Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Synkronisera anpassade objekt från Salesforce till HubSpot

Senast uppdaterad: december 13, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Lär dig hur du synkroniserar objekt från Salesforce med anpassade objekt i HubSpot.

Innan du börjar

Du måste skapa det anpassade objektet iditt HubSpot-konto innan du konfigurerar den anpassade synkroniseringen i dina Salesforce-integrationsinställningar.

Ställ in din anpassade objektsynkronisering

 • Klicka på Salesforce.
 • Klicka på + Synkronisera anpassat objekt längst upp till höger.
 • Klicka på Kom igång i popup-rutan.

Observera: du kan mappa upp till 10 anpassade objekt per HubSpot-konto. Läs mer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.sync-custom-object

Mappa objekt

 • På skärmen Kartlägg objekt klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja ditt Salesforce-objekt och det associerade anpassade HubSpot-objektet som ska synkroniseras.
 • Klicka på Nästa >.

sync-salesforce-object-to-hubspot-updated

Synkroniseringsregler

 • På skärmen Synkroniseringsregler:
  • Reglerna för Skapande och uppdatering av [ditt anpassade objekt] är skrivskyddade.
   salesforce-create-update-custom-object
  • Välj vad som händer när du tar bort [ditt anpassade objekt].
   salesforce-delete-object
 • Klicka på Nästa >.

Associationer

De associationsfält som visas på skärmen Associationer representerar vad som är konfigurerat i Salesforce för det anpassade objektet. Om du inte ser ett korrekt fält kan du kontakta din Salesforce-administratör. Det är inte möjligt att synkronisera ett anpassat objekt till både Salesforce-kontakter och leads.

 • Klicka för att växla mellan de associationer du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot.
 • I rullgardinsmenyn väljer du det fält du vill att HubSpot ska använda för att associera de två objekten.

Observera: associationerkan endast överföras mellan objekt som redan synkroniseras med HubSpot.Om du t.ex. har aktiverat företagssynkronisering kommer du att kunna synkronisera associationer mellan konton och dina anpassade objekt.


turn-on-association

 • Klicka på Nästa >.

Mappningar av fält

 • På skärmen Fältmappningar väljer du det Salesforce-fält som du vill synkronisera med HubSpots obligatoriska fält. Anpassade objekt i HubSpot kräver minst ett obligatoriskt fält.
required-fields
 • Klicka på Nästa >.
 • Granska dina egenskapsmappningar. Du kan redigera eller ta bort någon av mappningarna. Du måste åtgärda eventuella fel innan du går vidare till nästa steg.
review-field-mappings
 • Klicka på Nästa >.

Förhandsgranska

 • På skärmen Förhandsgranska kan du förhandsgranska och granska inställningarna för ditt anpassade objekt. Du kan klicka på Redigera eller < Tillbaka för att ändra dina inställningar.
review-salesforce-settings-1
 • Klicka på Nästa >.

Slå på synkronisering

 • På skärmen Slå på syn kning väljer du Starta kontinuerlig synkning för att synka poster när de skapas eller uppdateras i Salesforce. Välj Spara till senare om du vill aktivera synkningen vid ett senare tillfälle.

När du har aktiverat synkningen kommer endast poster som skapas eller uppdateras i Salesforce att synkas till HubSpot. För att synkronisera befintliga poster kan du importera anpassade objekt från Salesforce till HubSpot.

När du har konfigurerat en synkning av anpassade objekt kan du importera anpassade objekt från Salesforce för att hämta befintliga data för anpassade objekt.

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
 • Klicka på Importera längst upp till höger.
 • Klicka på Starta import.
 • Välj Integrationer och klicka sedan på Nästa.
 • Välj Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
 • Välj Anpassade objekt och klicka sedan på Nästa.
 • Välj det anpassade objekt som du vill importera.

salesforce-import-custom-object

 • Klicka på Granska för att granska antalet poster i importen.
 • Klicka på Påbörja import.
 • Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importer. När importen är klar visas den i importtabellen.

Salesforce-objekt som stöds

Du kan synkronisera både anpassade Salesforce-objekt och standardobjekt till HubSpot, men alla standardobjekt stöds inte. Följande standardobjekt kan synkroniseras: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailServicesFunction, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType, Arbetsorder, ArbetsorderLineItemStatus, ArbetsorderStatus, ArbetsorderStatus, ArbetsorderTyp, ArbetsorderLineItemStatus, ArbetsorderLineItemStatus, ArbetsorderLineItemStatus, ArbetsorderLineItemStatus
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.