Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zaloguj się jako inny użytkownik HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Aby pomóc zespołowi w rozwiązywaniu problemów, użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora na koncie HubSpot z ustawionym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym mogą logować się jako inni użytkownicy. Można to wykorzystać do przeszkolenia zespołu, zmiany nazwy użytkownika lub zdjęcia profilowego lub do sprawdzenia, czy mają dostęp do określonych narzędzi. Superadministratorzy mogą zobaczyć, którzy użytkownicy logowali się jako inni użytkownicy w eksporcie historii aktywności zabezpieczeń.

Uwaga:


Aby zalogować się jako inny użytkownik:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
  • Najedź kursorem na użytkownika, pod którego chcesz się podszyć, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zaloguj się jako użytkownik.

  • Kliknij Zaloguj się.
  • Do użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem, że administrator zalogował się do jego profilu.
  • Po zalogowaniu się jako inny użytkownik wszelkie podjęte działania zostaną zarejestrowane w dzienniku aktywności użytkownika.
  • Aby powrócić dokonta użytkownika, wyloguj się i zalogujprzy użyciu własnej nazwy użytkownika i hasła.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.