Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wymagania dotyczące korzystania z narzędzi HubSpot z podłączoną pocztą elektroniczną

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki podłączonemu e-mailowi możesz w pełni wykorzystać narzędzia HubSpot. Na przykład możesz automatycznie rejestrować odpowiedzi na wiadomości e-mail w rekordach kontaktów w HubSpot lub dołączać załączniki plików do wiadomości e-mail. Możesz także wysyłać wiadomości e-mail z HubSpot za pomocą własnych serwerów e-mail.

Niektóre funkcje w HubSpot wymagają podłączonej skrzynki odbiorczej lub nie są obsługiwane przez każdego dostawcę usług poczty elektronicznej. Skorzystaj z poniższej listy, aby określić, które funkcje są obsługiwane przez Twojego dostawcę usług poczty elektronicznej, a które wymagają podłączonej skrzynki odbiorczej.

Cechy Wymaga podłączonej skrzynki odbiorczej Google /Gmail Office 365

Wymiana

IMAP

Rejestrowanie odpowiedzi Tak
Skrzynka odbiorcza rozmów Tak
Wysyłanie e-maili z CRM Tak
Sekwencje* Tak
Wyślij później Tak
Dodatek HubSpot Sales do Office 365 Tak
Śledzenie poczty elektronicznej Nie
Profile kontaktowe Nie
Szablony** Nie
Dokumenty **. Nie
Wywoływanie** Nie
Tworzenie, przeglądanie, edycja spotkań** Nie
Zaplanuj spotkania za pomocą linku do spotkań Wymagaj podłączonego kalendarza
Planowanie spotkań z zapisu Wymagaj podłączonego kalendarza

* Wymaga płatnych miejsc w Sales Hub / Service Hub
** Dostępne dla darmowych użytkowników z ograniczeniami

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.