Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Een aangepaste enquête maken (BETA)

Laatst bijgewerkt: april 22, 2021

In Bèta

Geldt voor:

Service Hub  Professional, Enterprise

Maak feedbackenquêtes met aangepaste vragen, waaronder sterbeoordelingen, keuzerondjes en tekstvelden van één regel.

  • Als u een nieuwe enquête wilt maken, klikt u oplik opEnquête makenin de rechterbovenhoek. Op de volgende pagina gaat u met de muis over de kaart Aangepaste enquête en klikt u op Enquête maken.
  • Als u een bestaande enquête wilt klonen, gaat u met de muisaanwijzer naar de enquête en klikt u op hetvervolgkeuzemenu Meer en vervolgens op Kloon.
  • Als u een bestaande enquête wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer naar de enquête en klikt u opbewerken.Een enquête maken, klonen of bewerken:
 • actions-in-customer-experience
 • Klik op hetpictogram met het bewerkingspotlood boven aan om uw enquête een unieke naam te geven.

name-custom-survey

Levering

 • Selecteer de leveringsmethode voor uw klanttevredenheidsenquête door te klikken op E-mail of Deelbare link.
 • Klik op het tabblad E-mail of Opties (voor deelbare link enquêtes) om door te gaan.

E-mail

 • Klik in het gedeelte E-mailinstellingen op het vervolgkeuzemenu Enquêtetaalen selecteer de taal waarin u de enquête wilt houden.
 • Stel de Bedrijfsnaam, de Van-naam en het Van-adres voor uw enquête in. U kunt de naam en het adres van elke gebruiker in uw account selecteren.
 • Voer uw onderwerpregel in. Als u een personaliseringstoken wilt invoegen in het onderwerp, klikt u op contacten Personaliseringstoken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Contacttoken toevoegen en selecteert u een token, voert u een Standaardwaarde in en klikt u op Invoegen.
 • In het gedeelte Geavanceerde instellingen kunt u een kantoorlocatie selecteren.

Customer-satisfaction-survey-details-1

 • Voer in het gedeelte E-mailroman een begroeting en inleidingin voor uw enquête-e-mail. Klik opContactenPersonaliseringstoken om een personaliseringstokenop te nemen.

  email-body-custom-survey
 • Klik in het gedeelte Thema op de schakelaarAanbevolen afbeelding inschakelenen klik op Vervangen om een afbeelding te uploaden voor de e-mailenquête. Selecteer een afbeelding in het rechterpaneel of klik op Afbeelding toevoegen om een nieuwe afbeelding te uploaden.

  custom-survey-theme
 • Selecteer een van de standaardkleuropties, of stel een aangepaste kleur in door een hexadecimale kleurwaarde in te voeren of op de kleurenkiezer rechts te klikken.
 • Bekijk in het rechterpaneel hoe de vraag eruitziet.
 • Als u wilt doorgaan, klikt u op de knop Enquête tabblad.

Opties (alleen deelbare enquêtes met koppelingen)

 • Klik in het gedeelteInstellingen op het vervolgkeuzemenu Enquêtetaalen selecteer de taal waarin u de enquête wilt houden.
 • Voer uw bedrijfsnaam in.
 • In het gedeelte Thema, seen van de standaardkleuropties of stelt u een aangepaste kleur in door een hexadecimale kleurwaarde in te voeren of door op de kleurenkiezer rechts te klikken.

options-custom-survey

 • Om verder te gaan, klikt u op de knop Enquête tabblad.

Enquête

 • In de Uw enquête samenstellen kunt u de soorten vragen selecteren die u aan uw respondenten wilt stellen. Klik of sleep de vraagtypes naar het rechterpaneel om te beginnen met het samenstellen van uw enquête.
 • U kunt de vragen bewerken door erop te klikken in het rechter voorbeeldscherm.

Dankwoord

 • Als u een standaardafbeelding wilt opnemen boven aan uw bericht met dankwoord, klikt u op om deschakelaar Afbeelding weergeven inte schakelen. Klik op Vervangenomde afbeelding te wijzigen.
 • Voer uw koptekst en hoofdtekst in.

thank-you-custom-surveys

 • Klik op het tabblad Ontvangers om verder te gaan.

Ontvangers (alleen e-mailenquêtes)

 • U kunt de datum Werd klant selecteren, Beginvanaf nul omuw eigen criteriate makenmet behulp van contact-, bedrijfs-, deal- en ticketeigenschappen of selecteer Statische lijstenom een statischelijst teselecterendie u hebt gemaakt.
  • Als u de datum Werd klant selecteert, kunt u op Criteria bewerken klikken om uw lijst met ontvangers verder te verfijnen. Klik op Toepassen wanneer uw criteria klaar zijn.
  • Als u Beginnen vanaf nul selecteert, selecteert u een eigenschapstype en klikt u op Criteria maken. Op hettabblad Criteria past u uw criteria aan. Ukunt op EN of OF klikken omde filters verderaan te passen.U kunt filters instellen op basis van alle contact-, bedrijfs-, deal- en ticketeigenschappen.

edit-criteri-customer-satisfaction-survey

  • Standaardcontactpersonen die al voldoen aan de geselecteerde criteria de enquête ontvangen. To m deze enquête uit te voeren zonder bestaande contactpersonen die aan de criteria voldoen, klikt u op het tabblad Opties envervolgens op de knop Wilt ubestaande contactpersonen opnemen? uit te schakelen.
  • Standaard ontvangen contactpersonen die de enquête al hebben ingevuld, de enquête niet. Als u een enquête wilt houden onder contactpersonen die de enquête al hebben ingevuld, klikt u op het tabbladOpties en vervolgens op de schakelaar Wilt ucontactpersonen opnieuw ondervragen?

survey-options

  • In het rechterpaneel worden de ontvangers van de enquête weergegeven. U kunt in deze lijst zoeken met behulp van de zoekbalk in de rechterbovenhoek. Zodra u de filters hebt ingesteld, klikt u linksonderop Toepassen.
  • Als u Contactpersonen en lijsten (alleen statisch) selecteert, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Verzenden naar om een bestaande lijst in uw account te selecteren of klikt u op Nieuwe lijst maken om een nieuwe lijst met contactpersonen te maken.
 • Klik op hettabblad Instellingenom verder te gaan.

Instellingen

Instellingen aflevering e-mail

 • Als u een vertraging wilt toevoegen tussen het verzenden van de enquête-e-mail en het moment waarop een contactpersoon voldoet aan de criteria die u hebt ingesteld, selecteert u de optie Vertraging toevoegen. Klik op het vervolgkeuzemenu om dagen of uren voor de vertraging te selecteren en voer een getal in.
 • Als ugebruikers en/of teamswilt selecteren die enquêtereactieberichtenmoetenontvangen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gebruikers ofteams toevoegen en selecteert u een gebruiker of team.

customer-satisfaction-survey-delay

 • Om verder te gaan, klikt u op de knop Automatisering tabblad Automatisering.

Instellingen voor deelbare koppelingen

 • Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers of teams toevoegen om te selecteren welke gebruikers een melding ontvangen wanneer een enquêtereactie wordt ingediend.

Controleren en publiceren

Controleer uw enquête-instellingen omer zeker van te zijn dat de instellingen in voorgaande stappencorrect zijn ingesteld.

 • Klik op Voorbeeld om te zien hoe de enquête wordt weergegeven op desktop, mobiel en tablet.
 • Als u uzelf een versie van de enquête wilt toesturen, klikt u op Testenquête verzenden in de rechterbovenhoek. Als u een enquête per e-mail verstuurt, kunt u een voorbeeld van de e-mail als een specifieke contactpersoon bekijken door op het vervolgkeuzemenu E-mail ontvangen als specifieke contactpersoon te klikken en vervolgens een contactpersoon te selecteren.
 • Als u uw instellingen wilt controleren, klikt u op Controleren en publiceren in de rechterbovenhoek.
 • Als u klaar bent,klikt u opPubliceren om uw enquête live te zetten.