Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Individuele campagneprestaties analyseren

Laatst bijgewerkt: november 29, 2023

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub Professional, Enterprise

Bekijk de prestaties van een enkele HubSpot-campagne om de impact ervan op contacten, deals en verkeer naar je website te meten. Leer meer over de verschillende beschikbare campagnemetrics en hoe je de algehele campagneprestaties kunt analyseren.

Voordat je begint

Let bij het beoordelen van de prestaties van je campagne op het volgende:

 • Campagneanalyses, zoals de statistieken in het Overzichtsrapport, zijn gebaseerd op de bedrijfsmiddelen die aan de campagne zijn gekoppeld:
  • Activa gegevens voor deze rapporten worden alleen opgenomen na associatie. Deze statistieken worden berekend vanaf de datum en tijd waarop de bedrijfsmiddelen zijn gekoppeld aan de campagne.
  • Activa gegevens van voor de koppeling worden niet meegenomen in deze statistieken.
 • De statistieken in de [naam bedrijfsmiddel] sectierapporten tonen historische gegevens voor elk individueel bedrijfsmiddel. Deze statistieken zijn niet afhankelijk van de datum en tijd waarop een bedrijfsmiddel is gekoppeld aan de campagne en bevatten gegevens van vóór de koppeling.

Campagneprestaties analyseren

Om de prestaties van een campagne te analyseren, navigeert u eerst naar de campagne die u wilt bekijken:

 • Ga in je HubSpot account naar Marketing > Campagnes.
 • Klik op de naam van de campagne die je wilt bekijken of bewerken.
 • Linksboven kun je je campagnegegevens filteren:
  • Contacttoewijzing: selecteer of nieuwe contacten moeten worden toegewezen aan de campagne via Eerste aanraking of Laatste aanraking.
  • Datumbereik: klik op het vervolgkeuzemenu Datumbereik om de gegevens te filteren op een specifiek tijdsbereik.

Hieronder staan de rapporten die worden weergegeven op het tabblad Perfomance van de campagne. Elk rapport presenteert verschillende engagementgegevens, uitgesplitst per netwerk. Lees meer over de vereisten van verschillende campagnemetrics. Beweeg de muis over het rapportpictogram generateChart om een rapport in de onderstaande tabel weer te geven.

Rapport Naam Metriek Hoe het rapport gebruiken

Overzicht

generateChart

Dit rapport geeft de volgende statistieken weer:

 • Sessies: het aantal sessies naar website-activa gekoppeld aan de campagne.
 • Nieuwe contacten: het aantal nieuwe contacten, toegeschreven aan de campagne die hen naar je website leidde, op basis van het attributiemodel dat je bij de campagne hebt geselecteerd.
 • Beïnvloede contactpersonen: het aantal unieke contactpersonen dat zich heeft beziggehouden met een of meer onderdelen van de campagne. Ze kunnen bijvoorbeeld een formulier hebben ingediend op een pagina die aan de campagne is gekoppeld. Dit omvat zowel nieuwe als bestaande contacten.
Het rapport Overzicht geeft een overzicht van de prestaties van de campagne. Campagnedoelen worden weergegeven onder de betreffende prestatiecijfers.

Klik in het rapport op het volgende nummer van de volgende statistieken voor meer details:

Inkomsten( alleenMarketing Hub Professional )

generateChart

social-reporting-revenue-audience-chart
Dit rapport gebruikt de volgende statistieken. Deze statistieken zijn alleen beschikbaar in accounts met Marketing Hub Professional:
 • Inkomsten: deze inkomsten omvatten afgesloten deals.
  • De inkomsten worden gelijkmatig verdeeld over alle interacties die leiden tot het sluiten van een deal.
  • De campagne krijgt krediet voor alle interacties met bedrijfsmiddelen waarmee de contactpersoon contact heeft gehad.
 • Deals met omzet: het aantal bijbehorende gesloten deals. Dit aantal is gebaseerd op interacties van gekoppelde contactpersonen voordat deals worden gesloten.
 • Contacten met omzet: het aantal gekoppelde contacten met gesloten deals, die interactie hebben gehad met bedrijfsmiddelen van deze campagne.
Het rapport Inkomsten geeft een overzicht van de opbrengstattributie van de campagne.
 • Klik rechtsboven in het rapport op het vervolgkeuzemenu Datumbereik en selecteer een datumbereik voor je rapport. Het datumbereik is gebaseerd op de datum waarop de deals zijn gesloten en is beperkt tot de laatste 365 dagen.

 • In de rapportgegevens kun je op het bedrag of het aantal klikken om de individuele interacties te bekijken die met je campagne te maken hebben. Deze gegevens kunnen worden geëxporteerd.
Meer informatie over de details en vereisten voor de inkomstenmeter.

Inkomstenattributie (alleenMarketing Hub Enterprise )

generateChart

social-reporting-audience-chart

Dit rapport gebruikt de volgende statistieken:

 • Bijdrage aan deal( alleenMarketing Hub Enterprise ): het totale bedrag van gesloten deals dat aan de campagne wordt toegeschreven.
 • Deal: het aantal geassocieerde afgesloten deals. Dit aantal is gebaseerd op interacties van gekoppelde contactpersonen wanneer deals worden gesloten. Meer informatie over interactietypes en hoe je ze kunt aanpassen.
 • Bijbehorende dealwaarde: de som van het totale dealbedrag voor alle gesloten gewonnen deals met toegeschreven omzet.
 • Contact: het aantal gekoppelde contacten met afgesloten deals.
Het rapport Inkomstenattributie geeft een overzicht van de inkomstenattributie van de campagne.
 • Selecteer rechtsboven in het rapport een attributiemodel.
 • In de rapportgegevens kun je op het bedrag of nummer klikken om de individuele interacties te bekijken die gerelateerd zijn aan je campagne en de gesloten dealinkomsten die aan elke interactie worden toegeschreven. Deze gegevens kunnen worden geëxporteerd of opgeslagen als een rapport.
Houd er bij het analyseren van uw omzetattributierapport rekening mee dat de gegevens in dit rapport geen gegevens van statische lijsten of workflows bevatten.

Meer informatie over het attributierapport en de verschillende interactietypen voor de attributie van inkomsten.

Contacten en sessies

generateChart
Dit rapport gebruikt de volgende statistieken:
 • Nieuwe contacten: het aantal nieuwe contacten, toegeschreven aan de campagne die hen naar uw website leidde, op basis van het attributiemodel dat u bij de campagne hebt geselecteerd.
 • Beïnvloede contactpersonen: het aantal unieke contactpersonen dat zich inliet met een of meer middelen die zijn gekoppeld aan de campagne. Dit omvat zowel nieuwe als bestaande contacten.
 • Sessies: het aantal sessies naar websiteonderdelen die aan de campagne zijn gekoppeld.
Dit rapport toont een grafiek van de contacten of sessies die aan de campagne zijn toegewezen. Beweeg de muis over een gegevenspunt in het rapport voor een uitsplitsing van de statistieken.
 • Klik linksboven in de grafiek op het vervolgkeuzemenu en selecteer nieuwe contacten, contacten of sessies.
 • Klik rechtsboven in de grafiek op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteer dagelijks of maandelijks.

Rapporten over activa

generateChart

De statistieken in elk rapport variëren afhankelijk van het bedrijfsmiddel of inhoudstype dat aan de campagne is gekoppeld.

Dit gedeelte geeft de prestaties weer van elk bedrijfsmiddel of inhoudstype dat aan de campagne is gekoppeld.
 • Klik op de naam van het rapport om een afzonderlijk rapport in of uit te klappen.
 • Als u alle activa- of contenttyperapporten wilt samenvouwen, klikt u op Alles samenvouwen.
 • Om alle activa- of contenttyperapporten uit te vouwen, klikt u op Alles uitvouwen.
 • Om meer gedetailleerde prestatie-informatie te bekijken, klikt u op de naam van het bedrijfsmiddel of de inhoud.

Verkeer

generateChart
Dit rapport gebruikt de volgende statistieken:
 • Views: het aantal weergaven van website-activa gerelateerd aan de campagne.
 • Nieuwe bezoekerssessies: het aantal nieuwe unieke bezoekers op je website.
  • Een bezoeker is iemand die je site bezoekt, bijgehouden door de cookie die in hun browser wordt geplaatst door de HubSpot trackingcode die op je site is geïnstalleerd.

  • Een enkele bezoeker kan meerdere sessies en paginaweergaves op je site hebben.

 • Contacten (eerste contact): het aantal nieuw aangemaakte contacten, toegeschreven aan de campagne die hen voor het eerst naar je website heeft geleid.
Dit rapport toont het verkeer naar URL's die de UTM-campagneparameter bevatten in termen van weergaven, bezoekers en nieuwe contacten, uitgesplitst per bron.
 • Om betaald zoekverkeer verder uitgesplitst per zoekterm weer te geven, klikt u op Betaald zoeken.
 • Om organisch sociaal verkeer verder uitgesplitst per platform weer te geven, klikt u op Organisch sociaal.
 • Om het verkeer van andere campagnes verder uitgesplitst per bron en medium weer te geven, klikt u op Overige campagnes.

Vanuit dit rapport kun je ook je tracking URL's bekijken en nieuwe aanmaken:

 • Om je bestaande tracking URL's te bekijken, klik je rechtsboven op Bekijk tracking URL's.
 • Om een nieuwe tracking URL aan te maken, klik rechtsboven op Tracking URL aanmaken.

Campagneattributie analyseren

In elke campagne kunt u de nieuwe contacten, deals en dealinkomsten bekijken die door de middelen van de campagne zijn gegenereerd.

 • Klik op de pagina Campagne Analytics op de naam van een campagne.
 • Klik op het tabblad Attributie. Bekijk hoe interacties met de campagnemiddelen hebben geresulteerd in het maken van contacten en deals, evenals de inkomsten uit gesloten deals.
 • Om uw rapportdatums te configureren, gebruikt u bovenaan de pagina de datumkiezer om een datumbereik te selecteren of specifieke datums in te stellen. Let bij het filteren van je campagneattributie op datum op het volgende:
  • Nieuwe contactpersonen en deals worden gemeten aan de hand van de datum waarop ze zijn aangemaakt, niet van de interactie. Op dezelfde manier zal het filteren van een omzetrapport op datum deals bevatten die binnen het datumbereik zijn gesloten.
  • Standaard worden rapporten gefilterd op Alle data, wat alle data tot de huidige datum bevat. Om toekomstige data in een rapport op te nemen, stel je handmatig het datumbereik in zodat deze data worden opgenomen.
 • Om je attributiemodel te selecteren, klik je bovenaan de pagina op het vervolgkeuzemenu Attributiemodel en selecteer je een attributiemodel.
 • Om uw attributiegegevens te selecteren, selecteert u linksboven Contact maken, Deal maken of Inkomsten.
  • Contacten maken: meet hoe effectief de campagnemiddelen zijn in het genereren van nieuwe contacten. Als een bezoeker een interactie aangaat met een campagne-item en later wordt aangemaakt als contact, krijgt de interactie krediet voor het aanmaken van het contact. Meer informatie over het bouwen van rapporten voor het maken van contacten.
  • Creëren van deals:meten hoe effectief de campagnemiddelen zijn in het genereren van nieuwe deals. Als een contact een interactie aangaat met een campagne-instrument en er wordt een deal aangemaakt en gekoppeld aan het contact, dan wordt de interactie toegeschreven aan de deal die wordt aangemaakt. Meer informatie over het bouwen van rapporten voor het maken van deals.
  • Inkomsten: meten hoe effectief de campagneactiva zijn in het genereren van inkomsten uit gesloten deals. Als een contact een interactie aangaat met een campagnemiddel en er wordt een deal gesloten die aan het contact is gekoppeld, dan wordt de interactie toegeschreven aan het genereren van de omzet van de deal. Meer informatie over het maken van rapporten over de toerekening van inkomsten.


 • Om een grafiek van de pagina met toeschrijvingen op te slaan als rapport in je rapportenlijst:
  • Klik rechtsboven in de grafiek op Acties > Opslaan als rapport.
  • Voer in het rechterpaneel de naam van het rapport in.
  • Selecteer een keuzerondje om te bevestigen of je het rapport wilt toevoegen aan een dashboard:
   • Niet toevoegen aan dashboard: HubSpot voegt het rapport niet toe aan een van je dashboards, maar slaat het rapport op in je rapportbibliotheek zodat je het later kunt gebruiken.
   • Toevoegen aan bestaand dashboard: je kunt een bestaand dashboard selecteren om het rapport aan toe te voegen.
   • Toevoegen aan nieuw dashboard: u kunt een nieuw aangepast dashboard maken en het rapport aan het nieuwe dashboard toevoegen. Klik op volgende en voer vervolgens een dashboardnaam in en selecteer een zichtbaarheidsoptie.
  • Klik op Opslaan en toevoegen.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.