Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Przypisywanie właścicieli z Salesforce do kontaktów, firm lub transakcji w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Reguły przypisywania właściciela w Salesforce różnią się dla kontaktów, firm i transakcji. W zależności od reguły, HubSpot może utworzyć nowy obiekt w Salesforce lub zsynchronizować się z istniejącym obiektem Salesforce. Jeśli korzystasz z synchronizacji na osi czasu, dowiedz się więcej o tym, jak właściciele są synchronizowani dla aktywności.

Kontakty

Jeśli kontakt HubSpot utworzy nowy lead w Salesforce i zostanie mu przypisany właściciel HubSpot który jest zgodny z nazwą i adresem e-mail aktywnego użytkownika Salesforce zanim zostanie po raz pierwszy zsynchronizowany z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zastosowane zostaną zasady przypisywania leadóww Salesforce.

Po wstępnym przypisaniu właściciela w HubSpot lub Salesforce, zmiany właściciela Właściciel kontaktu w HubSpot lub Identyfikator właściciela w Salesforce zostaną zsynchronizowane z drugim systemem.

Jeśli kontakt HubSpot zsynchronizuje się z istniejącym leadem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, zasady przypisywania leadów Salesforce nie będą miały zastosowanie, aistniejący właściciel Salesforce będzie honorowany podczaspierwszejsynchronizacji. W kolejnych synchronizacjach najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w drugim systemie.

Firmy

Jeśli firma HubSpot utworzy nowe konto Salesforce, i zostanie jej przypisany właściciel HubSpot, który pasuje do nazwy i adresu e-mail aktywnego użytkownikaSalesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie on przypisany do użytkownika integrującego się z Salesforce.

Jeśli firma HubSpot synchronizuje się z istniejącym kontem Salesforce z aktywnym właścicielem Salesforce, istniejący właściciel Salesforce będzie honorowany podczas pierwszej

synchronizacji. W kolejnych synchronizacjach najnowsza wartość właściciela będzie aktualizować wartość w innym systemie.

Transakcje

Jeśli transakcja HubSpot utworzy nową szansę w Salesforce, i zostanie przypisana do właściciela HubSpot, który pasuje do nazwy i adresu e-mail aktywnego użytkownikaSalesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zostanie on przypisany do użytkownika integrującego sięz Salesforce.

HubSpot nie deduplikuje transakcji, więc każda transakcja HubSpot, która zostanie zsynchronizowana z Salesforce, utworzy nową szansę iniebędzie nie synchronizować się z żadnymi istniejącymi szansami.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.