Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan een workflow

Laatst bijgewerkt: augustus 26, 2022

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional

Standaard worden records alleen ingeschreven in workflows de eerste

keer dat ze voldoen aan de workflow enrollment triggers of handmatig worden ingeschreven. Gebruik herinschrijving triggers om records opnieuw in te schrijven in uw workflows.

Hoe re-enrollment triggers werken

Let op het volgende bij het instellen van uw re-enrollment triggers:
 • Wanneer herinschrijving is ingeschakeld, kunnen records zich herinschrijven in workflows, hetzij door handmatige herinschrijving, hetzij door te voldoen aan ten minste één geselecteerde herinschrijving trigger.
  • Records die voldoen aan een herinschrijvings trigger worden alleen ingeschreven als ze ook voldoen aan de initiële inschrijvings triggers van de workflow op het moment van herinschrijving.
  • Records die manueel heringeschreven worden, hoeven niet te voldoen aan de initiële inschrijf triggers om ingeschreven te worden.
 • Een record kan niet opnieuw worden ingeschreven in een workflow als het al is ingeschreven.
 • Wanneer de eigenschap filter bekend is voor herinschrijving, kunnen records, naast het voldoen aan de hierboven opgesomde criteria, op twee manieren herinschrijven:
  • De eigenschap krijgt een waarde nadat hij er voordien geen had.
  • De eigenschap wordt bijgewerkt van de ene waarde naar de andere. Bijvoorbeeld, de levenscyclusfase van een contact die verandert van Lead naar Abonnee zou in aanmerking komen voor Levenscyclusfase is bekend. Telkens wanneer de levenscyclusfase van dit contact wordt bijgewerkt, zou het opnieuw in de workflow worden ingeschreven, op voorwaarde dat het contact ook voldoet aan de initiële inschrijvingsriggers van de workflow.
 • Records zullen zich herinschrijven telkens ze bijgewerkt worden om overeen te stemmen met een herinschrijving trigger. Bijvoorbeeld, als een herinschrijving trigger gebaseerd is op lijstlidmaatschap, zal een contact zich herinschrijven wanneer hij op de lijst komt. Als de contactpersoon op de lijst blijft, zal hij zich niet opnieuw inschrijven telkens hij de workflow beëindigt. Als de contactpersoon de lijst verlaat, zal hij zich opnieuw inschrijven in de workflow zodra hij zich weer bij die lijst aansluit.
 • Wanneer een contact opnieuw wordt ingeschreven in een workflow, zullen zij alle workflowacties opnieuw voltooien (bv. geautomatiseerde e-mails ontvangen).
 • Hoewel triggers voor herinschrijving kunnen worden verfijnd op datum of nummer, zal verfijning niet van toepassing zijn op herinschrijving. Bijvoorbeeld:
  • Datum: Uw workflow heeft de inschrijftrigger Contact heeft een formulierinzending ingevuld op Homepage tussen 1/1/2019 en 2/1/2019. Het datumbereik wordt niet in aanmerking genomen voor de herinschrijving. In plaats daarvan worden contactpersonen opnieuw ingeschreven telkens wanneer ze dat formulier indienen, zelfs als dat buiten het datumbereik valt.
  • Aantal: Uw workflow heeft de inschrijftrigger Contact heeft een formulier op een willekeurige pagina maximaal 5 keer ingevuld. Het aantal keren dat een contactpersoon uw formulieren heeft ingevuld, wordt niet in aanmerking genomen voor herinschrijving. In plaats daarvan zullen contactpersonen zich herinschrijven telkens wanneer ze dat formulier verzenden.
 • Niet alle triggers voor herinschrijving kunnen worden gebruikt voor herinschrijving. Meer informatie over de beschikbare triggers voor herinschrijving.

Herinschrijving triggers toevoegen aan contact-gebaseerde workflows

 • { local.navWorkflows }}
 • Klik op de naam van een contactgebaseerde workflow.
 • Klik op het Contact inschrijf triggervak.

contact-enrollment-trigger-box-select

 • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Re-enrollment (Opnieuw inschrijven ).
 • Schakel het selectievakjeContactpersonen die voldoen aan de triggers voor inschrijving toestaan zich opnieuw in te schrijven wanneer een van de volgende situaties zich voordoet in.
 • Selecteer de triggers die u wilt gebruiken voor herinschrijving. Meer informatie over welke triggers kunnen worden gebruikt voor herinschrijving.
 • Klik op Gereed.
 • Klik op Opslaan.

Triggers voor herinschrijving toevoegen aan bedrijfs-, deal-, ticket-, offerte-, of aangepaste object-gebaseerde workflows

 • { local.navWorkflows }}
 • Klik op de naam van een bedrijfs-, deal-, ticket- of offerte-gebaseerde workflow.
 • Klik op het vak [Objects] enrollment trigger.
 • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Re-enrollment (Op nieuw inschrijven).
 • Klik op om de schakelaar Herinschrijving in te schakelen.
 • Selecteer de triggersdie u wilt gebruiken voor herinschrijving. Meer informatie over welke triggers u kunt gebruiken voor herinschrijving
 • Klik op Opslaan.


Beschikbare triggers voor herinschrijving

Of u een inschrijftrigger kunt gebruiken voor herinschrijving hangt af van het type trigger en de operator. Hieronder vindt u een lijst van triggers die gebruikt kunnen worden voor herinschrijving.

Deze lijst is mogelijk niet volledig. Om te controleren of een huidige inschrijftrigger al dan niet gebruikt kan worden voor herinschrijving:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op de naam van de workflow.
 • Klik op het vak Enrollment triggers.
 • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Re-enrollment (Her inschrijving).
 • Alle inschrijfvoorwaarden die niet kunnen worden gebruikt voor herinschrijving worden vermeld in de sectie De volgende inschrijfvoorwaarden kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving .

Let op:

 • Eigenschappen kunnen alleen worden gebruikt voor herinschrijving als ze van hetzelfde type zijn als de workflow. Bijvoorbeeld, in bedrijfsgebaseerde workflows, kunt u alleen herinschrijven met behulp van bedrijfseigenschappen.
 • Activiteiten en activiteitseigenschappen kunnen in geen enkele workflow gebruikt worden voor herinschrijving.


Contactgebaseerde workflows

Voordat u re-enrollment triggers opzet in contactgebaseerde workflows, moet u rekening houden met de volgende uitzonderingen:

 • Privacytoestemmingsevents kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
 • Berekeningseigenschappen, inclusief standaard berekende eigenschappen zoals Recente conversie en Aantal ingediende unieke formulieren , kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving.
 • Herinschrijvingstriggers kunnen niet worden verfijnd op datum of aantal. Meer informatie over hoe verfijningsfilters van toepassing zijn op herinschrijving.
 • De is een van, is gelijk aan alle van, en is gelijk aan een van operatoren kunnen niet worden gebruikt voor herinschrijving als ze meerdere waarden hebben. Bijvoorbeeld, een enkele trigger van studierichting is gelijk aan een van Neurochirurgie of Catsitting kan niet gebruikt worden voor herinschrijving. In plaats daarvan kun je het splitsen in twee triggers van Studiegebied is gelijk aan Neurochirurgie OF Studiegebied is gelijk aan Kattenzitten.

In contact-gebaseerde workflows kunnen de volgende triggers gebruikt worden voor herinschrijving:

 • Contact eigenschappen kunnen gebruikt worden voor herinschrijving wanneer ze gekoppeld worden aan bepaalde operatoren:
  • Elke contacteigenschap die gebruikt wordt is bekend.
  • Eenregelige tekst, meerregelige tekst eigenschappen is gelijk aan een van.
  • Tekst, nummer, en datum eigenschappen met gebruik is gelijk aan.
  • Eigenschappen voor enkelvoudige selectievakjes, dropdownselecties en radioselecties, waarbij één van de volgende eigenschappen wordt gebruikt, is gelijk aan.
  • Eigenschappen voor meerdere aankruisvakjes, gebruik is gelijk aan alle van.
 • Contact is lid van lijst
 • Contact heeft formulier ingevuld
 • Contact heeft minstens één URL bekeken gelijk aan
 • Contact heeft minstens één URL bekeken met
 • Contact heeft gebeurtenis voltooid
 • Elke integratie triggers, inclusief Mailchimp en Zoom

Bedrijf, deal, offerte, ticket en aangepaste object-gebaseerde workflows

In bedrijfs-, transactie-, offerte- en ticketgebaseerde workflows kunt u een herinschrijving alleen activeren met eigenschappen die specifiek zijn voor het workflowobject. Bijvoorbeeld, in een bedrijfsgebaseerde workflow, kunt u alleen herinschrijven op basis van bedrijfseigenschappen. Activiteiten kunnen niet gebruikt worden voor herinschrijving.

Alleen de volgende eigenschap operatoren kunnen gebruikt worden voor herinschrijving:

 • is ooit een van
 • ooit geweest van
 • is geen van
 • is gelijk aan
 • is niet gelijk aan
 • is ooit gelijk geweest aan
 • ooit precies heeft bevat
 • is groter dan
 • is groter dan of gelijk aan
 • is kleiner dan
 • is minder dan x dagen geleden*
 • is minder dan x dagen vanaf nu*
 • is meer dan x dagen geleden*
 • is meer dan x dagen vanaf nu*
 • bijgewerkt in de laatste x dagen*
 • niet bijgewerkt in de laatste x dagen*
 • is voor datum
 • is na datum
 • is tussen
 • is niet tussen
 • is bekend
 • is onbekend
 • bevat precies
 • bevat niet precies
 • begint met
 • eindigt met

Bij gebruik van een van de volgende filters voor herinschrijving in bedrijfs-, deal-, offerte- en ticket-gebaseerde workflows, gelden speciale regels:

 • Is minder dan x dagen geleden
 • is minder dan x dagen vanaf nu
 • is meer dan x dagen geleden
 • is meer dan x dagen vanaf nu
 • bijgewerkt in de laatste x dagen
 • niet bijgewerkt in de laatste x dagen

Registraties worden niet opnieuw ingeschreven als ze worden bijgewerkt binnen het gespecificeerde tijdsbestek dat in de filter wordt gebruikt nadat ze al zijn ingeschreven. Zodra de gespecificeerde tijd verstreken is na de inschrijving, komt het record in aanmerking voor herinschrijving.

Voorbeeld:

 • Uw workflow is ingesteld om bedrijven opnieuw in te schrijven wanneer ze voldoen aan de criteria Levenscyclusfase is bijgewerkt in de laatste 5 dagen.
 • Een bedrijf wordt ingeschreven in de workflow nadat de levenscyclusfase is bijgewerkt naar Klant.
 • Drie dagen later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf opnieuw bijgewerkt.
 • Het bedrijf zal zich niet opnieuw inschrijven voor de workflow, omdat 3 dagen nog steeds binnen het oorspronkelijke venster van 5 dagen valt vanaf het moment dat het bedrijf zich inschreef.
 • Een week later wordt de levenscyclusfase van het bedrijf bijgewerkt naar Evangelist.
 • Het bedrijf zal zich dan opnieuw inschrijven in de workflow, omdat de oorspronkelijke 5 dagen sinds de inschrijving verstreken zijn.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.