Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Inbox

Zarządzaj użytkownikami skrzynki odbiorczej

Data ostatniej aktualizacji: maja 4, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

W ustawieniach zarządzania zespołem rozmów wyświetl status dostępności czatu na żywo dla swojego zespołu oraz skrzynki odbiorcze, do których mają dostęp na Twoim koncie. Użytkownicy zuprawnieniami dozarządzania dostęp nością mogą zastępować statusy poszczególnych użytkowników.

Aby dodać lub usunąć użytkowników ze skrzynki odbiorczej, przejdź do ustawień skrzynki odbiorczej.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Skrzynkaodbiorcza > Zarządzanie dostępnością.
  • Znajdzie się tam tabela z listą użytkowników, którzy mają dostęp do skrzynek pocztowych. Korzystając z filtrów w górnej części tabeli, można podzielić zespół na segmenty według użytkowników, statusów lub skrzynek.

filters-on-team-management-page

  • Aby zmienić status członka zespołu na offline, kliknij menu rozwijane obok jego nazwy i wybierz opcjęNieobecny.set-user-to-away

Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem bezpłatnym, możesz przeglądać statusy innych członków zespołu, ale nie możesz dokonywać zmian w statusie innego użytkownika.


Jeśli użytkownik z uprawnieniami Uprawnienia dozarządzania dostępnością ustawi swój status na Oddalony, po przejściu do skrzynki odbiorczej zobaczysz powiadomienie. Aby zmienić swój status, w oknie dialogowym kliknij opcję Ustaw mnie na dostępnego.

set-myself-to-available

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.