Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan een workflow

Laatst bijgewerkt: juni 28, 2023

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Standaard worden records alleen in workflows geregistreerd wanneer ze voor het eerst aan de workflow-registratietriggers voldoen of handmatig worden geregistreerd. Gebruik triggers voor herinschrijving om records opnieuw in uw workflows in te schrijven.

Hoe re-enrollment triggers werken

Houd bij het instellen van uw re-enrollment triggers rekening met het volgende:
 • Wanneer re-enrollment is ingeschakeld, kunnen records opnieuw worden ingeschreven in workflows door handmatig opnieuw in te schrijven of door te voldoen aan ten minste één geselecteerde re-enrollment trigger.
  • Records die aan een herinschrijvings trigger voldoen, worden alleen ingeschreven als ze ook voldoen aan de initiële inschrijvings triggers van de workflow op het moment van herinschrijving.
  • Records die handmatig worden heringeschreven, hoeven niet te voldoen aan de initiële inschrijvingstriggers om te worden ingeschreven.
 • Een record wordt niet opnieuw ingeschreven in een workflow als het al is ingeschreven.
 • Wanneer de eigenschap filter bekend is voor herinschrijving, kunnen records, naast het voldoen aan de hierboven vermelde criteria, op twee manieren herinschrijven:
  • De eigenschap krijgt een waarde nadat hij er eerder geen had.
  • De eigenschap wordt bijgewerkt van de ene waarde naar de andere. Bijvoorbeeld, de levenscyclusfase van een contactpersoon die verandert van Lead naar Abonnee komt in aanmerking voor Levenscyclusfase is bekend. Telkens wanneer de levenscyclusfase van deze contactpersoon wordt bijgewerkt, wordt hij opnieuw ingeschreven in de workflow, op voorwaarde dat de contactpersoon ook voldoet aan de initiële inschrijvingscriteria van de workflow.
 • Records worden opnieuw ingeschreven telkens als ze worden bijgewerkt om te voldoen aan een herinschrijvings trigger. Als een herinschrijvingstrigger bijvoorbeeld is gebaseerd op het lidmaatschap van een lijst, wordt een contactpersoon opnieuw ingeschreven wanneer hij of zij zich bij de lijst aansluit. Als de contactpersoon in de lijst blijft, wordt hij niet opnieuw ingeschreven telkens als hij de workflow beëindigt. Als de contactpersoon de lijst verlaat, schrijft hij zich opnieuw in voor de workflow zodra hij zich weer bij die lijst aansluit.
 • Wanneer een contactpersoon opnieuw wordt ingeschreven in een workflow, zullen zij alle workflowacties opnieuw voltooien (bijv. het ontvangen van geautomatiseerde e-mails).
 • Hoewel inschrijvingsriggers kunnen worden verfijnd op datum of nummer, is verfijning niet van toepassing op herinschrijving. Bijvoorbeeld:
  • Datum: Uw workflow heeft de inschrijftrigger Contact heeft Elk formulier indienen ingevuld op Homepage tussen 1/1/2019 en 2/1/2019. Bij herinschrijving wordt geen rekening gehouden met het datumbereik. In plaats daarvan worden contacten opnieuw ingeschreven wanneer ze dat formulier indienen, zelfs als dat buiten het datumbereik valt.
  • Aantal: Uw workflow heeft de inschrijftrigger Contact heeft elk formulier op elke pagina maximaal 5 keer ingevuld. Het aantal keren dat een contactpersoon uw formulieren heeft ingevuld, wordt niet in aanmerking genomen voor herinschrijving. In plaats daarvan worden contacten opnieuw ingeschreven telkens wanneer zij dat formulier indienen.
 • Niet alle triggers voor inschrijving kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. Lees meer over de beschikbare triggers voor herinschrijving.
 • Een record kan opnieuw worden ingeschreven in een workflow, zelfs als de actie Inschrijven in een andere workflow is geselecteerd.

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan contactgebaseerde workflows

 • Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op de naam van een contactgebaseerde workflow.
 • Klik op het vakje Contactinschrijvingstrigger .

contact-enrollment-trigger-box-select

 • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Herinschrijving.
 • Schakel het selectievakjeContactpersonen die aan de inschrijvingstriggers voldoen, toestaan zich opnieuw in te schrijven wanneer een van de volgende situaties zich voordoet.
 • Selecteer de triggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving. Meer informatie over welke triggers voor herinschrijving kunnen worden gebruikt.
 • Klik op Klaar.
 • Klik op Opslaan.

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan bedrijfs-, deal-, ticket-, offerte- of aangepaste objectgebaseerde workflows

 • Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op denaam van een bedrijfs-, deal-, ticket- of offerteworkflow.
 • Klik op het vak [Objecten] enrollment trigger.
 • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Herinschrijving.
 • Klik om de schakelaar Re-enrollment aan te zetten.
 • Selecteer de triggers dieu wilt gebruiken voor herinschrijving. Meer informatie over welke triggers u kunt gebruiken voor herinschrijving
 • Klik op Opslaan.


Beschikbare triggers voor herinschrijving

Of u een inschrijvingstrigger kunt gebruiken voor herinschrijving hangt af van het type trigger en de operator. Hieronder vindt u een lijst met triggers die kunnen worden gebruikt voor herinschrijving.

Deze lijst is mogelijk niet volledig. Om te controleren of een huidige inschrijvingstrigger al dan niet kan worden gebruikt voor herinschrijving:

 • Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op de naam van de workflow.
 • Klik op het vak Inschrijvingstriggers.
 • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Herinschrijving.
 • Alle inschrijvingsvoorwaarden die niet kunnen worden gebruikt voor herinschrijving worden vermeld in de sectie De volgende inschrijvingsvoorwaarden kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving .

Let op:

 • Eigenschappen kunnen alleen worden gebruikt voor herinschrijving als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. Bijvoorbeeld, in bedrijfsgebaseerde workflows kunt u alleen herinschrijven met behulp van bedrijfseigenschappen.
 • Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen in geen enkel type workflow worden gebruikt voor herinschrijving.


Op contact gebaseerde workflows

Voordat u re-enrollment triggers instelt in contact-gebaseerde workflows, moet u rekening houden met de volgende uitzonderingen:

 • Gebeurtenissenmet privacytoestemming kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
 • Berekeningseigenschappen, inclusief standaard berekende eigenschappen zoals Recente conversie en Aantal ingediende unieke formulieren , kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
 • Triggers voor herinschrijving kunnen niet worden verfijnd op datum of aantal. Meer informatie over hoe verfijningsfilters van toepassing zijn op herinschrijving.
 • De is een van, is gelijk aan alle en is gelijk aan een van operatoren kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving als ze meerdere waarden hebben. Bijvoorbeeld, een enkele trigger van Studiegebied is gelijk aan Neurochirurgie of Catsitting kan niet worden gebruikt voor herinschrijving. In plaats daarvan kunt u deze opsplitsen in twee triggers studiegebied is gelijk aan Neurochirurgie OF studiegebied is gelijk aan Catsitting.

In contactgebaseerde workflows kunnen de volgende triggers worden gebruikt voor herinschrijving:

 • Contacteigenschappen kunnen worden gebruikt voor herinschrijving wanneer ze worden gekoppeld aan bepaalde operatoren:
  • Alle contacteigenschappen met behulp van is bekend.
  • Eenregelige tekst, meerregelige tekst eigenschappen met is gelijk aan een van.
  • Tekst, nummer en datum is gelijk aan.
  • Enkele checkbox, dropdown select en radio select eigenschappen gebruiken is gelijk aan.
  • Meerdere selectievakjes gebruiken is gelijk aan alle.
 • Contact is lid van lijst
 • Contact heeft formulier ingevuld
 • Contact heeft minstens één URL bekeken die gelijk is aan
 • Contact heeft ten minste één URL bekeken die
 • Contact heeft gebeurtenis voltooid
 • Alle integratietriggers, inclusief Mailchimp en Zoom

Bedrijfs-, deal-, offerte-, ticket- en aangepaste objectgebaseerde workflows

In bedrijfs-, deal-, offerte- en ticket-gebaseerde workflows kunt u alleen herinschrijven op basis van eigenschappen die specifiek zijn voor het workflowobject. In een bedrijfsgebaseerde workflow kunt u bijvoorbeeld alleen herinschrijven op basis van bedrijfseigenschappen. Activiteiten kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.

Alleen de volgende property operators kunnen worden gebruikt voor re-enrollment:

 • is een van
 • is geen van
 • is gelijk aan
 • is niet gelijk aan
 • heeft ooit precies
 • groter is dan
 • is groter dan of gelijk aan
 • is minder dan
 • is minder dan x dagen geleden*
 • is minder dan x dagen vanaf nu*
 • is meer dan x dagen geleden*
 • is meer dan x dagen vanaf nu*
 • bijgewerkt in de afgelopen x dagen*
 • niet bijgewerkt in de afgelopen x dagen*
 • is voor datum
 • is na datum
 • ligt tussen
 • ligt niet tussen
 • is bekend
 • is onbekend
 • bevat precies
 • bevat niet precies
 • begint met
 • eindigt met

Bij gebruik van een van de volgende filters voor herinschrijving in bedrijfs-, deal-, offerte- en ticketgebaseerde workflows gelden speciale regels:

 • Is minder dan x dagen geleden
 • is minder dan x dagen vanaf nu
 • is meer dan x dagen geleden
 • is meer dan x dagen van nu
 • bijgewerkt in de laatste x dagen
 • niet bijgewerkt in de laatste x dagen

Records worden niet opnieuw ingeschreven als ze worden bijgewerkt binnen het opgegeven tijdsbestek dat in het filter wordt gebruikt nadat ze al zijn ingeschreven. Zodra de opgegeven tijd verstreken is na inschrijving, komt de record in aanmerking voor herinschrijving.

Bijvoorbeeld:

 • Uw workflow is ingesteld om bedrijven opnieuw in te schrijven wanneer ze voldoen aan de criteria Levensfase is in de afgelopen 5 dagen bijgewerkt.
 • Een bedrijf schrijft zich in de workflow in nadat zijn levenscyclusfase is bijgewerkt tot Klant.
 • Drie dagen later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf opnieuw bijgewerkt.
 • Het bedrijf schrijft zich niet opnieuw in voor de workflow, omdat 3 dagen nog steeds binnen de oorspronkelijke periode van 5 dagen vallen vanaf het moment van inschrijving.
 • Een week later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf bijgewerkt tot Evangelist.
 • Het bedrijf zal zich dan opnieuw inschrijven in de workflow, omdat de oorspronkelijke 5 dagen sinds de inschrijving zijn verstreken.
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.