Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Feedback Surveys

HubSpot's feedback indieningseigenschappen

Laatst bijgewerkt: juni 8, 2021

Geldt voor:

Service Hub  Professional, Enterprise

Wanneer contactpersonen feedback indienen voor uw enquêtes, kunt u indieningsgegevens gebruiken in HubSpot-tools om te helpen begrijpen hoe klanten denken over uw bedrijf.

U kunt eigenschappen voor feedbackindiening binnen HubSpot gebruiken om contactpersonen in een lijst te segmenteren, records in workflows in te schrijven en aangepaste rapporten voor één object of meerdere objecten te maken.

Let op:feedbackverzendingseigenschappen worden apart opgeslagen van standaard CRM-objecten.

 • U kunt eigenschappen voor feedbackverzendingen niet bewerken vanuit de eigenschappeninstellingen.
 • Feedbackverzendingseigenschappen worden niet weergegeven als eigenschappen op contactrecords.
 • Dewaarden van eigenschappen voor feedbackverzendingen zijn uniek voor elke individuele enquêteverzending, zodat de waarden van eigenschappen niet worden overschreven als dezelfde contactpersoon meerdere keren een enquête indient.

Standaard eigenschappen voor feedbackverzending

De standaardeigenschappen voor feedbackverzending worden automatisch gemaakt door HubSpot.

 • Datum: de datum waarop de feedbackenquête is ingediend.
 • Feedbackgevoel: hoe een contactpersoon denkt over een product, dienst of ervaring, en hoe waarschijnlijk het is dat ze het aanbevelen. De sentimentwaarden zijn gebaseerd op beoordelingen, waaronder:
  • Detractor: een contact wordt beschouwd als een detractor wanneer zij een Klanttevredenheidsonderzoek (CSAT) met een waardering van 0,a Klantenondersteuning enquête (CES) met een score van 1-3, of een Klantgetrouwheidsonderzoek (NPS) met een score van 0-6.
  • Passief: een contact wordt als passief beschouwd wanneer zij een Klanttevredenheidsonderzoek (CSAT) met een score van 1,a Klantenondersteuning (CES) met een beoordeling van, of een Klantgetrouwheidsonderzoek (NPS) met een beoordeling van 7-8.
  • Promotor: een contact wordt beschouwd als een promoter wanneer zij een Klanttevredenheidsonderzoek (CSAT) met een beoordeling van 2, a Klantenondersteuning (CES) met een beoordeling van 6-7, of een Klantgetrouwheidsonderzoek (NPS) met een beoordeling van 9-10.
 • Rating: een cijfer om aan te geven hoe een contact denkt over een product, dienst of ervaring.
  • Voor Klantondersteuningsenquêtes (CES) is de beoordeling een waarde van 1-7, waarbij 1-3 moeilijk is, 4-5 neutraal en 6-7 gemakkelijk.
  • Voor klantgetrouwheidsonderzoeken (NPS), is de beoordeling een waarde van 0-10.
  • Voor klanttevredenheidsonderzoeken (CSAT) is de beoordeling een waarde van 0-2, waarbij 0 is Ongelukkig, 1 is Neutraal en 2 is Gelukkig.
 • Reactie: eventuele opmerkingen die de contactpersoon heeft toegevoegd aan zijn of haar antwoord op de enquête.
 • Bron: waar de contactpersoon op de enquête heeft gereageerd, inclusief E-mail of Deelbare link.
 • Naam inzending: de naam van de inzending van de contactpersoon.
 • Indiening URL: de URL waar het contact heeft gereageerd op de enquête. Dit is alleen van toepassing op enquêtes die zijn verzonden via Deelbare link.
 • Enquête-ID: een uniek identificatienummer voor de feedbackenquête.
 • Enquêtenaam: de naam van de feedbackenquête.
 • Enquêtetype: het type feedbackenquête. Waarden omvatten Aangepaste enquête, Klantondersteuning enquête (CES), Klantentevredenheidsonderzoek (CSAT), of Klantentrouwheidsonderzoek (NPS).