Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wymagania dotyczące korzystania z narzędzi HubSpot z połączoną pocztą e-mail

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 2, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki połączonej poczcie e-mail możesz w pełni korzystać z narzędzi HubSpot. Można na przykład automatycznie rejestrować odpowiedzi na wiadomości e-mail w rekordach kontaktów w HubSpot lub dołączać załączniki do wiadomości e-mail. Możesz także wysyłać wiadomości e-mail z HubSpot za pomocą własnych serwerów poczty e-mail.

Niektóre funkcje HubSpot wymagają połączonej skrzynki odbiorczej lub nie są obsługiwane przez każdego dostawcę poczty e-mail. Skorzystaj z poniższej listy, aby określić, które funkcje są obsługiwane przez Twojego dostawcę poczty e-mail, a które wymagają połączonej skrzynki odbiorczej.

Cecha Wymaga połączonej skrzynki odbiorczej Google /Gmail Office 365

Wymiana

IMAP

Rejestrowanie odpowiedzi Tak
Skrzynka odbiorcza rozmów Tak
Wysyłanie wiadomości e-mail z CRM Tak
Sekwencje* Tak
Wyślij później Tak
Dodatek HubSpot Sales Office 365 Tak
Śledzenie wiadomości e-mail Nie
Profile kontaktowe Nie
Szablony** Nie
Dokumenty ** Nie
Wywołanie** Nie
Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie spotkań** Nie
Planowanie spotkań za pomocą łącza spotkań Wymagany połączony kalendarz
Planowanie spotkań na podstawie danych Wymagany połączony kalendarz

* Wymaga płatnych stanowisk Sales Hub / Service Hub
** Dostępne dla bezpłatnych użytkowników z ograniczeniami

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.