Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera användarpreferenser med förinställningar

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Med förinställningar kan superadministratörer ställa in standardinställningar i sitt HubSpot-konto så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt. Du kan till exempel ställa in standardinstrumentpanel, språk och e-postsignatur för en grupp användare.

Användarna kan senare ändra sina inställningar individuellt för att åsidosätta förinställningarna.

Observera:superadministratörer kan ge andra användare behörighet att skapa förinställningar.

Skapa en förinställning

För att skapa en förinställning:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
 • Navigera till Användare och team i menyn i den vänstra sidofältet.
 • Klicka på fliken Förinställningar .

  create-user-group
 • Klicka på Skapa förinställning uppe till höger.
 • Överst på sidan klickar du på ikonen för redigering av pennan och anger ett namn för din förinställning.
 • På skärmen Konfigurera konfigurerar du förinställningens standardinställningar och e-postsignatur:
  • På fliken Allmänt använder du rullgardinsmenyerna för att välja förinställningens standardhemsida, standardinstrumentpanel, språk samt datum- och sifferformat.

   edit-preset
  • Om du vill konfigurera signaturen som ska användas i e-postmeddelanden som skickas från en till en person via HubSpot CRM klickar du på fliken E-postsignatur.
   • Klicka för att aktivera knappen E-postsignatur för att hantera e-postsignaturer för alla användare.
   • Ange din e-postsignatur i textrutan.
    • Använd formateringsverktygen i redigeringsverktyget Simple för att skapa din e-postsignatur. Du kan använda personaliseringstoken för att fylla i värden baserat på användaren.
preset-email-signature-editor-1
    • Använd HTML i HTML-redigeraren för att skapa din e-postsignatur. Om du vill se variabelnamnen för personaliseringstoken i HTML måste du först lägga till personaliseringstoken i redigeringsverktyget Enkel och sedan klicka på HTML-redigeringsverktyget för att se variabelnamnen.
edit-preset-html
  • Om du vill tilldela en meddelandeprofil klickar du på fliken Meddelanden. Klicka på rullgardinsmenyn Meddelandeprofil och välj meddelandeprofilen för förinställningen.
 • Om du vill välja de användare eller team som ska tillämpas på förinställningen klickar du på fliken Användare högst upp:
  • Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill lägga till i förinställningen.
  • Klicka på Spara förinställning uppe till höger. I den högra sidofältet granskar du inställningarna för förinställningen och klickar sedan på Spara.
 • Om du vill hantera personaliseringstoken klickar du på fliken Inställningar högst upp, klickar sedan på fliken E-postsignatur och klickar sedan på Hantera e-posttoken.
  • På högerpanelen Hantera e-posttoken klickar du på + Lägg till e-posttoken och skriver ett inställt värde i textrutan. Du kan lägga till upp till 5 e-posttoken. Tokens kan endast innehålla små bokstäver (a-z), siffror (0-9) och understrykningar. De måste börja med en bokstav.
add-email-tokens
  • När du har skapat dina e-posttoken klickar du på Spara.
  • Om du vill tilldela en e-posttoken till en användare, för du muspekaren över förinställningen på fliken Förinställningar, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Tilldela e-posttoken.
  • Om du vill anpassa användarnas e-posttoken klickar du på kryssrutan bredvid de användare som du vill anpassa och klickar sedan på Redigera.
  • Under värdet för e-posttoken skriver du det namn som du vill fylla i e-posttoken för användaren.
name-token-values
  • Klicka på Spara.

När en förinställning har skapats kan en användare uppdatera sina personliga inställningar för att åsidosätta förinställningens inställningar.

Hantera förinställningar

Redigera eller ta bort en förinställning:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
 • Navigera till Användare och team i menyn i den vänstra sidofältet.
 • Klicka på fliken Förinställningar .
 • Håll muspekaren över förinställningen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder.
  • Om du vill redigera inställningarna för förinställningen väljer du Redigera och uppdaterar sedan förinställningens inställningar.
  • Om du vill tilldela e-posttokens väljer du Tilldela e-posttokens och tilldelar sedan e-posttokens till användare.
  • Om du vill lägga till eller ta bort användare från förinställningen väljer du Tilldela användare. I den högra panelen lägger du till eller tar bort användare från förinställningen och klickar på Spara.
  • Om du vill ta bort förinställningen väljer du Ta bort och klickar sedan på Ta bort förinställning. Om du tar bort en förinställning påverkas inte standardinställningarna för användare i förinställningen.
preset-actions-1

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.