Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

HubSpot's egenskaper för inlämning av feedback

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Service Hub   Professional , Enterprise

När kontakterna skickar in feedback till dina undersökningar kan du använda data om inlämning i HubSpot-verktyg för att förstå vad kunderna tycker om ditt företag.

Du kan använda egenskaper för feedbackinlämning i HubSpot för att segmentera kontakter i en lista, registrera poster i arbetsflöden och skapa anpassade rapporter för ett eller flera objekt.

Observera: feedback submission properties visas inte som egenskaper på kontaktposter. Dessa egenskapsvärden är unika för varje enskild enkätinlämning, så egenskapsvärdena skrivs inte över om samma kontakt lämnar in en enkät flera gånger.


Standardegenskaper för feedbackinlämning

Standardegenskaperna för feedbackinlämning skapas automatiskt av HubSpot, men du kan också skapa dina egna inlämningsegenskaper i dina egenskapsinställningar eller i anpassade undersökningar.

 • Datum: Det datum då återkopplingsundersökningen skickades in.
 • Sentiment: hur en kontakt känner för en produkt, tjänst eller upplevelse och hur sannolikt det är att de rekommenderar den. Sentimentvärdena är baserade på betyg, som inkluderar:
  • Avskräckare: En kontakt betraktas som en detractor när den lämnar in en Undersökning om kundnöjdhet (CSAT) med betyget 0,a Undersökning av kundsupport (CES ) med betyget 1-3, eller en Undersökning om kundlojalitet (NPS) med ett betyg från 0-6.
  • Passiv: en kontakt betraktas som passiv när den skickar in en Undersökning om kundtillfredsställelse (CSAT) med ett betyg på 1,a Undersökning av kundsupport (CES) med betyget 4-5, eller en Undersökning om kundlojalitet (NPS) med ett betyg från 7-8.
  • Promotor: En kontakt anses vara en promotor när den lämnar in en Undersökning om kundnöjdhet (CSAT) med ett betyg på 2, a Undersökning av kundsupport (CES) med betyget 6-7, eller en Undersökning om kundlojalitet (NPS) med ett betyg från 9-10.
 • Betygsättning: ett tal som anger hur en kontaktperson känner för en produkt, tjänst eller upplevelse.
  • För Undersökningar av kundsupport (CES) är betyget ett värde från 1-7, där 1-3 är svårt, 4-5 är neutralt och 6-7 är lätt.
  • För kundlojalitetsundersökningar (NPS), är betyget ett värde från 0-10.
  • För Undersökningar om kundnöjdhet (CSAT) är betyget ett värde från 0-2, där 0 är missnöjd, 1 är Neutral och 2 är Glad.
 • Svar: Eventuella kommentarer som kontaktpersonen har lagt till i sitt svar på enkäten.
 • Källa:: var kontakten svarade på enkäten, inklusive E-post eller Länk som kan delas.
 • Namn på inlämning: namnet på kontaktpersonens feedback.
 • URL för inlämning: den URL där kontakten svarade på enkäten. Detta gäller endast för undersökningar som skickas via leverans via en webbsida.
 • Undersöknings-ID: ett unikt identifieringsnummer för feedbackundersökningen.
 • Namn på undersökningen: namnet på feedbackundersökningen.
 • Typ av undersökning: typ av feedbackundersökning. Värden inkluderar Anpassad undersökning, Undersökning om kundsupport (CES), Undersökning om kundnöjdhet (CSAT), eller Undersökning om kundlojalitet (NPS).
 • Typ av industristandardfråga: typ av industristandardfråga som läggs till i undersökningen, om Cuundersökning om kundnöjdhet (CSAT), eller Undersökning om kundlojalitet (NPS).

Egenskaper för anpassad feedback

Du kan också skapa anpassade inlämningsegenskaper för att samla in feedback som är specifik för ditt företag. När du har skapat en egenskap i dina egenskapsinställningar eller i redaktören för anpassade undersökningar visas egenskapen som ett filter när du ställer in listkriterier, väljer utlösare för registrering av arbetsflöden eller bygger anpassade rapporter.

survey-custom-property-in-report

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.