Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i edytowanie kopert DocuSign w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 4, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu HubSpot i DocuSign można tworzyć koperty DocuSign w HubSpot od podstaw i dodawać do dokumentów informacje o kontaktach, firmach i transakcjach z rekordów. Aby skorzystać z edytora kopert DocuSign, połącz HubSpot i DocuSign, a następnie dodaj kartę integracji DocuSign do środkowej kolumny swoich rekordów.

Tworzenie i wysyłanie dokumentów DocuSign

Dokumenty DocuSign można tworzyć i wysyłać z poziomu rekordów kontaktów, firm i transakcji.

 • Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
 • Kliknij nazwę rekordu.
 • Na środkowej karcie integracji Doc uSign kliknij opcję Dodaj z szablonu.
 • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Konto DocuSign i wybierz konto DocuSign.
 • Kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz istniejący szablon lub wybierz Bez szablonu , aby rozpocząć od zera.
  • W przypadku wybrania istniejącego szablonu przejrzyj wszystkie załączone dokumenty.
 • Kliknij opcję Utwórz kopertę.
 • Na karcie Dokumenty przejrzyj załączone dokumenty. Możesz także przesłać dokumenty z komputera.
  • Kliknij Dodaj dokument i wybierz Przeglądaj pliki, aby dodać plik z menedżera plików, lub Wybierz istniejące załączniki, aby dodać załączniki z rekordu.
 • Na karcie Odbiorcy wybierz odbiorców, którzy mają otrzymać kopertę.
  • Wybierz firmę i rekordy transakcji, z których dane mają zostać użyte na kopercie.
  • W sekcji Podstawowe informacje przejrzyj szczegóły odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy i weryfikacja tożsamości.
  • Kliknij przycisk Dodaj nowego odbiorcę i dodaj szczegóły dotyczące innych odbiorców.
  • W sekcji Pola dokumentu przejrzyj sugerowane przez HubSpot wartości dla
 • Na karcie Wiadomość napisz wiadomość do przeczytania przez odbiorców.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Niestandardowy e-mail i język, aby wybrać język i dostosować wiadomość, którą otrzymają odbiorcy.
   • Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
   • Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail.
 • Na karcie Recenzja przejrzyj dokument DocuSign.
 • Kliknij Wyślij kopertę, aby wysłać dokument.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.