Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Bezpieczeństwo konta i hasła

Data ostatniej aktualizacji: marca 28, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot oferuje wiele sposobów zabezpieczenia swojego konta. Dowiedz się więcej o możliwościach zabezpieczenia swojego konta HubSpot, począwszy od zabezpieczenia hasłem, a skończywszy na najlepszych praktykach logowania.

Hasła

Dowiedz się, jak zresetować swoje hasło, jakie są możliwości automatycznego resetowania hasła w HubSpot oraz jak HubSpot zapobiega używaniu na koncie użytkownika haseł, które wyciekły.

Uwaga: podczas tworzenia nowego hasła nie ma możliwości określenia własnych wymagań dotyczących złożoności hasła. Jeśli jednak użytkownik posiada subskrypcję typu Enterprise z ustawionym i wymaganym pojedynczym logowaniem (SSO)

, HubSpot zastosuje wymagania dotyczące hasła określone przez dostawcę SSO.

Resetowanie hasła do konta HubSpot

Jeśli chcesz zresetować hasło, kliknijNie pamiętam hasła na stronie logowania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło. Dowiedz się więcej oresetowanie hasła w HubSpot.Jeśli po zresetowaniu hasła nadal nie możesz się zalogować, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem.

Proaktywne resetowanie hasła

Ze względów bezpieczeństwa HubSpot sprawdza, czy hasło użytkownika nie zostało porównane z hasłami, które wyciekły publicznie. Jeśli używane przez użytkownika hasło pasuje do hasła, które zostało publicznie ujawnione, HubSpot uniemożliwia zalogowanie się, a następnie wysyła wiadomość e-mail z prośbą o zresetowanie hasła. Chroni to konto użytkownika przed złymi aktorami, którzy mają dostęp do publicznie wyciekłych haseł.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail należy kliknąć opcję Odwiedź swoje konto HubSpot i zaktualizuj hasło, znajdującą się w dolnej części wiadomości, a następnie kontynuować aktualizację hasła. Po zaktualizowaniu hasła użytkownik powinien mieć możliwość zalogowania się do swojego konta HubSpot.

Tworzenie hasła dla nowych kont

Podczas tworzenia hasła do nowego konta HubSpot firma HubSpot sprawdza hasło pod kątem haseł, które wyciekły publicznie. Jeśli HubSpot wykryje zgodność z hasłem, które wyciekło, użytkownik zobaczy następujący komunikat o błędzie: Proszę wybrać inne hasło. To hasło zostało zidentyfikowane jako ryzykowne.

risky-password-detected

Aby chronić konto użytkownika, HubSpot nie zezwala na używanie tego hasła, ponieważ jest ono powszechnie znane w Internecie. Nie oznacza to, że jakiekolwiek inne konta internetowe użytkownika zostały naruszone, ale zaleca się zmianę tego hasła, jeśli jest ono używane w innych miejscach.

Nieudane próby zalogowania się z użyciem hasła

Po 10 kolejnych nieudanych próbach logowania HubSpot wyśle wiadomość e-mail z resetem hasła na adres e-mail użytkownika. Dowiedz się więcej oresetowaniu hasła w Hub

Spot.

Zwiększanie bezpieczeństwa haseł

Aby zwiększyć bezpieczeństwo konta HubSpot, należy rozważyć następujące kwestie:

  • Korzystaj z menedżera haseł, w tym z generatorów/zarządzaczy haseł w przeglądarce (np. Chrome, Safari). Aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego menedżer haseł może być przydatny, zapoznaj się z wpisem na blogu HubSpot dotyczącym bezpieczeństwa danych online.
  • Używaj unikalnego hasła do swojego konta HubSpot. Posiadanie unikalnego hasła do konta HubSpot zwiększa bezpieczeństwo konta w przypadku, gdy jedno z haseł zostanie złamane.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń konta HubSpot. Jeśli uwierzytelnianie 2FA jest włączone, użytkownik będzie proszony o potwierdzenie logowania na urządzeniu mobilnym. Ponieważ do potwierdzenia logowania wymagane jest urządzenie fizyczne, znacznie zmniejsza to ryzyko uzyskania dostępu do konta przez intruza.

Jeśli jesteś superadministratorem lub masz uprawnienia do edycji domyślnych ustawień konta, możesz wymagać uwierzytelniania dwuskładnikowego dla wszystkich użytkowników konta

.

Dowiedz się, jak skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe

.

Pojedyncze logowanie (tylko w wersjiEnterprise

)

Pojedyncze logowanie (SSO) to funkcja dostępna dla kont Enterprise, która umożliwia zintegrowanie istniejącego SSO do logowania w HubSpot. Po włączeniu SSO użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie logowania za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem logowania lub za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego

, jeśli jest ono włączone.

Dowiedz się, jak skonfigurować pojedyncze logowanie w HubSpot

.

Potwierdzanie logowania

HubSpot oferuje szereg automatycznych zabezpieczeń konta użytkownika, w tym wykrywanie prób logowania z nowych przeglądarek lub urządzeń. Jeśli HubSpot nie rozpoznaje przeglądarki lub urządzenia, z którego użytkownik się loguje, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie tożsamości za pomocą kodu weryfikacyjnego wysłanego pocztą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie również widoczne podczas logowania po wyczyszczeniu plików cookie przeglądarki.

Potwierdzenie to jest odrębne od tego, które otrzymujesz podczas logowania za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego

. Po potwierdzeniu logowania można kontynuować normalne korzystanie z serwisu HubSpot.

Aby potwierdzić swoje logowanie:

  • Po wprowadzeniu danych logowania użytkownik zostanie przekierowany na stronę z prośbą o podanie kodu weryfikacyjnego.
  • W celu uzyskania kodu weryfikacyjnego należy wejść na skrzynkę pocztową powiązaną z kontem HubSpot. Pomoc techniczna HubSpot nie może podać tego kodu.
  • Na stronie weryfikacji wprowadźkod i kliknij przyciskZaloguj się.

Jeśli często pojawia się prośba o potwierdzenie logowania, warto rozważyć włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Dzięki włączonej funkcji 2FA możesz potwierdzić swoje logowanie za pomocą urządzenia mobilnego zamiast wiadomości e-mail. Będziesz mieć wtedy możliwość uniemożliwienia potwierdzania logowania przez 30 dni, wybierając opcję Nie pytaj mnie ponownie na tym komputerze

podczas logowania.

dont-ask-me-again-on-this-computer

Jeśli nie otrzymasz kodu potwierdzenia logowania na swoją skrzynkę pocztową, spróbuj wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu:

Jeśli nie masz już dostępu do swojej skrzynki pocztowej lub adres e-mail nie jest już ważny, będziesz musiał współpracować ze swoim zespołem, aby dodać nowego użytkownika dla obecnego adresu e-mail.

Więcej zasobów

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa konta HubSpot, zapoznaj się z poniższymi zasobami:

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.