Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja z HubSpot zduplikowanych leadów, kontaktów, kont i możliwości z Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise
Podczas synchronizacji konta HubSpot z kontem Salesforce mogą wystąpić duplikaty. Dowiedz się więcej o deduplikowaniu przez HubSpot leadów, kontaktów, kont i szans z Salesforce.

Duplikaty leadów i kontaktów Salesforce

Zduplikowane leady/kontakty Salesforce z różnymi adresami e-mail

HubSpot deduplikuje leady i kontakty Salesforce według adresów e-mail. Jeśli masz leady lub kontakty Salesforce o tej samej nazwie lub inne pasujące pola w Salesforce, nie są one traktowane przez HubSpot jako zduplikowane rekordy.

Zduplikowane leady/kontakty Salesforce z tym samym adresem e-mail

Jeśli masz zduplikowane rekordy leadów lub kontaktów Salesforce z tym samym adresem e-mail, a kontakt jest tworzony po raz pierwszy w HubSpot, HubSpot przeszuka Salesforce w poszukiwaniu rekordów leadów/kontaktów z tym adresem e-mail. Salesforce zwróci wszystkie pasujące rekordy (w dowolnej kolejności), a HubSpot zsynchronizuje się z pierwszym zwróconym rekordem. Następnie HubSpot będzie synchronizował się z rekordem, który był ostatnio aktualizowany w Salesforce.

W przypadku czyszczenia duplikatów w Salesforce poprzez łączenie leadów lub kontaktów, jako rekord główny należy wybrać rekord leadu lub kontaktu, który jest aktualnie synchronizowany z HubSpot. Aby określić, który rekord Salesforce jest synchronizowany z HubSpot, przejdź do rekordu kontaktu z HubSpot. W lewym panelu, na karcie O tym kontakcie, kliknij przycisk Wyświetl wszystkie właściwości. Wyszukaj właściwość Salesforce Lead ID lub Salesforce Contact ID, a następnie zanotuj jej wartość. W Salesforce zidentyfikuj rekord leadu lub kontaktu za pomocą tego identyfikatora rekordu.

Jeśli skonfigurowałeś kontakty HubSpot tak, aby były usuwane, gdy odpowiadający im lead lub kontakt Salesforce zostanie usunięty, kontakt HubSpot odpowiadający drugorzędnemu (nie nadrzędnemu) rekordowi leadu lub kontaktu Salesforce zostanie usunięty, gdy rekord drugorzędny zostanie połączony z rekordem głównym.

Jeśli wybierzesz rekord główny, który nie jest aktualnie synchronizowany z HubSpot, na karcie Synchronizacja z Salesforce na odpowiednim rekordzie kontaktu HubSpot pojawi się komunikat informujący, że kontakt nie jest już synchronizowany z Salesforce. Aby powiązać kontakt HubSpot z nowym rekordem głównym w Salesforce, kliknij przycisk Resync.

undelete.png

Zduplikowane kontakty HubSpot z różnymi adresami e-mail

Jeśli masz wiele kontaktów HubSpot z różnymi adresami e-mail, które odpowiadają jednemu rekordowi wiodącemu lub kontaktowi w Salesforce, scal zduplikowane kontakty w HubSpot i wybierz kontakt HubSpot, który jest aktualnie synchronizowany z rekordem wiodącym lub kontaktem w Salesforce jako kontakt główny.

Zduplikowane konta Salesforce

HubSpot deduplikuje konta Salesforce do firm HubSpot na podstawie powiązanego z nimi identyfikatora konta Salesforce.

Podczas synchronizacji dwóch kontaktów między HubSpot i Salesforce, jeśli kontakt Salesforce jest powiązany z kontem Salesforce, to konto to albo deduplikuje się do firmy HubSpot, z którą powiązany jest kontakt Salesforce w HubSpot, albo utworzy nową firmę HubSpot.

Duplikaty szans Salesforce

HubSpot nie deduplikuje transakcji z szansami Salesforce. Kiedy w HubSpot tworzona jest nowa umowa, w Salesforce tworzona jest nowa szansa. Lub, gdy tworzona jest nowa szansa w Salesforce, tworzona jest nowa umowa w HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.