Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Spåra besökare i HubSpot

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

HubSpot spårar besökare med hjälp av webbläsarcookies. Varje gång en besökare landar på din webbplats kontrollerar HubSpot om det finns en befintlig spårningscookie. Om det inte finns någon sådan kommer en cookie att associeras med besökaren och logga varje sida som personen besöker framöver.

Det finns några saker att vara medveten om när det gäller hur HubSpot hanterar spårningscookies:

  • Besökare kommer att spåras anonymt även innan de blir kontakter. Om och när en besökare fyller i ett formulär kommer HubSpot att associera deras tidigare sidvisningar baserat på spårningscookien. Om den e-postadress som fylls i formuläret är associerad med en befintlig kontakt kommer denna besökare att identifieras som kontakt. Detta gäller även kontakter som importerats.
  • Om en besökare raderar sina cookies kommer de att betraktas som en ny besökare och tilldelas en ny cookie. HubSpot kommer dock automatiskt att avlägsna dubblaformulärsändningar som kommer från samma e-postadress, även om olika webbläsarcookies var kopplade till inlämningarna.
  • Eftersom cookies är unika för en webbläsare kommer två personer som delar en och samma dator att få samma kontaktpost för sina inlämningar. Den här avdupliceringen via cookie säkerställer att om en kontakt skickar in formulär på din webbplats med olika e-postadresser, är alla inlämningar kopplade till en enda kontaktpost i HubSpot.
  • Om du vill att varje formulärsändning från samma webbläsare ska skapa en ny kontakt, ska du aktivera alternativetAlltid skapa ny kontakt för nya e-postmeddelanden i dina formuläralternativ. Detta kan vara användbart i specifika situationer, t.ex. för att samla in kontaktuppgifter på en mässa på en enda enhet.

Observera: När inställningenAlltid skapa ny kontakt för ny e-post är avstängd försöker HubSpot först att koppla inlagan till en befintlig kontakt med den inlämnade e-postadressen. Om det inte finns någon kontakt på den e-postadressen kommer HubSpot attkänna igen och uppdatera dina kontakter baserat på cookies i deras webbläsare. Detta kan leda till att kontakter skrivs över om samma formulär skickas in flera gånger från samma enhet.


  • HubSpot spårarinteunika besökare. Detta mått baseras på användarnas beteende och är inte alltid tillförlitligt. En användare kan rensa sina cookies, använda en annan webbläsare eller blockera cookies. Även om dessa sidvisningar fortfarande spåras kommer alla dessa åtgärder att räknas som flera unika besökare för samma faktiska besökare.
  • HubSpot kommer att tillskriva sidvisningar till en kontakt om kontakten klickar på en länk i ett spårat marknadsföringsmeddelande som leder till en sida med HubSpot-spårningskoden installerad.
  • HubSpot-spårningskoden kommer att göra asynkrona förfrågningar till flera HubSpot-domäner, t.ex. track.hubspot.com ochforms.hubspot.com. HubSpot serverar dessa skript på flera domäner för att minska risken för att ett enskilt skript inte laddas, vilket kan inträffa om en besökare använder ett webbläsartillägg som blockerar vissa HubSpot-domäner.
  • API för spårningskodkan också användas för att spåra besökare i HubSpot.
  • I marknadsföringsmeddelanden kommer HubSpot endast att koppla kakan till en befintlig kontakt en gång. Alla efterföljande klick på e-postlänkar, t.ex. i ett vidarebefordrat e-postmeddelande, tilldelar kakan en tillfällig identitet. Kontakten måste sedan skicka in ett formulär eller ange sina uppgifter på annat sätt för att HubSpot ska kunna identifiera dem och koppla kakan till deras register.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.