Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Förstå rabatter i HubSpot-betalningar

Senast uppdaterad: september 12, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

När du skapar en faktura, betalningslänk eller offert kan du inkludera rabatter för både enskilda artiklar och ordersumman, samt aktivera rabattkoder. Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av rabatter och hur de påverkar betalningar.

Översikt

När du skapar en betalningslänk eller offert kan du inkludera tre typer av rabatter: enhetsrabatter, engångsorderrabatter och rabattkoder.

 • Enhetsrabatt: en rabatt som endast gäller för en enskild radpost. När rabatten tillämpas på en återkommande artikel kommer den att tillämpas på alla framtida betalningar. Summan av enhetsrabatterna utgör en artikelrabatt.

USD-discount-line-item

 • Engångsrabatt: en rabatt som tillämpas på orderns totalsumma.
  • Om betalningslänken innehåller återkommande betalningar kommer rabatten först att tillämpas på engångsartikelns totalsumma och sedan på den återkommande artikelns totalsumma. Se ett exempel på detta nedan.
  • För återkommande poster justerar rabatten endast priset för den första betalningen av prenumerationen. Om du vill ge rabatt på alla betalningar av återkommande poster lägger du till rabatten som en enhetsrabatt istället.
  • Rabattinformation visas i betalningsegenskaper som t.ex. Totalt rabattbelopp. Om du vill visa dessa egenskaper lägger du till dem som kolumner på betalningsindexsidan. Dessa egenskaper visas inte i sidofältet för betalningsposten.
  • Rabatter påverkar inte MRR och ARR för prenumerationer. Rabatter som tillämpas på prenumerationer påverkar dock prenumerationsegenskaperna Senaste betalningsbelopp och Totalt belopp som samlats in . Läs mer om rabattegenskaper och se exempel på hur rabatter kan påverka dem.

   payment-link-order-discount
 • Rabattkoder: rabatter som kan tillämpas på betalningslänkar som är aktiverade för rabattkoder.
  • Du kan aktivera rabattkoder för betalningslänkar som innehåller enhetsrabatter, men inte för betalningslänkar som innehåller en engångsrabatt.
  • Kunder kommer inte att kunna ange en rabattkod på betalningslänkar som är inbäddade med hjälp av inbäddningskoden.

För köparen visas rabatter i hela kassaprocessen samt på kvittot.

payment-checkout-discounts-3 payment-custom-receipt-3
Kassan Köparens kvitto

Meddelandet från säljaren som du får efter betalningen innehåller också rabattinformation.

payment-merchant-receipt-3

Observera: även om HubSpot stöder upp till sex decimaler när du anger enhetspriset för en artikel i valfri valuta, avrundas eventuella rabatter baserat på valutans precisionsenhet i kassan. Om en artikel t.ex. har ett pris på 11,90 USD och en rabatt på 15 % tillämpas, avrundas det rabatterade beloppet på 1,785 USD till 1,79 USD och det totala belopp som köparen betalar blir 10,12 USD.

Information om rabatter i HubSpot

I HubSpot kan du visa rabattinformation i egenskaper på indexsidan för betalningar och på prenumerationsposter. Du kan också använda betalningsegenskaper i andra HubSpot-verktyg, t.ex. arbetsflöden och rapporter.

Visa rabatter i egenskaper

 • På sidan betalningsindex inkluderar du egenskapskolumnen Totalt rabattbelopp för att visa de totala tillämpade rabatterna, inklusive artikelrabatter och engångsorderrabatter.

  discount-amount-index-page
 • När en engångsorderrabatt tillämpas på återkommande radposter kommer prenumerationsposten att återspegla rabatten i egenskaperna Senaste betalningsbelopp och Totalt belopp som samlats in. Se exempel på detta nedan.

  subscription-record-properties

Använd rabatter i andra HubSpot-verktyg

 • Inkludera egenskapen Tillämpad rabatt i ett arbetsflöde för att automatisera e-postutskick till köpare som fått ett specifikt rabattbelopp.
  discount-workflow-example
 • Med hjälp av den anpassade rapportbyggaren( endastProfessional och Enterprise ) kan du skapa en betalningsrapport för att visa månatliga bruttobelopp för betalningar uppdelade efter totalt rabattbelopp.

  example-report-monthly-gross-amount

Exempel på rabatter

Se exemplen nedan för att bättre förstå hur rabatter kan påverka prenumerationer.

Blandade engångs- och återkommande poster

En betalningslänk eller offert innehåller två radposter:

 • Engångs-post: $150
 • Återkommande post: 100 USD per månad

Med en orderrabatt på 175 USD är köparens första betalningsbelopp 75 USD. Efter köparens första betalning uppdateras följande egenskaper i prenumerationsposten:

 • Senaste betalningsbelopp: $75
 • Totalt insamlat belopp: $75

payment-link-example-1

Eftersom ordern innehåller både en engångsartikel och en återkommande artikel tillämpas rabatten först på engångsartikelns totala belopp (150 USD) och sedan på den återkommande artikelns totala belopp (100 USD). Under nästa faktureringscykel återgår prenumerationen på den återkommande artikeln till sitt ursprungliga pris på 100 USD.

En återkommande post

En betalningslänk eller offert innehåller en återkommande post på 100 USD per månad. Med en orderrabatt på 20 USD är köparens första betalning 80 USD. Efter köparens första betalning kommer följande egenskaper i prenumerationsposten att uppdateras:

 • Senaste betalningsbelopp: $80
 • Totalt insamlat belopp: $80

payment-link-example-2

Eftersom det inte finns några engångsposter i den här ordern tillämpas rabatten fullt ut på den återkommande postens totalsumma (100 USD). Under nästa faktureringscykel återgår prenumerationen till sitt ursprungliga pris på 100 USD.

Flera återkommande poster

En betalningslänk eller offert innehåller tre rader:

 • Engångsartikel: $50
 • Återkommande post: 50 USD per månad
 • Återkommande post: 100 USD per månad

Med en orderrabatt på 125 USD är köparens första betalning 75 USD. Efter köparens första betalning uppdateras följande egenskaper i prenumerationsposten enligt följande:

 • Sista betalningsbelopp: $75
 • Totalt insamlat belopp: $75

payment-link-example-3-new

Eftersom ordern innehåller både engångsposter och återkommande poster tillämpas rabatten först på engångspostens totala belopp ($50) och sedan på den återkommande postens totala belopp ($150). Under nästa faktureringscykel återgår de återkommande posterna till sitt ursprungliga pris, vilket är 50 USD per månad respektive 100 USD per månad.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.