Contacts

Bijlagen toevoegen en verwijderen uit records

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt handmatig bestanden uploaden en deze bij uw contact-, bedrijfs-, deal- en ticketgegevens voegen om een nuttige context te bieden.

Let op: wanneer u één-op-één e-mails stuurt in HubSpot of een e-mail logt met behulp van HubSpot Sales, zullen alle niet-inline bijgevoegde bestanden automatisch worden toegevoegd aan de sectie bijlagen van het record. Niet-inline bijgevoegde bestanden in gelogde antwoorden zullen ook worden toegevoegd aan de sectie Bijlagen van het record. Bekijk dit artikel over inline en niet-inline bijlagen.

Een bijlage toevoegen

  • Navigeer in uw HubSpot accountnaar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van het record.
  • Blader in het rechterpaneel naar beneden naar de sectie Bijlagen.
  • Klik op Bestand uploaden om een bestand van uw computer te uploaden of klik opBestand toevoegenom een eerder geüpload bestand te selecteren.

Een bijlage verwijderen

  • Klik op de naam van het record.
  • Blader in het rechterpaneel naar beneden naar de sectie Bijlagen.
  • Klik op de X rechtsboven in de bijlage om deze te verwijderen.
  • Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.