Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Email

Kontakty, które nie otrzymują wiadomości marketingowych

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli uprawnione osoby nie otrzymują wiadomości marketingowych wysyłanych z konta HubSpot, mogą podjąć kilka kroków, aby upewnić się, że wiadomości marketingowe są dostarczane do ich skrzynki odbiorczej.

  • Dodaj adres email od do do książki adresowej klienta poczty elektronicznej. Dzięki temu skrzynka odbiorcza będzie wiedziała, że powinna oczekiwać wiadomości przychodzących z tego adresu. Każdy klient poczty elektronicznej ma inny proces dodawania adresów e-mail, który można znaleźć w jego dokumentacji pomocy.
  • Poproś zespół IT/Email o dodanie Twojej domeny wysyłającej wiadomości e-mail do listy dozwolonych adresów. Dzięki temu serwer pocztowy będzie wiedział, że powinien odbierać wiadomości z każdego adresu zawierającego Twoją domenę (np. hubspot.com).
  • Poproś zespół IT/Email o dodanie do listy dozwol onych adresów IP Twoich adresów IP wysyłania z HubSpot .
  • Otwieraj i klikaj linki w wiadomościach marketingowych, które od Ciebie otrzymują. Dzięki temu skrzynka odbiorcza będzie ufać wiadomościom pochodzącym z Twojego adresu i domeny wysyłającej. Klient email zawsze się uczy; jeśli Twoje kontakty będą nadal otwierać i klikać na Twoje emaile, klient email nauczy się akceptować te emaile w przyszłości.
  • Przenieś swoje e-maile marketingowe znajdujące się w folderze SPAM/junk z powrotem do skrzynki odbiorczej. Dzięki temu skrzynka odbiorcza będzie wiedziała, gdzie w przyszłości umieścić dany email i poprawi reputację nadawcy Twojej domeny.

Dodaj adresy IP wysyłające emaile marketingowe do listy dopuszczonych

Aby znaleźć wysyłające adresy IP wna swoim koncie HubSpot na koncie HubSpot:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
  • W lewym dolnym rogu, poniżej menu paska bocznego stanu wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Narzędzia listy e-maili wybierz opcję Zarządzaj listami zezwoleń.

manage-allowlisting-dropdown

  • W wyświetlonym oknie dialogowym należykliknij przycisk . Kopiuj do schowka. W ten sposób skopiujesz wszystkie adresy IP używane przez HubSpot do wysyłania wiadomości marketingowych iwewnętrznych powiadomień e-mail . Te adresy IP mogą zawierać pojedyncze adresy IP (np. 167.89.43.234) lub zakresy adresów IP (np. 192.254.127.96/27). Upewnij się, że dostarczysz pełną listę wysyłających adresów IP do swojego zespołu IT/email, w tym pojedyncze adresy i zakresy adresów.

Uwaga: zakres adresów IP, jak np. 54.174.52.0/24, zawiera każdy adres IP z tego zakresu, od 54.174.52.0 do 54.174.52.255 .

instructions-for-allowlisting

Uwaga:konta z transakcyjną pocztą elektroniczną lub dedykowanym adresem IP zobaczą swój dedykowany adres IP udokumentowany w tym miejscu. Wszystkie te adresy IP zostaną skopiowane po kliknięciu przycisku Kopiuj do schowka.

Aby dodać domeny wysyłające wiadomości e-mail do listy zezwoleń zamiast adresów IP, dodajshared.hubspot.com i hubspotemail.net do listy zezwoleń na poziomie sieci.

Dowiedz się więcej o tym, jak aktualizować listy kontaktów, aby poprawić dostarczalność wiadomości e-mail.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.