjami o fakturze zostanie również wysłana do kontaktu rozliczeniowego Twojego konta. Po dokonaniu płatności, do administratora rozliczeniowego Twojego konta zostanie wysłany rachunek.

Faktury i paragony można również przeglądać w ramach konta HubSpot:

  • Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
  • Kliknij zakładkę Transakcje.

    account-and-billing-transactions-tab
  • Domyślnie wszystkie transakcje będą wyświetlane w tabeli z najnowszą transakcją na górze. Do nawigacji między zwrotami, płatnościami, fakturami i zamówieniami służy menu po lewej stronie.
  • Aby zobaczyć fakturę, paragon lub inny dokument, kliknij przycisk Zobacz lub Pobierz pod dokumentem.

Możesz również opłacić wszystkie należne faktury na karcie Transakcje. Dowiedz się więcej o płaceniu faktur z poziomu programu HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.