Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

HubSpots egenskaper for innsending av tilbakemeldinger

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Service Hub   Professional , Enterprise

Når kontakter sender inn tilbakemeldinger i undersøkelsene dine, kan du bruke innsendingsdata i HubSpot-verktøyene til å forstå hva kundene mener om bedriften din.

Du kan bruke tilbakemeldingsegenskaper i HubSpot til å segmentere kontakter i en liste, registrere poster i arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter for enkeltobjekter eller på tvers av objekter.

Merk: Tilbakemeldingsegenskapervises ikke som egenskaper på kontaktoppføringer. Disse egenskapsverdiene er unike for hver enkelt innsending, så egenskapsverdiene blir ikke overskrevet hvis samme kontakt sender inn en undersøkelse flere ganger.


Standardegenskaper for innsending av tilbakemeldinger

Standardegenskapene for innsending av tilbakemeldinger opprettes automatisk av HubSpot, men du kan også opprette dine egne innsendingsegenskaper i egenskapsinnstillingene eller i egendefinerte undersøkelser.

 • Dato: datoen tilbakemeldingsundersøkelsen ble sendt inn.
 • Sentiment: hva en kontakt mener om et produkt, en tjeneste eller en opplevelse, og hvor sannsynlig det er at vedkommende vil anbefale det. Følelsesverdiene er basert på rangeringer, som inkluderer:
  • Avviser: En kontakt anses som en avviser når de sender inn en kundetilfredshetsundersøkelse (CSAT) med en vurdering på 0, en kundesupportundersøkelse (CES) med en vurdering på 1-3 eller en kundelojalitetsundersøkelse (NPS) med en vurdering på 0-6.
  • Passiv: en kontakt anses som passiv når de sender inn en kundetilfredshetsundersøkelse (CSAT) med en vurdering på 1, en kundestøtteundersøkelse (CES) med en vurdering på 4-5 eller en kundelojalitetsundersøkelse (NPS) med en vurdering på 7-8.
  • Promoter: en kontakt anses som en promoter når de sender inn en kundetilfredshetsundersøkelse (CSAT) med en vurdering på 2, en kundestøtteundersøkelse (CES) med en vurdering på 6-7 eller en kundelojalitetsundersøkelse (NPS) med en vurdering på 9-10.
 • Rating: et tall som angir hva en kontaktperson mener om et produkt, en tjeneste eller en opplevelse.
  • For kundesupportundersøkelser (CES) er vurderingen en verdi fra 1-7, der 1-3 er vanskelig, 4-5 er nøytral og 6-7 er lett.
  • For kundelojalitetsundersøkelser (NPS) er vurderingen en verdi fra 0-10.
  • For kundetilfredshetsundersøkelser (CSAT) er vurderingen en verdi fra 0-2, der 0 er Misfornøyd, 1 er Nøytral og 2 er Fornøyd.
 • Svar: eventuelle merknader kontakten har lagt til i svaret på undersøkelsen.
 • Kilde: hvor kontakten svarte på undersøkelsen, inkludert e-post eller lenke som kan deles.
 • Navn på innsending: navnet på kontaktens innsendte tilbakemelding.
 • Innsendings-URL: URL-adressen der kontakten svarte på undersøkelsen. Dette gjelder bare for undersøkelser som sendes via nettsidelevering.
 • Undersøkelses-ID: et unikt identifikasjonsnummer for tilbakemeldingsundersøkelsen.
 • Undersøkelsesnavn: navnet på tilbakemeldingsundersøkelsen.
 • Undersøkelsestype: typen tilbakemeldingsundersøkelse. Verdiene inkluderer Tilpasset undersøkelse, Kundestøtteundersøkelse (CES), Kundetilfredshetsundersøkelse (CSAT) eller Kundelojalitetsundersøkelse (NPS).
 • Type bransjestandardspørsmål: typen bransjestandardspørsmål som er lagt til i undersøkelsen, entenkundetilfredshetsundersøkelse (CSAT) eller kundelojalitetsundersøkelse (NPS).

Egendefinerte egenskaper for innsending av tilbakemeldinger

Du kan også opprette egendefinerte innsendingsegenskaper for å samle inn tilbakemeldinger som er spesifikke for virksomheten din. Når du har opprettet en egenskap i egenskapsinnstillingene eller i redigeringsprogrammet for egendefinerte undersøkelser, vises egenskapen som et filter når du angir listekriterier, velger utløsere for arbeidsflytregistrering eller lager egendefinerte rapporter.

survey-custom-property-in-report

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.