Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Tekniska krav för att ansluta din inkorg till HubSpot med IMAP

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

För att ansluta din inkorg till HubSpot måste din e-postserver stödja IMAP (Internet Message Access Protocol) och SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Nedan hittar du kraven för att ansluta din inkorg med IMAP.

Den här artikeln innehåller tekniska resurser och definitioner som är avsedda för ditt IT-team eller din e-postadministratör. Om din e-postserver för närvarande inte är konfigurerad för IMAP bör du samarbeta med din IT-administratör för att se till att din inkorg är korrekt konfigurerad.

Observera: Inkorgen för konversationer stöder inte en IMAP-anslutning. Om du försöker ansluta ett e-postkonto till inkorgen för konversationer måste du ansluta en inbox som är värd för antingen Gmail eller Office 365.

Serverkrav

När du ansluter din inkorg till HubSpot och skickar e-postmeddelanden ansluter HubSpot till din e-postserver via TLS (Transport Layer Security). För att komma åt inkorgen och skicka e-post används IMAP respektive SMTP. Båda portarna som kör dessa protokoll måste vara öppna för trafik, eller så kan du lägga till IP:er som gör dessa anslutningar i din tillåtelselista.

HubSpot gör upp till fyra samtidiga anslutningar när du har en inkorg som är ansluten med IMAP. När din inkorg är anslutenOm du är ansluten till HubSpot, finns det minst två permanenta samtidiga anslutningar så att HubSpot kan synkronisera e-postmeddelanden från inkorgen och från mappen skickade.. Det finns två tillfälliga samtidiga anslutningar som uppstår när du skickar ett e-postmeddelande via en ansluten inkorg.

Den port som HubSpot ansluter till måste stödja kryptering. HubSpot stöder TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2, SSLv3 eller STARTTLS-uppgradering till TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2, SSLv3 på alla portar; TLSv2 stöds inte.

HubSpot stöder inte en inkorgsanslutning om din server använder Courier-IMAP som IMAP-programvara . Detta beror på att HubSpot inte kan logga e-postsvar till CRM när svaren skickas till en inkorg med Courier-IMAP-programvaran.

Common Name (CN) för det SSL-certifikat som installerats på servern måste innehålla det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN) för den server som HubSpot ansluter till. Om din IMAP-server till exempel heter imap.domain.com måste CN på SSL-certifikatet innehålla imap.domain.com.

Konfiguration

Din e-postkonfiguration kan påverka din förmåga att ansluta din inkorg via IMAP:

  • IMAP måste vara aktiverat för att du ska kunna synkronisera e-post.
  • HubSpot stöder inte en anslutning med ActiveSync, men om du använder ActiveSync i din e-postklient kan du ansluta ditt konto med hjälp av HubSpot-Exchange-anslutning.

Säkerhetscertifikat

Om dina SSL-certifikat inte är signerade av en certifikatutfärdare finns det ett alternativ för att tillåta ett icke-säkert certifikat när anslutningen initieras. Du behöver lämpligt användarnamn och lösenord för att komma åt din server samt IMAP- och SMTP-servernamnen. Följ de här instruktionerna för att få den här informationen eller samarbeta med ditt IT-team för att fastställa vilka inloggningsuppgifter som ska användas.

Lägg till IP-adresser i din lista över tillåtna adresser

Ditt IT-team kanske bara tillåter vissa IP-adresser att ansluta till din inkorg. Om så är fallet måste IT-teamet lägga till de IP-adresser som HubSpot använder för att ansluta din inkorg till din tillåtelselista.

Eftersom autentiseringsmetoder, säkerhetsinställningar och tillgängliga protokoll kan skilja sig åt från en e-postserver till en annan kan det vara nödvändigt att samarbeta med IT-teamet för att bekräfta att din e-postserver uppfyller ovanstående krav. Om du upplever några svårigheter under IMAP-anslutningsprocessen ska du samarbeta med ditt IT-team eller din administratör när du öppnar ett ärende hos HubSpot Support, eftersom din IT-avdelning kan tillhandahålla specifik information som behövs för att felsöka och som HubSpot inte har tillgång till.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.