Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera användarpreferenser med förinställningar

Senast uppdaterad: januari 29, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Med förinställningar kan superadministratörer ställa in standardinställningar i sitt HubSpot-konto så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt. Du kan t.ex. ställa in standardinstrumentpanel, språk och e-postsignatur för en grupp användare.

Användarna kan senare ändra sina preferenser individuellt för att åsidosätta förinställningar.

Observera: Superadministratörer kan ge andra användare behörighet att skapa förinställningar.

Skapa en förinställning

Så här skapar du en förinställning:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Gå till Användare och team i den vänstra sidomenyn.
 • Klicka på fliken Förinställningar .

  create-user-group
 • Klicka på Skapa förinställning längst upp till höger.
 • Klicka på pennikonen edit högst upp på sidan och ange ett namn för din förinställning.
 • På skärmen Inställning konfigurerar du förinställningens standardinställningar och e-postsignatur:
  • fliken Allmänt använder du rullgardinsmenyerna för att välja förinställningens standardhemsida, standardinstrumentpanel, språk samt datum- och sifferformat.

   edit-preset
  • För att ställa in den signatur som ska användas i en-till-en e-postmeddelanden som skickas via HubSpot CRM, klicka på fliken E-postsignatur.
   • Klicka för att slå på knappen E-postsignatur för att hantera e-postsignaturer för alla användare
   • Ange din e-postsignatur i textrutan.
    • I den enkla redigeraren använder du formateringsverktygen för att skapa din e-postsignatur. Du kan använda personaliseringstoken för att fylla i värden baserat på användaren.
preset-email-signature-editor-1
    • Använd HTML i HTML-redigeraren för att skapa din e-postsignatur. Om du vill se variabelnamnen för personaliseringstoken i HTML måste du först lägga till personaliseringstoken i Simple-redigeraren och sedan klicka på HTML-redigeraren för att se variabelnamnen.
edit-preset-html
  • Om du vill tilldela en aviseringsprofil klickar du på fliken Aviseringar. Klicka på rullgardinsmenyn Aviseringsprofil och välj aviseringsprofil för förinställningen.
 • Om du vill välja vilka användare eller team som ska gälla för förinställningen klickar du på fliken Användare högst upp:
  • Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill lägga till i förinställningen.
  • Klicka på Spara förinställning längst upp till höger. Granska förinställningsinställningarna i det högra sidofältet och klicka sedan på Spara.
 • Om du vill hantera personaliseringstokens klickar du på fliken Inställningar längst upp, sedan på fliken E-postsignatur och sedan på Hantera e-posttokens.
  • Klicka på + Lägg till e-posttoken i den högra panelen i Hantera e-posttoken och skriv ett inställt värde i textrutan. Du kan lägga till upp till 5 e-posttokens. Tokens kan endast innehålla gemener (a-z), siffror (0-9) och understreck. De måste börja med en bokstav.
add-email-tokens
  • När du har skapat dina e-posttokens klickar du på Spara.
  • Om du vill tilldela ett e-posttoken till en användare håller du muspekaren över förinställningen på fliken Förinställningar, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Tilldela e-posttoken.
  • Om du vill anpassa användarnas e-posttoken klickar du på kryssrutan bredvid de användare du vill anpassa och klickar sedan på Redigera.
  • Under värdet för e-posttoken anger du det namn som du vill ska fyllas i på e-posttoken för användaren.
name-token-values
  • Klicka på Spara.

När en förinställning har skapats kan en användare uppdatera sina personliga inställningar för att åsidosätta förinställningens inställningar.

Hantera förinställningar

Redigera eller ta bort en förinställning:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Gå till Användare och team i den vänstra sidomenyn.
 • Klicka på fliken Förinställningar .
 • Håll muspekaren över förinställningen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder.
  • Om du vill redigera förinställningsinställningarna väljer du Redigera och uppdaterar sedan förinställningens inställningar.
  • Om du vill tilldela e-posttokens väljer du Tilldela e-posttokens och tilldelar sedan e-posttokens till användare.
  • Om du vill lägga till eller ta bort användare från förinställningen väljer du Tilldela användare. Lägg till eller ta bort användare från förinställningen i den högra panelen och klicka på Spara.
  • Om du vill ta bort förinställningen väljer du Ta bort och klickar sedan på Ta bort förinställning. Om du tar bort en förinställning påverkas inte standardinställningarna för några användare i förinställningen.
preset-actions-1

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.