Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Dubbla Salesforce-leads, kontakter, konton och möjligheter som synkroniseras till HubSpot

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
När du synkroniserar ditt HubSpot-konto med Salesforce kan dubbletter uppstå. HubSpot kommer att göra dina Salesforce-leads, kontakter, konton och möjligheter till en kopia.

Dubbla Salesforce-leads och kontakter

Dubbla Salesforce-leads/kontakter med olika e-postadresser.

HubSpot avdubblar Salesforce-ledningar och -kontakter efter e-postadress. Om du har Salesforce-leads eller -kontakter med samma namn eller andra matchande fält i Salesforce betraktas detta inte som dubbla poster av HubSpot.

Dubbla Salesforce-leads/kontakter med samma e-postadress

Om du har dubbla Salesforce-lead- eller kontaktposter med samma e-postadress och kontakten skapas för första gången i HubSpot, söker HubSpot i Salesforce efter lead-/kontaktposter med den e-postadressen. Salesforce returnerar alla poster som matchar (utan särskild ordning) och HubSpot synkroniserar med den första posten som returneras. I fortsättningen synkroniserar HubSpot med den post som senast uppdaterades i Salesforce.

Om du rensar bort dubbletter i Salesforce genom att slå samman leads eller kontakter väljer du den lead- eller kontaktpost som för närvarande synkroniseras med HubSpot som den primära posten. För att identifiera vilken Salesforce-post som synkroniseras med HubSpot navigerar du till HubSpot-kontaktposten. Klicka på Visa alla egenskaper i den vänstra panelen, Om det här kontaktkortet. Sök efter egenskapen Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID och notera sedan värdet. I Salesforce identifierar du lead- eller kontaktposten med detta post-ID.

Om du har ställt in att HubSpot-kontakter ska tas bort när motsvarande Salesforce lead eller kontakt tas bort, kommer den HubSpot-kontakt som motsvarar en sekundär (icke-primär) Salesforce lead- eller kontaktpost att tas bort när den sekundära posten slås samman med den primära posten.

Om du väljer en primärpost som för närvarande inte synkas med HubSpot visas ett meddelande i Salesforce Sync-kortet på motsvarande HubSpot-kontaktpost som anger att kontakten inte längre synkas med Salesforce. Om du vill associera HubSpot-kontakten med den nya primära posten i Salesforce klickar du på Resynkronisera.

undelete.png

Dubbla HubSpot-kontakter med olika e-postadresser

Om du har flera HubSpot-kontakter med olika e-postadresser som motsvarar en Salesforce lead- eller kontaktpost slår du ihop de dubbla kontakterna i HubSpot och väljer den HubSpot-kontakt som för närvarande synkroniseras med Salesforce lead- eller kontaktposten som primär kontakt.

Dubbla Salesforce-konton

HubSpot avdubblar Salesforce-konton till HubSpot-företag baserat på deras associerade Salesforce-konto-ID.

När två kontakter synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce, om Salesforce-kontakten är associerad med ett Salesforce-konto, kommer det kontot antingen att dedupliceras med det HubSpot-företag som Salesforce-kontakten i HubSpot är associerad med eller så kommer det att skapa ett nytt HubSpot-företag.

Dubbla Salesforce-möjligheter

HubSpot gör inga duplicerade affärer med Salesforce-möjligheter. När ett nytt avtal skapas i HubSpot skapas en ny möjlighet i Salesforce. Eller när en ny Salesforce-möjlighet skapas skapas ett nytt avtal i HubSpot.