Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Tekniska krav för att ansluta din inkorg till HubSpot med IMAP

Senast uppdaterad: januari 23, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

För att kunna ansluta din inkorg till HubSpot måste din e-postserver ha stöd för IMAP (Internet Message Access Protocol) och SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Nedan hittar du kraven för att ansluta din inkorg med IMAP.

Den här artikeln innehåller tekniska resurser och definitioner som är avsedda för ditt IT-team eller din e-postadministratör. Om din e-postserver för närvarande inte är konfigurerad för IMAP kan du kontakta din IT-administratör för att se till att din inkorg är korrekt konfigurerad.

Observera: Inkorgen för konversationer har inte stöd för IMAP-anslutning. Om du försöker ansluta ett e-postkonto till inkorgen för konversationer måste du ansluta en inkorg som är värd för antingen Gmail eller Office 365.

Krav för server

När du ansluter din inkorg till HubSpot och skickar e-post, ansluter HubSpot till din e-postserver via TLS (Transport Layer Security). För att komma åt inkorgen och skicka e-post används IMAP respektive SMTP. Båda portarna som kör dessa protokoll måste vara öppna för trafik, eller så kan du lägga till IP-adresserna som gör dessa anslutningar i din tillåt-lista.

HubSpot gör upp till fem samtidiga anslutningar när du har en inkorg som är ansluten med IMAP.

  • När du är ansluten finns det två permanenta samtidiga anslutningar så att HubSpot kan synkronisera e-post från inkorgen och från den skickade mappen.
  • Det finns också en tredje permanent anslutning om din inkorg har ytterligare mappar.
  • Två tillfälliga samtidiga anslutningar uppstår också när du skickar ett e-postmeddelande via din anslutna inkorg i HubSpot.

Den port som HubSpot ansluter till måste stödja kryptering. HubSpot stöder TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2, SSLv3 eller STARTTLS-uppgradering till TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2, SSLv3 på alla portar; TLSv2 stöds inte.

HubSpot stöder inte en inkorgsanslutning om din server använder Courier-IMAP som IMAP-programvara. Detta beror på att HubSpot inte kan logga e-postsvar till CRM när svar skickas till en inkorg som använder Courier-IMAP-programvara.

Common Name (CN) för SSL-certifikatet som installerats på servern måste innehålla det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN) för den server som HubSpot ansluter till. Om din IMAP-server t.ex. är imap.domain.com, måste CN på SSL-certifikatet innehålla imap.domain.com.

Konfiguration

Din e-postkonfiguration kan påverka din möjlighet att ansluta din inkorg via IMAP:

  • IMAP måste vara aktiverat för att kunna synkronisera e-post.
  • HubSpot stöder inte en anslutning med ActiveSync, men om du använder ActiveSync i din e-postklient kan du ansluta ditt konto med HubSpot-Exchange-anslutningen.

Säkerhetscertifikat

Om dina SSL-certifikat inte är signerade av en certifikatutfärdare finns det ett alternativ för att tillåta ett icke-säkert certifikat när anslutningen initieras. Du behöver lämpligt användarnamn och lösenord för att komma åt din server samt IMAP- och SMTP-servernamnen. Följ dessa instruktioner för att få denna information eller arbeta med ditt IT-team för att fastställa de korrekta inloggningsuppgifterna som ska användas.

Lägg till IP-adresser i listan över tillåtna

Ditt IT-team kanske bara tillåter vissa IP-adresser att ansluta till din inkorg. Om så är fallet måste ditt IT-team lägga till de IP-adresser som HubSpot använder för att ansluta din inkorg till din tillståndslista.

Eftersom autentiseringsmetoder, säkerhetsinställningar och tillgängliga protokoll kan skilja sig från en e-postserver till en annan kan det vara nödvändigt att arbeta med ditt IT-team för att bekräfta att din e-postserver uppfyller ovanstående krav. Om du upplever några problem under IMAP-anslutningsprocessen ska du arbeta med ditt IT-team eller administratör när du öppnar ett ärende hos HubSpot Support, eftersom din IT-avdelning kan tillhandahålla specifik information som behövs för felsökning som HubSpot inte har tillgång till.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.