Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zapisywanie kontaktów do przepływów pracy z Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Enterprise

Po zainstalowanej integracji HubSpot-Salesforcemożna zapisywać leady lub kontakty z Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Aby zapisać kontakt do przepływu z Salesforce, użytkownik musi posiadaćuprawnienia

do

przepływów

pracy ustawione na poziomie co najmniej Edycja. Dodatkowo, użytkownik musi mieć dostęp doedycji

kontaktu, który chce zapisać. Aby zapisać kontakt do przepływu pracy z Salesforce:
 • Przejdź do swojego konta Salesforce.
 • Dodaj okno HubSpot Visualforce do układu strony leadów i/lub kontaktów w Salesforce.
 • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu opartego na kontakcie, dla którego chcesz włączyć zapisy z Salesforce.
 • W edytorze przepływu kliknij zakładkę Ustawienia.
 • W polu Zezwalać na zapisywanie kontaktów do tego przepływu z Salesforce? należy wybrać opcję Tak, zezwalaj na zapisywanie kontaktów z Salesforce.

 • Na dole po lewej stronie należy kliknąć przycisk Zapisz.
 • W serwisie Salesforce będą widoczne tylko aktywne przepływy. W prawej górnej części przepływu pracy należy upewnić się, że przełącznik Przepływpracy jest włączony. Jeśli nie, należy kliknąćPrzegląd, a następnieWłącz.
 • Na swoim koncie w Salesforce przejdź do rekordu kontaktu lub leada, który chcesz zapisać do przepływu. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij zakładkęSzczegóły.
 • W oknie HubSpot Visualforce kliknij menu rozwijaneWybierz przepływ i wybierz przepływ, do którego chcesz zapisać lead lub kontakt.
 • Kliknij przyciskPrzepływy pracyZapisz.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.