Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Legg til utløsere for omregistrering i en arbeidsflyt

Sist oppdatert: februar 19, 2024

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Bruk omregistrering i arbeidsflyten for å registrere poster i en arbeidsflyt på nytt. Som standard blir poster bare registrert i arbeidsflyter første gang de oppfyller utløsere for registrering i arbeidsflyten eller registreres manuelt. Utløsere for ny registrering gjør det mulig å registrere poster på nytt i arbeidsflytene dine.

Slik fungerer utløsere for påmelding på nytt

Vær oppmerksom på følgende når du konfigurerer utløsere for ny registrering:
 • Når re-påmelding er aktivert, kan poster re-påmeldes i arbeidsflyter enten ved manuell re-påmelding eller ved å oppfylle minst én valgt re-påmeldingsutløser.
  • Poster som oppfyller en re-påmeldingsutløser, blir bare påmeldt hvis de også oppfyller arbeidsflytens opprinnelige påmeldingsutløsere på tidspunktet for re-påmeldingen.
  • Oppføringer som registreres manuelt på nytt, trenger ikke å oppfylle de første registreringsutløserne for å bli registrert.
 • En post kan ikke registreres på nytt i en arbeidsflyt når den allerede er registrert.
 • Når du bruker egenskapsfilteret er kjent for omregistrering, kan poster omregistreres på to måter, i tillegg til å oppfylle kriteriene ovenfor:
  • Egenskapen får en verdi etter ikke å ha hatt det tidligere.
  • Egenskapen oppdateres fra én verdi til en annen. For eksempel vil en kontakts livssyklusstadium som endres fra Lead til Abonnent, kvalifisere for Livssyklusstadium er kjent. Hver gang denne kontaktens livssyklusstadium oppdateres, vil den registreres på nytt i arbeidsflyten, forutsatt at kontakten også oppfyller arbeidsflytens første registreringsutløsere.
 • Oppføringer vil registreres på nytt hver gang de oppdateres fra å ikke matche til å matche en reinnmeldingsutløser. Hvis for eksempel en re-påmeldingsutløser er basert på listetilhørighet, vil en kontakt bli påmeldt på nytt når vedkommende blir med på listen. Hvis kontakten blir værende i listen, vil den ikke registreres på nytt hver gang den avslutter arbeidsflyten. Hvis kontakten forlater listen, vil den registreres på nytt i arbeidsflyten når den blir med på listen igjen.
 • Når en post registreres på nytt i en arbeidsflyt, vil den fullføre alle arbeidsflythandlinger på nytt (f.eks. motta automatiske e-poster).
 • Selv om påmeldingsutløsere kan avgrenses etter dato eller nummer, gjelder ikke avgrensningen for påmelding på nytt. For eksempel:
  • Dato: Arbeidsflyten din har påmeldingsutløseren Kontakt har fylt ut en skjemainnsending på hjemmesiden mellom 1.1.2019 og 2.1.2019. Datointervallet vil ikke bli tatt i betraktning ved re-påmelding. I stedet vil kontakter bli påmeldt på nytt hver gang de sender inn skjemaet, selv om det er utenfor datointervallet.
  • Antall: Arbeidsflyten har påmeldingsutløseren Kontakten har fylt ut et hvilket som helst skjema på en hvilken som helst side maksimalt 5 ganger. Antall ganger en kontakt har fylt ut skjemaene dine blir ikke tatt med i beregningen for påmelding på nytt. I stedet blir kontaktene påmeldt på nytt hver gang de sender inn skjemaet.
 • Ikke alle påmeldingsutløsere kan brukes til påmelding på nytt. Finn ut mer om tilgjengelige påmeldingsutløsere.
 • Hvis en arbeidsflyt inneholder en handling av typen Registrer i en annen arbeidsflyt, vil postene likevel registreres på nytt hvis de oppfyller kriteriene for reregistrering.

Legge til re-påmeldingsutløsere i kontaktbaserte arbeidsflyter

 • Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
 • Klikk på navnet på en kontaktbasert arbeidsflyt.
 • Klikk på boksen Kontaktpåmeldingsutløser .

contact-reenrollment-trigger

 • Klikk på fanen Omregistrering i venstre panel.
 • Klikk for å slå på Tillat kontakter som oppfyller utløserkriteriene å melde seg på nytt.
 • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av utløserne du ønsker å bruke for ny påmelding, under Registrer kontakter på nytt hvis de oppfyller utløserkriteriene og noe av det følgende skjer . Finn ut mer om hvilke utløsere som kan brukes til omregistrering.
 • Klikk på Ferdig.
 • Klikk på Lagre.

Legge til utløsere for omregistrering i bedrifts-, avtale-, billett-, tilbuds- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter

 • Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
 • Klikk på navnet på en firmabasert, avtalebasert, billettbasert eller tilbudsbasert arbeidsflyt.
 • Klikk på boksen [Objekter] for påmeldingsutløsere.
deal-enrollment-triggers
 • Klikk på fanen Re-registrering i panelet til venstre.
 • Klikk for å slå på bryteren Re-registrering.
 • Velg de utløserne du vil bruke for ny påmelding. Finn ut mer om hvilke utløsere du kan bruke til ny påmelding.
 • Klikk på Lagre.

re-enrollment-triggers-deal

Tilgjengelige utløsere for ny påmelding

Om du kan bruke en påmeldingsutløser til ny påmelding, avhenger av typen utløser og operatør. Nedenfor finner du en liste over påmeldingsutløsere som kan brukes til ny påmelding.

Denne listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Slik kontrollerer du om en aktuell påmeldingsutløser kan brukes til re-påmelding eller ikke:

 • Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
 • Klikk på navnet på arbeidsflyten.
 • Klikk på boksen Påmeldingsutløsere.
 • Klikk på fanen Omregistrering i panelet til høyre.
 • Eventuelle påmeldingsbetingelser som ikke kan brukes til ny påmelding, vises i delen Følgende påmeldingsbetingelser kan ikke brukes til ny påmelding.

Vær oppmerksom på dette:

 • Egenskaper kan bare brukes til ny påmelding når de er av samme type som arbeidsflyten. I bedriftsbaserte arbeidsflyter kan du for eksempel bare registrere på nytt ved hjelp av bedriftsegenskaper.
 • Aktiviteter og aktivitetsegenskaper kan ikke brukes til omregistrering i noen type arbeidsflyt.
 • Omregistrering basert på Siste endringsdato er kjent støttes ikke.

Kontaktbaserte arbeidsflyter

Før du konfigurerer utløsere for ny påmelding i kontaktbaserte arbeidsflyter, må du være oppmerksom på følgende unntak:

 • Personvernsamtykkehendelser kan ikke brukes til ny påmelding.
 • Beregningsegenskaper, inkludert standardberegnede egenskaper som Nylig konvertering og Antall unike innsendte skjemaer , kan ikke brukes til ny påmelding.
 • Utløsere for re-påmelding kan ikke avgrenses etter dato eller antall. Finn ut mer om hvordan avgrensningsfiltre gjelder for re-påmelding.
 • Operatørene er noen av, er lik alle av og er lik noen av kan ikke brukes til re-påmelding hvis de har flere verdier. For eksempel kan ikke en enkelt utløser av Studieretning er lik en av Nevrokirurgi eller Catsitting brukes til ny påmelding. I stedet kan du dele den opp i to utløsere: Studieretning er lik en av Nevrokirurgi ELLER Studieretning er lik en av Kattesitting.

I kontaktbaserte arbeidsflyter kan følgende utløsere brukes til omregistrering:

 • Kontaktegenskaper kan brukes til omregistrering når de kombineres med visse operatører:
  • Alle kontaktegenskaper som bruker er kjent.
  • Tekst på én linje, tekst på flere linjer med er lik en av følgende.
  • Tekst-, tall- og datoegenskaper som bruker er lik.
  • Egenskaper for enkelt avkrysningsrute, rullegardinmeny og radiomarkering er lik en av.
  • Egenskapene for flere avkrysningsbokser er lik alle av.
 • Kontakten er medlem av listen
 • Kontakten har fylt ut skjemaet
 • Kontakten har sett minst én URL som er lik
 • Kontakten har sett minst én URL som inneholder
 • Kontakten har fullført et arrangement
 • Eventuelle integrasjonsutløsere, inkludert Mailchimp og Zoom

Bedrifts-, avtale-, tilbuds-, billett- og egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter

I bedrifts-, avtale-, tilbuds- og billettbaserte arbeidsflyter kan du bare utløse ny påmelding ved hjelp av egenskaper som er spesifikke for arbeidsflytobjektet. I en firmabasert arbeidsflyt kan du for eksempel bare registrere på nytt basert på firmaegenskaper. Aktiviteter kan ikke brukes til omregistrering.

Bare følgende egenskapsoperatører kan brukes til ny påmelding:

 • er noen av
 • er ingen av
 • er lik
 • er ikke lik
 • har noen gang inneholdt nøyaktig
 • er større enn
 • er større enn eller lik
 • er mindre enn
 • er mindre enn x dager siden
 • er mindre enn x dager fra nå
 • er mer enn x dager siden
 • er mer enn x dager fra nå
 • oppdatert i løpet av de siste x dagene
 • ikke oppdatert de siste x dagene
 • er før dato
 • er etter dato
 • er mellom
 • er ikke mellom
 • er kjent
 • er ukjent
 • inneholder nøyaktig
 • inneholder ikke nøyaktig
 • begynner med
 • slutter med

Når du bruker et av følgende filtre for påmelding på nytt i bedrifts-, avtale-, tilbuds- og billettbaserte arbeidsflyter, gjelder spesielle regler:

 • Er mindre enn x dager siden
 • er mindre enn x dager fra nå
 • er mer enn x dager siden
 • er mer enn x dager fra nå
 • oppdatert i løpet av de siste x dagene
 • ikke oppdatert de siste x dagene

Hvis en post er registrert i en arbeidsflyt innen den angitte tidsrammen, vil den ikke bli registrert på nytt hvis den oppdateres igjen innen den angitte tidsrammen. Når den angitte tiden har gått etter registreringen, kan posten registreres på nytt.

For eksempel:

 • Arbeidsflyten er satt til å registrere selskaper på nytt når de oppfyller kriteriet Livssyklusstadiet har blitt oppdatert i løpet av de siste 5 dagene.
 • Et selskap registreres i arbeidsflyten etter at livssyklusstadiet oppdateres til Kunde.
 • Tre dager senere oppdateres bedriftens livssyklusstadium på nytt.
 • Bedriften vil ikke registrere seg i arbeidsflyten på nytt, fordi 3 dager fortsatt er innenfor det opprinnelige 5-dagersvinduet fra den registrerte seg.
 • En uke senere oppdateres selskapets livssyklusstadium til Evangelist.
 • Bedriften blir da påmeldt i arbeidsflyten på nytt, fordi de opprinnelige 5 dagene har gått siden påmeldingen.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.