Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodatek na pulpit Outlooka | często zadawane pytania techniczne

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami technicznymi dotyczącymi instalacji dodatku na pulpit programu Outlook. Oprócz poniższych pytań należy zapoznać się z wymaganiami systemowymi niezbędnymi do zainstalowania dodatku na pulpit programu Outlook. Ma to być źródło informacji dla zespołu IT podczas instalacji dodatku na pulpit Outlook dla twojego zespołu.

Do jakiego katalogu instaluje się dodatek na pulpit Outlook?

Dodatek Outlook instaluje się wszędzie tam, gdzie instalują się aplikacje typu click-to-run. Jest to zarządzane przez Twój system operacyjny. Dowiedz się więcej o instalacjach typu click-to-run.

Czy instalacja wymaga uprawnień administratora?

Tak, instalacja wymaga uprawnień administratora. Jest to konieczne do zainstalowania określonych komponentów runtime, takich jak VSTO.

Gdzie przechowywane są pliki konfiguracyjne?

Pliki konfiguracyjne są przechowywane przy użyciu .NET config API.

Czy pliki konfiguracyjne przechowują nazwy użytkowników lub hasła?

Nie, pliki konfiguracyjne nie przechowują nazw użytkowników ani haseł. Przechowują one jednak pliki cookie identyfikujące odwiedzających HubSpot(hubspotutk).

Z jakimi serwerami będzie się komunikował klient i na jakich portach oraz protokołach?

Dodatek komunikuje się z adresem *.hubspot.com. Cała komunikacja odbywa się przez HTTPS na porcie 443.

Jakie zmiany muszą zostać wprowadzone w zaporach sieciowych, aby umożliwić komunikację między klientem a dodatkiem?

Zapory sieciowe będą musiały zezwolić na komunikację z *.hubspot.com przez HTTPS. Wszelkie aktualizacje będą wymagały komunikacji z dl.getsidekick.com.

Jakie dane klient będzie wysyłał z powrotem do HubSpot?

Klient będzie wysyłał dane użytkowników, dzienniki błędów i zdarzenia związane z użytkowaniem do HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.