Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Utwórz listę włączającą Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: maja 3, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

W integracji HubSpot-Salesforce można utworzyć i używać listy włączenia w celu ograniczenia kontaktów, które są synchronizowane z HubSpot do Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się na liście włączającej,nie będą synchronizowane między HubSpot a Salesforce.

Uwaga: jeśli nowe leady lub kontakty Salesforce są ustawione na tworzenie kontaktów HubSpot w ustawieniach integracji, nowy kontakt zostanie utworzony lub istniejący kontakt zostanie zsynchronizowany w HubSpot, gdy zostanie utworzony lead lub kontakt Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się na liście włączenia. Dalsze aktualizacje kontaktu / lidu z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą.

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
 • Kliknij przycisk . Salesforce.
 • Przejdź do opcji Ustawienia synchron izacji >ustawienia HubSpotobok Salesforce.
 • W sekcji Ograniczanie synchronizacji kliknij menu rozwijane i wybierz istniejącą aktywną listę. Aby utworzyć nową aktyw ną listę, kliknij+ Create Inclusion List (Utwórz listę włączającą).

  select-inclusion-list
  • Jeśli wybierzesz istniejącą aktywną listę, ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
  • Jeśli klikniesz + Utwórz listę włączającą, zostaniesz przekierowany do tworzenia nowej listy w narzędziu Listy.
   • W lewym górnym rogu kliknij ikonę ołówka edytuj i wprowadź nazwę listy, a następnie wybierz kryteria listy. Dowiedz się więcej o określaniu kryteriów listy.
   • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Przetwarzanie Twojej listy może potrwać jakiś czas.
   • Wróć do ustawień integracji z Salesforce. W ustawieniach Listy włącz ającej kliknij menu rozwijane i wybierz nowo utworzoną aktywną listę. Ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.

Uwaga:

 • Tylko aktywne listymogą być ustawione jako Twoja lista włączająca Salesforce, ponieważ będą one dynamicznie aktualizowane, gdy kontakty będą spełniały lub nie spełniały kryteriów Twojej listy.
 • Jeśli nowe lub istniejące leady/kontakty Salesforce, które są aktualizowane, są ustawione na automatyczne tworzenie kontaktów HubSpot, ale niektóre z tych nowych kontaktów HubSpot nie spełniają Twoich kryteriów listy włączającej, nie będą one ponownie synchronizowane z Salesforce, dopóki nie spełnią kryteriów listy włączającej.
 • Wybranie listy jako listy włączającej niespowoduje automatycznej synchronizacji tej listy z Salesforce. Członkowie listy włączającej będą synchronizowani z usługą Salesforce tylko wtedy, gdy zostanie uruchomiona synchronizacja. Dowiedz się, jak ręcznie zsynchronizować listę z Salesforce.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.