Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Calling

Skonfiguruj konto Twilio Connect w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: marca 8, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Jeśli masz przypisane miejsce Sales Hub lub Service Hub Professional albo Enterprise, możesz założyć konto Twilio Connect w HubSpot. Za pomocą Twilio Connect można wykonywać połączenia w HubSpot, kupować dodatkowe minuty połączeń oraz wykonywać połączenia z krajami, które nie znajdują się na liście obsługiwanychkrajów.
Jeśli wielu użytkowników chce korzystać z usługi Twilio Connect w celu wykonywania połączeń, każdy z nich musi wykonać poniższe kroki, aby połączyć Twilio ze swoim kontem użytkownika HubSpot. Chociaż możliwe jest, aby wielu użytkowników korzystało z tych samych danych logowania do Twilio w celu połączenia się z HubSpot, zaleca się, aby każdy użytkownik założył własne konto Twilio z unikalnymi danymi logowania. Jeśli korzystasz z wersji próbnej HubSpot, nie możesz założyć konta Twilio Connect.

Uwaga: jeśli masz problemy z nawiązywaniem połączeń z innymi krajami za pomocą Twilio Connect, sprawdź ustawienia uprawnień geograficznych w Twilio.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznegoprzejdź do pozycjiOgólne.
  • Kliknij kartęPołączenia.
  • W sekcji Połącz integrację kliknij przycisk Zarejestruj się lub połącz konto Twilio.

twilio-connect-set-up-link

  • Zostaniesz przekierowany do Twilio w celu utworzenia konta lub zalogowania się do istniejącego konta w celu autoryzacji połączenia z HubSpot.
  • Po podłączeniu konta Twilio użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do HubSpot. Aby zarejestrować numer telefonu i rozpocząć wykonywanie połączeń, w sekcji Twilio Connect kliknij przycisk Dodaj numer telefonu. Zakończ proces rejestracji numeru telefonu w Twilio.

register-phone-number-with-twilio-connect

Uwaga: jeśli podczas rejestracji numeru telefonu w Twilio wystąpi błąd, skontaktuj się z pomocą techniczną Tw ilio w celu uzyskania pomocy. Przed wykonaniem połączeń z HubSpot konieczne będzie nawiązanie bezpośredniej współpracy z firmą Twilio w celu zarejestrowania numeru.

Po pomyślnym zarejestrowaniu numeru telefonu w serwisie Twilio można rozpocząć wykonywanie połączeń przy użyciu minut z serwisu Twilio oraz uzyskać dostęp do nagrań rozmów w HubSpot.

Uwaga: jeśli masz problemy z dostępem do nagrań rozmów w HubSpot, sprawdź, czy w ustawieniach Twilio Connect włączona jest funkcja autoryzacji podstawowej.

W sekcji TwilioConnect można wyświetlić liczbę wykorzystanych minut połączeń oraz kwotę naliczoną za dany miesiąc. Dowiedz się więcej o nawiązywaniu połączeń przy użyciu zewnętrznego dostawcy.

Uwaga: Cennik Twilio różnią się w zależności od lokalizacji osoby dzwoniącej i odbiorcy połączenia. Korzystanie z protokołu Twilio Connect nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami ze strony HubSpot.."

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z usługi Twilio do nawiązywania połączeń w HubSpot można używać wyłącznie opcji Połącz z przeglądarki.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.