Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Calling

Skonfiguruj konto Twilio Connect w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Jeśli masz przypisane miejsce Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz skonfigurować konto Twilio Connect w HubSpot. Za pomocą Twilio Connect można wykonywać połączenia w HubSpot, kupować dodatkowe minuty połączeń i wykonywać połączenia z krajami, które nie znajdują się na liście obsługiwanychkrajów.
Jeśli wielu użytkowników chce używać Twilio Connect do wykonywania połączeń, muszą oni indywidualnie połączyć Twilio ze swoim kontem użytkownika HubSpot. HubSpot zaleca, aby każdy użytkownik skonfigurował swoje własne konto Twilio w celu połączenia. Jednak możliwe jest również, aby każdy użytkownik używał tych samych danych logowania do konta Twilio w celu połączenia się z HubSpot. Jeśli korzystasz z wersji próbnej HubSpot, nie możesz skonfigurować konta Twilio Connect.

Uwaga: jeśli masz problemy z nawiązywaniem połączeń z innymi krajami za pomocą Twilio Connect, sprawdź ustawienia uprawnień geograficznych w Twilio.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznegoprzejdź do Ogólne.
  • Kliknij kartęPołączenia.
  • W sekcji Połącz integrację kliknij przycisk Zarejestruj się lub połącz konto Twilio.

twilio-connect-set-up-link

  • Zostaniesz przekierowany do Twilio, aby utworzyć konto lub zalogować się do istniejącego konta, aby autoryzować połączenie z HubSpot.
  • Po podłączeniu konta Twilio, użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do HubSpot. Aby zarejestrować numer telefonu, dzięki czemu można rozpocząć wykonywanie połączeń, w sekcji Twilio Connect kliknij przycisk Dodaj numer telefonu. Zakończ proces rejestracji numeru telefonu w Twilio.

register-phone-number-with-twilio-connect

Uwaga: jeśli podczas rejestracji numeru telefonu w Twilio pojawi się błąd, skontaktuj się z pomocą techniczną Tw ilio w celu uzyskania pomocy. Przed wykonaniem połączeń z HubSpot konieczne będzie nawiązanie bezpośredniej współpracy z firmą Twilio w celu zarejestrowania numeru.

Po pomyślnym zarejestrowaniu numeru telefonu w serwisie Twilio można rozpocząć wykonywanie połączeń przy użyciu minut z serwisu Twilio.Liczbę wykorzystanych minut oraz kwotę naliczoną za dany miesiąc można sprawdzić w sekcji TwilioConnect . Dowiedz się więcej o nawiązywaniu połączeń przy użyciu usługodawcy zewnętrznego.

Uwaga: Cennik Twilio różnią się w zależności od lokalizacji osoby dzwoniącej i odbiorcy połączenia. Korzystanie z protokołu Twilio Connect nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami ze strony HubSpot.."

Należy pamiętać, że podczas korzystania z Twilio do wykonywania połączeń w HubSpot można używać tylko opcjiZadzwoń z przeglądarki.