Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Dodaj okno HubSpot Visualforce do układu strony Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: marca 30, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Okno HubSpot Visualforce to ramka iframe, która wyświetla podsumowanie interakcji, jakie lead lub kontakt z serwisu Salesforce przeszedł w HubSpot. Okno pokazuje działania na osi czasu rekordu kontaktowego HubSpot, takie jak przesłanie formularza, wysłanie wiadomości marketingowej, wynik HubSpot, a także zawiera link do rekordu kontaktowego HubSpot. W oknie Visualforce można użyć filtra, aby filtrować wyświetlane aktywności na osi czasu.

Okno HubSpot Visualforce można dodać do układów stron leadów i kontaktów w Salesforce:

Uwaga: aby wyświetlić zawartość okna Visualforce, użytkownicy Salesforce muszą być zaimportowani bezpośrednio do HubSpot za pomocą funkcjiUtwórz użytkownikaHubSpot i musząmieć dostęp do widoku kontaktóww HubSpot.

Okno Visualforce można dodać do układów kontaktów, kont i szans w Salesforce.

Aby strona Visualforce mogła wyświetlać informacje o koncie lubszansie w Salesforce,konto/szansa musi być zsynchronizowane z firmą/umową HubSpot, a ta firma lub umowa musi mieć powiązany, zsynchronizowany kontakt. W oknie Visualforce nie będą wyświetlane informacje z osi czasu odpowiadające rekordowi firmy lub umowy HubSpot. Zamiast tego w oknie będą wyświetlane informacje z ostatnio zsynchronizowanego, powiązanego kontaktu.

Salesforce Classic

 • Przejdź do swojego konta Salesforce.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Konfiguracja (lub [Twoje imię] > Konfiguracja).
 • Aby dodać okno Visualforce do układu strony leadów, w sekcji Build w menu lewego paska bocznego przejdź do Customize > Leads > Page Layouts.build-lead-page-layout-salesforce
 • Aby dodać okno Visualforce do układu strony kontaktu, w sekcji Budowanie w menu lewego paska bocznego przejdź do Dostosuj > Kontakty > Układy stron.build-contact-page-layout
 • Wyświetli się lista układów strony. Kliknij przycisk Edytujobok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów strony, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz je wyświetlić.

 • Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi i przeciągnij go w wybrane miejsce na układzie strony.

 • W oknie dialogowym wpisz nazwę sekcji (np. Informacje HubSpot). W obszarze Układ wybierz opcję 1-kolumna. Kliknij przycisk OK.
 • W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz opcję Strony Visualforce.
 • Kliknij element HubSpot Lead Intelligence lub HubSpot Contact Intelligence na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.
Dodaj sam element visualforce - przewiń w dół, kliknij opcję Strony Visualforce na pasku narzędzi powyżej > przeciągnij element HubSpot Lead Intelligence do sekcji HubSpot Intelligence
 • Najedź kursorem na nowe okno Visual force HubSpot Lead Intelligence lub HubSpot Contact Intell igence i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
 • W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 315, a następnie kliknij przycisk OK.

 • W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany w układzie.
 • Przejdź do rekordu leadu lub kontaktu Salesforce, aby wyświetlić okno HubSpot Visualforce.

Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron leadów lub kontaktów, do których chcesz dodać okno HubSpot Visualforce.

Lightning Experience

 • Przejdź do swojego konta Salesforce.
 • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego ustawienia i wybierz ustawienia Konfiguracja.
 • W menu lewego paska bocznego, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź doObiekty i pola > Object Manager.object-manager-lightening-experience
 • Na liście obiektów kliknij Lead lub Contact.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Układy stron.
 • Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

 • Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi i przeciągnij go w żądane miejsce na układzie strony.

 • W oknie dialogowym wpisznazwę sekcji (np. Informacje o HubSpot). W obszarze Układ wybierz opcję 1-kolumna. Kliknij przycisk OK.
 • W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz opcję Strony Visualforce.
 • Kliknij element HubSpot Lead Intelligence lub HubSpot Contact Intelligence na pasku narzędzi i przeciągnij go donowo utworzonej sekcji w układzie strony.
 • Najedź kursorem na nowe okno HubSpot LeadIntelligence lub HubSpot Contact Intell igence Visualforce i kliknijikonę klucza w prawym górnym rogu.
 • W oknie dialogowym zmień wysokośćokna na 315, a następnie kliknij OK.

 • W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany w układzie.
 • Przejdź do rekordu leadu lub kontaktu Salesforce i kliknij zakładkę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Visualforce.

Uwaga: okno HubSpot Visualforce można dodać tylko jako sekcję na karcie Szczegóły w Lightning Experience. Okna tego nie można dodać do żadnych niestandardowych zakładek ani stron.

 • Kliknij przyciskFiltr, aby wyświetlić listę filtrów, za pomocą których można segmentować informacje kontaktowe.

sf-visualforce

Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron leadów lub kontaktów, do których chcesz dodać okno HubSpot Visualforce.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.