Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Reports

Het voorspellingshulpmiddel instellen

Laatst bijgewerkt: april 11, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Met de prognose-tool kunnen managers de voortgang van hun team naar het bereiken van hun doelen bijhouden. Om de prognosetool te gebruiken, moet u het bedrag van de verwachte deals instellen voor de prognosetool en gerelateerde rapporten. U kunt ook prognosecategorieën instellen voor elk van uw verkooppijplijnen of dealstadia gebruiken. Vervolgens stelt u omzetdoelstellingen in voor uw teamleden. U kunt ook de prognosekolommen aanpassen die in de prognosetool zullen verschijnen.

Let op: om de voorspellingstool in te stellen en uw voorspellingscategorieën en instellingen te bewerken, moet u een Super Admin zijn. Gebruikers met prognose rechten kunnen de prognose tool bekijken en wijzigingen aanbrengen, maar kunnen de prognose categorieën en instellingen niet bewerken.

Stel het dealbedrag van uw voorspellingstool in

Het prognose deal bedrag bepaalt hoe deal bedragen worden weergegeven in de prognose tool en gerelateerde rapporten. Bestaande en nieuwe gebruikers met Forecast rechten zullen standaard ingesteld worden op het gebruik van Gewogen bedrag.

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Voorspelling.
 • Klik op het vervolgkeuzemenu Prognose dealbedrag en selecteer een bedrag.
  • Gewogen bedrag: het Bedrag vermenigvuldigd met de Dealwaarschijnlijkheid.
  • Totaalbedrag: het volledige dealbedrag.
  • Prognosebedrag (legacy): hiermee kunt u de prognosekans deal eigenschap handmatig of via workflow automatisering instellen. Deze optie verschijnt in accounts die zijn aangemaakt vóór 19 juli 2021.
   Forecast_deal_amount

Statusindicator voor indiening van prognoses instellen

Wanneer de indicator voor de status van de ingediende voorspellingen geactiveerd is, wordt er een indicator weergegeven op de cel voor het indienen van voorspellingen voor de gebruikers die hun voorspelling niet binnen het ingestelde aantal dagen hebben bijgewerkt. De indicator wordt enkel getoond wanneer de gebruiker zijn voorspellingsweergave filtert op de huidige periode.

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Voorspelling.
 • Schakel in de sectieIndieningen van prognoses het selectievakje Statusindicator indiening prognosesin . Wanneer het is ingeschakeld, staat de instelling standaard op acht dagen. U kunt het aantal dagen tot en met éénendertig dagen wijzigen.
forecast-submission-indicator
 • Als de instelling is ingeschakeld, verschijnt er een indicator in de kolom Indiening prognose .
  forecast-submission-example

Stel de voorspellingscategorieën van uw pijplijn in

Met prognosecategorieën kunt u uw deals groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid weergeven dat een deal wordt gesloten. Gebruikers kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal ook handmatig bijwerken vanuit het dealrecord. Om uw prognosecategorieën in te stellen:

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten> Voorspelling.
 • Klik op het tabblad Pijpleidingen.
 • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijpleiding en selecteer een pijpleiding die u wilt wijzigen.

Select_Pipeline

  • Om een maandelijkse of driemaandelijkse voorspellingsperiode voor deze pijplijn en de inkomstendoelstellingen in te stellen, klikt u naast de De voorspellingsperiode voor deze pijplijn instellen instelling, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een periode.

Let op: als u de prognoseperiode wijzigt, worden de inkomstendoelen en de prognose opnieuw ingesteld voor de betreffende pijplijn. U zult nieuwe omzetdoelstellingen en prognose-inzendingen moeten aanmaken.

 • Gebruik de vervolgkeuzemenu's voor categorieën om uw dealstadia in te delen in een van de vier prognosecategorieën. Schakel de selectievakjes naast de op te nemen dealstadia in of uit.
  • Niet voorspeld: deals die in de pijplijn zitten voor de huidige periode, maar niet in de voorspelling zijn opgenomen.
  • Pijplijn:deals die een lage waarschijnlijkheid van afsluiting hebben.
  • Best case: deals die in het beste geval zullen worden gesloten, en die een middelmatige waarschijnlijkheid hebben om te worden gesloten.
  • Commit: deals dieeen hoge waarschijnlijkheid hebben om afgesloten te worden en die gecommitteerd zijn aan de forecast.
  • Afgesloten: deals die binnen de voorspelde periode zijn afgesloten.

forecast-gif2

 • Om de prognosecategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase gaat, klikt u op de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren aan. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt er een workflow aangemaakt in uw workflowtool. De workflow krijgt de naam Mapping prognosecategorieën voor pijplijn: [naam van pijplijn].

Opmerking: om een aangepaste automatisering van de voorspellingscategorieën te creëren, kunt u de standaardworkflow klonen en bewerken en vervolgens de schakelaar Voorspellingscategorieën automatiseren uitschakelen zodat uw aanpassing in de plaats komt. Wanneer deze instelling is uitgeschakeld, zal de standaard workflow worden verwijderd.

 • Klik op Opslaan.

In de toekomst zullen uw deals worden ingedeeld in een van de voorspelde categorieën op basis van het stadium van de deal.

Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij/zij de prognosecategorie die aan de deal is toegewezen opnieuw evalueren en besluiten dat een andere categorie de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten beter weergeeft. Ze kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
 • Klik op de naam van een deal.
 • Klik in de sectie Over in de linker zijbalk op Alle eigenschappen bekijken.
 • Zoek of blader naar de eigenschap Verwachtingscategorie , klik dan op het dropdown menu om een andere categorie te selecteren.
 • Klik links onderaan op Opslaan.

manually-update-forecast-category-on-deal-record

Wijzig de voorspellingscategorieën

De standaard prognosecategorieën van HubSpot zijn Meest waarschijnlijk, Beste geval, Pijplijn en Vastleggen. Als u de categorielabels wilt wijzigen of een andere categorie wilt toevoegen, kunt u de eigenschap Prognosecategorie bewerken.

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Navigeer in de linker zijbalk naar Objecten > Eigenschappen.
 • Klik bovenaan op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteer Deal eigenschappen.
 • Zoek de eigenschap Voorspellingscategorie , ga dan met de muis over de eigenschap en klik op Bewerken.
 • In het rechterpaneel kunt u een andere waarde invoeren voor een van de bestaande eigenschappen. Of u kunt klikken op Voeg een optie toe en een nieuwe waarde voor de voorspellingscategorie invoeren.

edit-forecast-property-values

 • Klik op Opslaan.

Naast Niet voorspeld en Gesloten gewonnen, zullen slechts vijf bijkomende categorieën verschijnen in uw voorspellingscategorie mapping. Meer specifiek, enkel de laatste vijf vastgoedwaarden zullen verschijnen als categorieën die u kunt toewijzen in uw voorspellingsinstellingen. Als u meer dan vijf extra categorieën hebt, moet u de waarden van uw onroerend goed naar een van de laatste vijf posities in de instellingen van het onroerend goed slepen om ze in uw prognose-instellingen te laten verschijnen.

category-gif

Let op: hoewel alleen de laatste vijf prognosecategorieën in uw prognose-instellingen zullen verschijnen, kunt u elke prognosecategorie selecteren bij het handmatig bijwerken van de prognosecategorie-eigenschap van een dealrecord.

Houd er rekening mee dat de volgorde van de categorieën van invloed is op het rapportDeal change history in uw sales analytics tool. Transacties moeten namelijk van boven naar beneden door de prognosecategorieën lopen om te worden aangemerkt als een transactie waarvan het prognosebedrag naar boven is bijgesteld. Als de volgorde van uw categorieën bijvoorbeeld Best Case, Pipeline en vervolgens Commit is, wordt een deal die van Best Case naar Pipeline gaat, geteld als een deal waarvan het voorspelde bedrag is vooruitgegaan in uwDeal change history-rapport voor de geselecteerde tijd.

Om te kiezen welke kolommen en voorspellingscategorieën worden weergegeven in de voorspellingstool:

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Voorspelling.
 • Klik op Voorspellingskolommen aanpassen.
 • Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de kolommen die u de gebruikers wilt laten zien.
 • Klik op Opslaan.

Forecast_columns

Stel omzetdoelstellingen op voor uw verkoopteam

Let op: u moet een Super Admin zijn om doelen in uw account te kunnen maken, bewerken en verwijderen.

Zodra u uw prognosecategorieën hebt aangepast, moet u uw team omzetdoelstellingen toewijzen.

Als u klaar bent met het instellen van uw prognosecategorieën en het toewijzen van omzetdoelstellingen aan uw team, leest u meer over het gebruik van de prognosetool.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.