Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Ustaw swój rok podatkowy w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Ustaw swój rok fiskalny, aby segmentować dane w oparciu o kalendarz firmy.

Domyślnie, rok fiskalny Twojego konta jest ustawiony od stycznia do grudnia. Aby zmienić rok fiskalny:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym menu paska bocznego, przejdź do Domyślne ustawieniakonta.
 • Kliknij menu rozwijane Rok fiskalny, a następnie wybierz przedział czasowy, który najlepiej odzwierciedla Twój rok fiskalny.

  account-defaults-fiscal-year
 • Aby zapisać zmiany, kliknij przyciskZapisz.

Możesz użyć roku fiskalnego do filtrowania rekordów CRM. Na przykład, aby zobaczyć kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym:

 • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
 • Dodaj filtr do pulpitu nawigacyjnego kontaktów, klikając przyciskWięcej filtrów.
 • W prawym panelu, w menu rozwijanymis, wybierz opcję This fiscal quarter so far.

  fiscal-year-filter
 • Kliknij przyciskZastosuj filtr.

Na pulpicie kontaktów będą teraz wyświetlane tylko te kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym.