Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Feedback Surveys

HubSpot's egenskaper för inlämning av feedback

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Tjänster Hub Professional, Enterprise

När kontakterna skickar in feedback till dina undersökningar kan du använda data om inlämning i HubSpot-verktyg för att förstå vad kunderna tycker om ditt företag.

Du kan använda egenskaper för feedbackinlämning i HubSpot för att segmentera kontakter i en lista, registrera poster i arbetsflöden och skapa anpassade rapporter för ett eller flera objekt.

Observera:Egenskaper för feedback submissions lagras separat från standard CRM-objekt.

 • Du kan inte redigera feedback submission properties från egenskapsinställningarna.
 • Egenskaper för feedbackinlämning visas inte som egenskaper på kontaktposter.
 • Egenskapsvärden för feedbackinlämning är unika för varje enskild enkätinlämning , så egenskapsvärdena skrivs inte över om samma kontakt lämnar in en enkät flera gånger.

Standardegenskaper för feedbackinlämning

Standardegenskaperna för feedbackinlämning skapas automatiskt av HubSpot, men du kan också skapa dina egna inlämningsegenskaper i anpassade undersökningar.

 • Datum: Det datum då återkopplingsundersökningen skickades in.
 • Känsla för återkoppling: hur en kontakt känner för en produkt, tjänst eller upplevelse och hur sannolikt det är att de rekommenderar den. Sentimentvärdena är baserade på betyg, som inkluderar:
  • Avhållare: En kontakt betraktas som en detractor när den lämnar in en Undersökning om kundnöjdhet (CSAT) med betyget 0,a Undersökning av kundsupport (CES ) med betyget 1-3, eller en Undersökning om kundlojalitet (NPS) med ett betyg från 0-6.
  • Passiv: en kontakt betraktas som passiv när den skickar in en Undersökning om kundtillfredsställelse (CSAT) med ett betyg på 1,a Undersökning av kundsupport (CES) med betyget 4-5, eller en Undersökning om kundlojalitet (NPS) med ett betyg från 7-8.
  • Promotor: En kontakt anses vara en promotor när den lämnar in en Undersökning om kundnöjdhet (CSAT) med ett betyg på 2, a Undersökning av kundsupport (CES) med betyget 6-7, eller en Undersökning om kundlojalitet (NPS) med ett betyg från 9-10.
 • Betygsättning: ett tal som anger hur en kontaktperson känner för en produkt, tjänst eller upplevelse.
  • För Undersökningar av kundsupport (CES) är betyget ett värde från 1-7, där 1-3 är svårt, 4-5 är neutralt och 6-7 är lätt.
  • För kundlojalitetsundersökningar (NPS), är betyget ett värde från 0-10.
  • För Undersökningar om kundnöjdhet (CSAT) är betyget ett värde från 0-2, där 0 är missnöjd, 1 är Neutral och 2 är Glad.
 • Svar: Eventuella kommentarer som kontaktpersonen har lagt till i sitt svar på enkäten.
 • Källa:: var kontakten svarade på enkäten, inklusive E-post eller Länk som kan delas.
 • Namn på inlämning: namnet på kontaktpersonens feedback.
 • URL för inlämning: den webbadress där kontakten svarade på enkäten. Detta gäller endast för undersökningar som skickas av Delbar länk.
 • Undersöknings-ID: ett unikt identifieringsnummer för feedbackundersökningen.
 • Namn på undersökningen: namnet på feedbackundersökningen.
 • Typ av undersökning: typ av feedbackundersökning. Värden inkluderar Anpassad undersökning, Undersökning om kundsupport (CES), Undersökning om kundnöjdhet (CSAT), eller Undersökning om kundlojalitet (NPS).

Egenskaper för anpassad feedback

Du kan också skapa anpassade egenskaper för inlämning för att samla in feedback som är specifik för ditt företag. När du har skapat en egenskap i redigeraren för anpassade undersökningar visas egenskapen som ett filter när du ställer in listkriterier, väljer utlösare för arbetsflödesregistrering eller bygger anpassade rapporter.

survey-custom-property-in-report