Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Skonfiguruj dwuskładnikowe uwierzytelnianie dla swojego loginu w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Zazwyczaj do zalogowania się w serwisie HubSpot wystarczy nazwa użytkownika i hasło. Przy włączonym uwierzytelnianiu dwuskładnikowym (2FA) logowanie wymaga weryfikacji za pomocą osobnego urządzenia, np. telefonu komórkowego. Ponieważ logowanie za pomocą 2FA wymaga dostępu do fizycznego urządzenia, ryzyko uzyskania dostępu do konta przez potencjalnego intruza jest znacznie mniejsze.

HubSpot zapewnia podstawowe i dodatkowe metody uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby zapobiec utracie dostępu do konta w wyniku utraty urządzenia 2FA. W przypadku utraty urządzenia 2FA i braku drugorzędnych metod 2FA można zresetować urządzenie 2FA. Okres oczekiwania na zresetowanie swojego 2FA wynosi minimum 48-72 godziny.

2FA można wykonać podczas logowania za pośrednictwem konta HubSpot lub poprzez Sign-In with Google. 2FA można włączyć jako wiadomość tekstową SMS lub za pomocą aplikacji uwierzytelniającej, takiej jak Google Authenticator, Microsoft Authenticator lub Duo. Możesz również skonfigurować 2FA za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot. Jeśli już skonfigurowałeś HubSpot 2FA za pomocą Google Authenticator, ale zmieniłeś telefon na nowy z systemem Android, możesz przenieść kody Authenticator na nowe urządzenie.


Uwaga:

 • Najlepszym sposobem na zapewnienie sobie zachowania dostępu do konta HubSpot jest skonfigurowanie zarówno podstawowej, jak i dodatkowej metody logowania 2FA. Po skonfigurowaniu 2FA otrzymasz kody zapasowe, które możesz pobrać w formacie PDF i zapisać na swoim urządzeniu. Nazwa pliku to backupCodes.pdf. Połączenie podstawowej i drugorzędnej metody 2FA, a także zapisanych kodów zapasowych do odzyskiwania, zapewni Ci najbardziej bezpieczną i niezawodną konfigurację uwierzytelniania dwuskładnikowego dla Twojego konta HubSpot.
 • Istnieją różne metody 2FA w zależności od kraju lub regionu.
 • Podczas logowania za pomocą integracji HubSpot Sales (np. dodatek do Office 365, dodatek do Outlooka na pulpicie) nie można korzystać z metody Sign in with Google 2FA. Musisz użyć swojego e-maila i hasła HubSpot.

Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie dla swojego logowania

Aby skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe w HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego kliknij pozycję Zabezpieczenia.
 • W sekcji Uwierzytelnianie dw uskładnikowe kliknij opcję Ustaw uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA).

set-up-two-factor-authentication

 • Jeśli używasz aplikacji zabezpieczającej innej firmy lub chcesz wprowadzić kod z wiadomości tekstowej w celu zabezpieczenia logowania, wybierz odpowiednią opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli chcesz użyć aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android lub iOS do zabezpieczenia 2FA, kliknij opcję Aplikacja mobilna HubSpot:
  • Jeśli nie zainstalowano jeszcze aplikacji mobilnej, można użyć aplikacji aparatu telefonu do zeskanowania kodu QR i pobrania najnowszej wersji aplikacji.
  • Na urządzeniu użytkownika zakończysz konfigurację 2FA:
   • Zostanie wyświetlone powiadomienie o kontynuowaniu konfiguracji 2FA. Stuknij powiadomienie, aby kontynuować.
   • Stuknij przycisk Kontynuuj.
   • Stuknij Potwierdzam.

set up 2FA

   • Stuknij Gotowe, aby zakończyć konfigurację na urządzeniu.
  • Z powrotem w HubSpot kliknij przycisk Dalej.
 • W ostatnim kroku procesu konfiguracji otrzymasz 10 zapasowych kodów weryfikacyjnych. Kody te mogą być używane w przypadku utraty urządzenia 2FA. Bardzo zalecane jest pobranie tych kodów, aby uniknąć 48-72-godzinnego okresu oczekiwania na reset 2FA. Zapisz swoje kody, klikając przycisk Drukuj lub Pobierz (PDF). Jeśli pobrałeś kody zapasowe na swój komputer, domyślną nazwą pliku PDF jest backupCodes.pdf. Jeśli wygenerujesz nowe kody zapasowe, poprzednio wygenerowane kody zapasowe nie będą już działać.

  backup-verification-codes
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Kliknij przycisk Gotowe.

Funkcja 2FA zostanie zastosowana przy następnym logowaniu do konta HubSpot.

Uwaga: jeśli po wprowadzeniu kodu napotkasz komunikat z napisem This doesn't look right error , upewnij się, że czas na urządzeniu lub w aplikacji Google Authenticator jest synchronizowany prawidłowo. Dowiedz się, jak poprawić godzinę na urządzeniu lub w aplikacji Google Authenticator.

Po zakończeniu procesu 2FA podczas logowania możesz wybrać preferencje dotyczące częstotliwości wyświetlania monitów o 2FA:
 • Kliknij opcję Zapamiętaj mnie , aby przez krótki czas nie być proszonym o 2FA.
 • Kliknij opcję Pytaj o 2 FA za każdym razem, aby wymusić korzystanie z funkcji 2FA na urządzeniu przy każdym logowaniu.

Jeśli skonfigurowałeś 2FA za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot, aby uzyskać dostęp do monitu 2FA podczas procesu logowania:

 • Otwórz aplikację mobilną HubSpot po wprowadzeniu poświadczeń logowania na komputerze stacjonarnym, a następnie kliknij przycisk Tak w przypadku następującego monitu:

new login 2FA

 • Jeśli masz problem z zobaczeniem monitu 2FA w aplikacji mobilnej HubSpot, możesz uzyskać dostęp do kodu weryfikacyjnego w następujący sposób:
  • Stuknij opcję Użyj kodu weryfikacyjnego na ekranie monitu 2FA.
  • Na ekranie głównym aplikacji mobilnej HubSpot dotknij opcji Menu w dolnym menu nawigacyjnym. Następnie na dole lewego paska bocznego stuknij nazwę konta. W sekcji Konto stuknij opcję Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), a następnie użyj podanego kodu, aby ukończyć 2FA.

Konfigurowanie metody dodatkowej

Po skonfigurowaniu podstawowej metody uwierzytelniania dwuskładnikowego zdecydowanie zaleca się skonfigurowanie metody drugorzędnej. Metoda drugorzędna umożliwi zalogowanie się do serwisu HubSpot w przypadku braku dostępu do metody podstawowej lub kodów zapasowych.

Aby skonfigurować wtórną metodę uwierzytelniania:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Bezpieczeństwo.
 • W sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zobaczysz swoją podstawową metodę 2FA wraz z opcją skonfigurowania metody dodatkowej. Kliknij opcję Wiadomość tekstowa lub Aplikacja zabezpieczająca innej firmy, aby skonfigurować metodę dodatkową.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację metody dodatkowej.

Wymagaj dwuskładnikowego uwierzytelniania dla wszystkich użytkowników

Jeśli jesteś super administratorem lub masz uprawnienia do edycji domyślnych ustawień konta, możesz wymagać, aby każdy użytkownik na koncie używał uwierzytelniania dwuskładnikowego.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Domyślne ustawienia konta.
 • Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 • W sekcji Logowanie zaznacz pole wyboru Wymagaj uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).

  account-defaults-require-2fa
 • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak. Gdy uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest włączone, nie można go wyłączyć na koncie.

Uwaga: po włączeniu przełącznika wymóg zacznie obowiązywać dopiero po 24 godzinach. 24-godzinny okres karencji służy użytkownikom do skonfigurowania metody uwierzytelniania dwuskładnikowego, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Jeśli użytkownik nie ustawi jej po 24 godzinach, zostanie poproszony o jej ustawienie przy następnym logowaniu do HubSpot.

Po włączeniu każdy użytkownik na koncie otrzyma wiadomość e-mail i powiadomienie w aplikacji, aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe na swoim koncie.

 • Użytkownicy, którzy już skonfigurowali swoje metody uwierzytelniania dwuskładnikowego, otrzymają przypomnienie o wygenerowaniu kodów zapasowych.
 • Użytkownicy, którzy nie skonfigurowali swojej metody uwierzytelniania dwuskładnikowego, mogą ją skonfigurować za pośrednictwem CTA w wiadomości e-mail lub poprzez monit w powiadomieniu. HubSpot następnie poprowadzi użytkownika przez dodanie jego urządzenia mobilnego do konta. To urządzenie będzie używane do weryfikacji za każdym razem, gdy się zalogują.

portal-two-factor-authDowiedz się więcej o tym, co dzieje się po włączeniu lub wymaganiu uwierzytelniania dwuskładnikowego i SSO w tym samym czasie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.