Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Lägga till och hantera bilagor till poster och aktiviteter

Senast uppdaterad: april 9, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

För att inkludera relevanta resurser och ge användbar kontext kan du ladda upp filer och bifoga dem till kontakt-, företags-, affärs-, ärende-, anpassade objektposter och deras tillhörande aktiviteter. Du kan också byta namn på, filtrera eller ta bort befintliga bilagor.

Vilka behörigheter som krävs för att visa bilagor beror på hur bilagorna lades till:

 • När bilagor läggs till i en post måste användarna ha behörighet att visa Anteckningar för att kunna visa dem. Användare med anteckningsvynsbehörighet inställd på Allt kan visa alla dessa bilagor, användare inställda på Endast team kan visa bilagor som laddats upp av användare i deras team och användare inställda på Endast egna kan endast visa de bilagor som de själva har laddat upp.
 • När du bifogar filer till loggade aktiviteter kommer de att visas i avsnittet Bilagor i den högra panelen i associerade poster. Vilka behörigheter som krävs för att visa bilagor beror på vilken aktivitet bilagan lades till i:

  • När bilagor läggs till via en loggad anteckning måste användarna ha behörighet att visa Anteckningar för att kunna se dessa bilagor. Användare med anteckningsvynsbehörighet inställd på Allt kan se alla dessa bilagor, användare inställda på Endast team kan se bilagor till anteckningar som skapats av användare i deras team och användare inställda på Endast egna kan endast se bilagor till anteckningar som de själva har skapat.
  • När bilagor bifogas via uppgifter måste användarna ha visningsbehörighet för uppgifter för att kunna visa dessa bilagor. Användare med visningsbehörighet för Uppgifter inställd på Allt kan visa alla dessa bilagor, användare inställda på Endast team kan visa bilagor på uppgifter som skapats av användare i deras team och användare inställda på Endast ägda kan endast visa bilagor på uppgifter som de har skapat.
  • När bilagor läggs till via en-till-en e-post, samtal, möten eller andra aktiviteter kan alla användare med åtkomst till de berörda posterna visa bilagorna.

Lägga till en bilaga i en post

Så här lägger du till en bilaga i en post:

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt:
 • Klicka på namnet posten.
 • I den högra panelen bläddrar du ner till avsnittet Bilagor.
 • Om du vill lägga till en bilaga klickar du på Lägg till och väljer sedan:
  • Din dator: ladda upp en ny fil från din dator.
  • Befintlig fil i HubSpot: välj en befintlig fil i ditt HubSpot-konto. I den högra panelen klickar du på namnet på den fil du vill bifoga.

add-attachment

 • Om du vill ta bort en bilaga klickar du på X till höger om bilagan. Klicka på Ta bort eller Bortkopplad i dialogrutan. Bilagor som laddats upp i registret eller i en aktivitet raderas permanent. Bilagor som läggs till i posten från filverktyget tas bort från posten, men kan fortfarande nås i filverktyget.

Lägga till en bilaga på en aktivitet

Så här lägger du till en bilaga i en aktivitet:

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt:
 • Klicka på namnet posten.
 • Så här skapar du en ny aktivitet och lägger till en bilaga:
  • Klicka på ikonen för aktiviteten i den vänstra panelen.
  • I aktivitetsredigeraren klickar du på ikonen attach bifoga och väljer sedan Ladda upp ny för att lägga till en fil från din dator, eller Välj befintlig för att välja en fil som redan lagts till i HubSpot.
  • Välj filen, avsluta med att lägga till aktivitetens detaljer och klicka sedan på Logga aktivitet eller Spara anteckning.

add-attachment-new-activity

 • Så här lägger du till en bilaga till en befintlig aktivitet:
  • Håll muspekaren över aktiviteten och klicka på textrutan.
  • I textredigeraren klickar du på ikonen attach bifoga och väljer sedan Ladda upp ny för att lägga till en fil från din dator, eller Välj befintlig för att välja en fil som redan lagts till i HubSpot.
  • Välj filen och klicka sedan på Spara.

add-attachment-existing-activity

Observera: När du skickar en-till-en e-post i HubSpot eller loggar ett e-postmeddelande med HubSpot Sales, kommer alla bifogade filer som inte är inline automatiskt att läggas till i avsnittet Bilagor i posten.

Hantera bilagor

När du har lagt till bilagor kan du visa alla bifogade filer i varje post, filtrera dem för att hitta de bilagor du behöver och byta namn på eller ta bort dem.

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt:
 • Klicka på namnet på posten.
 • I den högra panelen bläddrar du ner till avsnittet Bilagor.
 • Klicka på Visa alla bilagor.

view-all-attachments

 • Om du vill söka efter en fil efter namn eller typ anger du text i sökfältet.
 • Om du vill filtrera efter typen av bifogad fil klickar du på Filtyp och markerar sedan kryssrutorna för de filtyper som du vill visa.
 • Om du vill filtrera efter källan till bilagan klickar du på Källa och markerar sedan kryssrutorna för de källor du vill inkludera. Välj till exempel Samtal för att visa bilagor som lagts till via en samtalsaktivitet eller Manuell uppladdning för att visa filer som lagts till från avsnittet Bilagor.

filter-attachments

 • Om du vill ändra sorteringsordningen för bilagorna klickar du på en kolumnrubrik. Klicka till exempel på kolumnen Uppladdningsdatum för att sortera efter den äldsta eller nyaste bilagan.
 • Om du vill förhandsgranska en bilaga klickar du på bilagans namn. I förhandsgranskningen kan du göra följande:
  • Klicka på Ladda ner om du vill ladda ner filen. Filen laddas ner till din dator.
  • Om du vill dela en länk till förhandsgranskningen av filen i HubSpot klickar du på Dela intern länk. Länken kopieras till urklipp och kan delas med andra användare i ditt konto.
  • Om du vill dela en länk som upphör att gälla efter 24 timmar klickar du på Dela 24-timmarslänk. Kopiera länken i adressfältet. Den här länken till filen kan delas externt och kommer att vara tillgänglig i upp till 24 timmar.
 • Om du vill byta namn på, ladda ner, visa eller ta bort en enskild bilaga håller du muspekaren över filen, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:
  • Byt namn: ange ett nytt namn i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn för att bekräfta.
  • Ladda ner: filen laddas ner till din dator.
  • Visa: en förhandsgranskning av filen öppnas på en ny flik.
  • Ta bort: bekräfta i dialogrutan att du vill ta bort eller ta bort bilagan.
   • För bilagor som laddats upp på posten eller på en aktivitet, klicka på Ta bort för att permanent ta bort filen.
   • För bilagor som lagts till i posten från filverktyget klickar du på Lossa. Filen kommer att tas bort från posten, men kan fortfarande nås i filverktyget.

actions-attachment

 • Om du vill ladda ner flera bilagor markerar du kryssrutorna bredvid bilagorna och klickar sedan på Ladda ner. Filerna laddas ner till din dator.
 • Om du vill ta bort flera bilagor markerar du kryssrutorna bredvid bilagorna och klickar sedan på Ta bort. Bekräfta i dialogrutan att du vill ta bort eller ta bort bilagorna:
  • För bilagor som laddats upp på posten eller på en aktivitet klickar du på Ta bort för att ta bort filerna permanent.
  • För bilagor som lagts till i posten från filverktyget klickar du på Lossa. Filerna kommer att tas bort från posten, men kan fortfarande nås i filverktyget.
  • Om båda typerna av filer ingår klickar du på Ta bort alla. Filerna kommer antingen att raderas eller tas bort beroende på hur de lades till.

select-multiple-attachments

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.