Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Workflows

Stäng av arbetsflöden

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional

Lär dig hur du stänger av ett arbetsflöde för att stoppa automatiseringen och hur det påverkar posterna i arbetsflödet.

Om du vill stänga av ditt arbetsflöde för att förhindra att åtgärder utförs en viss dag kan du istället ställa in pausdatum i dina arbetsflödesinställningar. Med pausdatum kan du välja datum då arbetsflödet inte ska utföra åtgärder, utan istället planera om åtgärderna till nästa tillgängliga dag. Läs mer om hur du ställer in pausdatum.

Stänga av ett arbetsflöde

Så här stänger du av ett arbetsflöde:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
 • Klicka pånamnför arbetsflödet.
 • Klicka i övre högra hörnet för att växla mellanArbetsflödet är PÅav.

Påverkan på poster i ett arbetsflöde som är avstängt

När ett arbetsflöde är avstängt kommer poster som uppfyller registreringsutlösarna inte att registreras i arbetsflödet. Poster som för närvarande är inskrivna i arbetsflödet kommer att fortsätta att vara inskrivna. Åtgärder, om/då-grenar, fördröjningar och schemalagda åtgärder fungerar på följande sätt:

 • Alla åtgärder kommer att hoppas över, och arbetsflödeshistoriken kommer att visa ett fel för varje överhoppad åtgärd.workflow-off-executing-action-history
 • Om/då-avdelningar kommer fortfarande att utvärdera inskrivna register. Arbetsflödeshistoriken visar ett meddelande om framgång för varje om/denna-gren, tillsammans med den resulterande händelsen.
  workflow-if-then-branch-success-history
 • Registreringar i arbetsflödet kommer att ange eventuella förseningar. I arbetsflödeshistoriken visas ett meddelande om framgång för varje försening, tillsammans med den resulterande händelsen.
  workflow-delay-success-history
 • Alla schemalagda åtgärder förblir schemalagda. När den schemalagda tidpunkten infaller hoppar posten över den schemalagda åtgärden. Till exempel:
  • En post har slutfört åtgärd nr 1 i arbetsflödet och åtgärd nr 2 är planerad att utföras två dagar senare.
  • Du stänger av arbetsflödet och två dagar går och den schemalagda tiden för åtgärd nr 2 inträffar. Eftersom arbetsflödet fortfarande är avstängt kommer åtgärd nr 2 inte att utföras för den posten.
  • Posten fortsätter till nästa åtgärd, schemalagd fördröjning eller avslutar arbetsflödet om det inte finns några fler åtgärder.
 • Om du stänger av ett arbetsflöde medan en post är planerad för en åtgärd och sedan slår på arbetsflödet igen, kommer posten att slutföra den planerade åtgärden. Till exempel:
  • En post har slutfört åtgärd 1 i arbetsflödet och det är planerat att åtgärd 2 ska utföras två dagar senare.
  • Du stänger av arbetsflödet, sedan går en dag och du slår på arbetsflödet igen. Ytterligare en dag går och den schemalagda tiden för åtgärd nr 2 kommer. Eftersom arbetsflödet är aktiverat när åtgärd 2 ska utföras,kommer åtgärd 2att utföras för den posten.
  • Posten fortsätter till nästa åtgärd, planerad fördröjning eller avslutar arbetsflödet om det inte finns några fler åtgärder.

Observera: När en post hoppar över åtgärder när ett arbetsflöde är avstängt kommer dessa åtgärder inte att utföras när arbetsflödet aktiveras igen. Det är för närvarande inte möjligt att återinföra en post i ett specifikt steg i ett arbetsflöde.