Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Email

Een opt-out lijst importeren

Laatst bijgewerkt: mei 12, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Om een gezonde reputatie op het gebied van e-mailverzending te waarborgen, kunt u een opt-out lijst importeren van contactpersonen die worden gediskwalificeerd voor het ontvangen van toekomstige marketing e-mails of e-mails die via de sequentietool worden verzonden

.

Maak uw afmeldingslijst klaar

Voeg in Excel eenkolom E-mail toe met de e-mailadressen van de contactpersonen die moeten worden uitgesloten van het ontvangen van e-mails. Sla het bestand op in eenCSV-indeling

.

Importeer uw afmeldingslijst

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik rechtsboven opImporteren.
  • Klik opEen import starten.
  • Selecteer Een afmeldingslijst.
  • Klik opSelecteer een bestand. Selecteer in het dialoogvenster hetimportbestand van uwapparaat.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuKolomkop E-mailveld en selecteer de kolomkop van de kolom in uw importbestand waarin het veld E-mail staat.
  • Klik rechtsonder op Volgende en bevestiguw keuze.
  • Voer in het tekstveld hetaantal contactpersonen in om te bevestigen dat zij geen e-mails meer zullen ontvangen.
  • Klik rechtsonder op Beginimport.

Tellen deze contactpersonen mee voor uw totaal aantal factureerbare contactpersonen?

Contactpersonen die op een opt-out lijst zijn geïmporteerd, worden niet aan uw totaal aantal factureerbare contactpersonen toegevoegd omdat er geen contactpersonen in uw HubSpot database worden aangemaakt. In plaats daarvan worden de e-mailadressen op de lijst gemarkeerd als niet in aanmerking komend voor het ontvangen van e-mails van uw account. Deze e-mailadressen worden opgenomen als u ooiteen lijst met gebouncede en uitgeschreven contactpersonen exporteert.

Als erechtere-mailadressen in uw afmeldingsimport staan diemomenteel bestaan als HubSpot-contactpersonen, bestaan ze, hoewel ze automatisch worden uitgeschreven, nog steeds als contactpersonen en tellen ze mee voor uw factureerbare contactpersonentotaal. Om te voorkomen dat deze contacten worden opgenomen in uw factureerbaar totaal, kunt uze verwijderenen vervolgens opnieuw importeren als een opt-out lijst. Ze zullen niet bestaan als contactpersonen in uw portal, en alleen hun e-mailadressen zullen worden gemarkeerd als niet in aanmerking komend.

Als uw opt-out lijst voortdurend moet worden geïmporteerd vanuit een extern systeem, kunt u een integratie zoals PieSync gebruiken om deze e-mailadressen te synchroniseren met uw HubSpot account.