Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

GoToWebinar | Najczęściej zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Szybko znajdź odpowiedzi i ogólne informacje na temat integracji HubSpot z GoToWebinar.

Jak długo trwa synchronizacja informacji pomiędzy HubSpot i GoToWebinar?

Kiedy włączysz webinar lub kontakt wypełni formularz rejestracji na webinar, HubSpot ustawia informacje w kolejce do synchronizacji. Synchronizacja może trwać od 1 minuty do 2 godzin lub dłużej, w zależności od ilości informacji oczekujących w kolejce do synchronizacji.

Aby ręcznie zaktualizować GoToWebinar o ostatnio wysłane do HubSpot formularze rejestracji na webinar:

 • W HubSpot stwórz listę zgłoszeń za pomocą filtra listy zgłoszeń formularzy. Jeśli chcesz wyeksportować zgłoszenia z określonego przedziału czasowego, możesz zawęzić filtr zgłoszeń według daty.
 • Wyeksportuj listę. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku.
 • Po pobraniu wyeksportowanego pliku, użyj listy do ręcznej rejestracji uczestników w GoToWebinar.
 • Gdy HubSpot i GoToWebinar zsynchronizują się, kontakty w HubSpot będą deduplikowane z osobami zarejestrowanymi w GoToWebinar na podstawie adresu e-mail.

Aby ręcznie zaktualizować HubSpot o ostatnio zarejestrowanych uczestników GoToWebinar:

 • Wyeksportuj dane osób zarejestrowanych z GoToWebinar.
 • Zaimportuj swoje kontakty do HubSpot używając wyeksportowanych danych.
 • Gdy HubSpot i GoToWebinar zsynchronizują się, kontakty w HubSpot będą deduplikowane na podstawie adresu email.

Dlaczego moje listy osób zarejestrowanych w GoToWebinar i HubSpot nie zgadzają się?

Rozbieżności pomiędzy listami osób zarejestrowanych na webinar w HubSpot i GoToWebinar mogą wynikać z następujących przyczyn:

 • HubSpot nie przetwarza rezygnacji z webinaru. Kiedy kontakt zostanie oznaczony jako zarejestrowany w HubSpot, nie zostanie oznaczony jako niezarejestrowany,nawet jeśli anuluje swoją rejestrację. HubSpot traktuje te kontakty tak samo, jak osoby, które zarejestrowały się, ale nie wzięły udziału w webinarze. GoToWebinar usuwa jednak z listy uczestników tych, którzy zrezygnowali.
 • Jeśli osoba zarejestrowana na GoToWebinar, która stała się kontaktem HubSpot, zostanie później usunięta z HubSpot, liczba osób zarejestrowanych w HubSpot zmniejszy się. Natomiast w GoToWebinar liczba ta pozostanie niezmieniona.
 • Jeśli kontakt z HubSpot został utworzony, a następnie usunięty i zarejestruje się na Twój webinar, integracja nie utworzy ponownie kontaktu i nie zostanie on dodany do listy zarejestrowanych w HubSpot.

Czy mogę ograniczyć liczbę osób zarejestrowanych na mój webinar?

Limit osób zarejestrowanych w GoToWebinar może być nawet dziesięciokrotnie większy od limitu uczestników (np. jeśli limit uczestników wynosi 100, limit osób zarejestrowanych może wynosić do 1000).

Jeśli używasz HubSpot do zbierania rejestracji na webinar, nie ma możliwości ograniczenia liczby kontaktów, które mogą przesłać formularz webinarowy. Możesz jednak filtrować kontakty, które przesłały formularz, ale niezarejestrowane na webinar (GoToWebinar przestanie rejestrować zgłoszenia, gdy limit zostanie osiągnięty). Możesz wtedy dotrzeć do tych kontaktów, by poinformować ich, że webinar jest już zamknięty.

Czy mogę umożliwić kontaktom wybór spośród wielu powtarzających się terminów webinarów na jednej stronie HubSpot?

Nie - jeśli masz powtarzające się webinaria, nie będziesz mógłnie będziesz mógł wymienić wszystkich dat na jednej stronie i automatycznie zapisać kontaktu na odpowiedni webinar za pomocą integracji z GoToWebinar. Wynika to z ograniczeń interfejsu API, w którym HubSpot nie jest w stanie określić, czy dany webinar jest samodzielny czy powtarzalny.

Aby umożliwić klientom wybór spośród wielu terminów webinarów, HubSpot zaleca jedną z dwóch poniższych opcji:

 • Utwórz jedną stronę docelową, na której kontakty będą mogły zapisać się na Twój webinar. Na tej stronie umieść kilka linków kierujących doposzczególnych stron docelowych z formularzami dotyczącymi konkretnych webinarów.
 • Stworzyć stronę docelową i formularz, który będzie zbierał informacje o tym, na jaki webinar chce się zapisać, ale nie łączyć go z GoToWebinar. Zapisz kontakty na listę na podstawie ich wyboru i użyj wbudowanej w HubSpot integracji Zapier, aby zapisać kontakt na GoToWebinar. Pamiętaj, że GoToWebinar jest jedną zaplikacji Premium Zapier, więc aby skorzystać z tej opcji, musisz mieć wykupiony płatny plan Zapier.

Jakie właściwości są synchronizowane pomiędzy HubSpot i GoToWebinar?

Aby HubSpot mógł skutecznie zarejestrować kontakt na webinar na Twoim koncie GoToWebinar, lub GoToWebinar mógł utworzyć kontakt na Twoim koncie HubSpot,musisz przechwycić następujące informacje od kontaktu, kiedy rejestruje się on na webinar:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Email

Następujące pola będą również synchronizowane pomiędzy HubSpot i GoToWebinar, jeśli wartości są dostępne:

 • Ulica adres
 • Miasto
 • Państwo
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Numer telefonu
 • Branża
 • Nazwa firmy (organizacja)
 • Nazwa stanowiska pracy

Osoby rejestrujące się na webinar, które są już kontaktami na koncie HubSpot, nie będą miały aktualizowanych właściwości o żadne nowe wartości. Uczestnicy webinarów, którzy nie są kontaktami istniejącymi na koncie HubSpot, zostaną utworzeni jako nowe kontakty, a ich powyższe właściwości zostaną uzupełnione o wartości zawarte w ich rejestracji na webinar.

Kiedy dane dotyczące webinarów zostaną zebrane i zsynchronizowane z HubSpot, pojawią się jako aktywność na osi czasu w rekordach kontaktów. Można zobaczyć, kiedy kontakt zarejestrował się na webinar, uczestniczył w webinarze, jak długo trwała jego sesja i czy w ogóle uczestniczył w webinarze.Pytania i odpowiedziktóre miały miejsce podczas webinaru. Aby aktywność związana z rejestracją/uczestnictwem w webinarze pojawiła się na osi czasu, webinar musi być włączony w ustawieniach.

Uwaga:Status rejestracji i uczestnictwa w GoToWebinar nie istnieje jako indywidualna właściwość kontaktu. Możesz jednak filtrować kontakty po rejestracji i uczestnictwie w webinarze.

Dlaczego jest różnica między liczbą kontaktów zarejestrowanych na webinar w GoToWebinar a liczbą kontaktów na mojej liście webinarów w HubSpot?

Przyczyny rozbieżności między HubSpot a GoToWebinar mogą być różne. Są to między innymi:

 • Nieprawidłowy stan lub kraj: HubSpot nie będzie w stanie utworzyć kontaktu, jeśli wartość pola stan lub kraj w GoToWebinar nie odpowiada wartości w polu HubSpot State/Region. Upewnij się, że wartości obu właściwości są zgodne, aby umożliwić pomyślną synchronizację kontaktów.
 • Usunięty kontakt: Jeśli webinar zawiera rejestrującego, który ma adres e-mail do kontaktu HubSpot, który został wcześniej usunięty, kontakt HubSpot nie zostanie odtworzony.

Otrzymałem wiadomość e-mail z informacją, że muszę zaktualizować stronę docelową webinaru, co muszę zrobić?

Należy upewnić się, że formularz na stronie docelowej jest powiązany z nadchodzącym webinarem. Formularz ten automatycznie zarejestruje kontakt na webinar, gdy ten go prześle.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.