Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ustawianie celów SLA w dziale pomocy technicznej

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 13, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Service Hub   Professional , Enterprise

Superadministratorzy na koncie mogą ustawiać umowy dotyczące poziomu usług (SLA) dla zgłoszeń w centrum pomocy.

Możesz ustawić cele SLA dla czasu do pierwszej odpowiedzi, czasu do następnej odpowiedzi i czasu do zamknięcia. Cele te mogą mieć zastosowanie do wszystkich zgłoszeń w centrum pomocy lub mogą być oparte na określonych właściwościach zgłoszenia, takich jak priorytet, zespół, źródło lub potok. Można również dostosować, czy cele SLA mają zastosowanie przez cały czas, czy tylko w godzinach pracy.

Aby skonfigurować cele SLA:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • Przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy > Dział pomocy.
 • Kliknij kartę Umowy SLA.
 • Kliknij menu rozwijane Zarządzaj, gdy umowy SLA mają zastosowanie i wybierz opcję:
  • W godzinach pracy: umowy SLA będą obowiązywać tylko podczas regularnego harmonogramu zespołu (np. od 9:00 do 17:00). Godziny pracy zespołu można dostosować, klikając opcję Edytuj godziny pracy zespołu:
   • W oknie dialogowym użyj menu rozwijanych, aby edytować swoją dostępność. Należy pamiętać, że godziny pracy nie obejmują dni wolnych od pracy.
   • Możesz także kliknąć Dodaj godziny, aby skonfigurować dodatkowe okresy, w których Twój zespół ma być dostępny.
  • 24/7: umowy SLA będą obowiązywać przez cały czas, nawet poza godzinami pracy.
  • Kliknij Zapisz.
 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
 • Aby dostosować sposób egzekwowania celów SLA, kliknij, aby włączyć przełącznik Ustaw cele SLA czasu odpowiedzi i zamknięcia, a następnie rozwiń sekcję:
  • Aby zastosować cele SLA do wszystkich zgłoszeń w centrum pomocy, wybierz przycisk opcji Do wszystkich zgłoszeń w centrum pomocy:
   • Użyj menu rozwijanych, aby ustawić cele SLA dla czasu do pierwszej odpowiedzi, czasu do następnej odpowiedzi i czasu do zamknięcia.
   • Aby ustawić, kiedy status SLA zgłoszenia zmieni się na Wkrótce do wykonania, użyj menu rozwijanych w obszarze Oznacz jako wkrótce do wykonania , aby przypomnieć zespołowi i pozostać w zgodzie z umowami SLA.
  • Aby zastosować różne cele SLA na podstawie właściwości zgłoszenia, wybierz przycisk opcji Na podstawie właściwości zgłoszenia.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość zgłoszenia, a następnie wybierz właściwość zgłoszenia.
   • Kliknij opcję Edytuj cele SLA.
   • W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby ustawić cele SLA dla każdej właściwości, w tym czas do pierwszej odpowiedzi, czas do następnej odpowiedzi i czas do zamknięcia.
   • Jeśli nie chcesz ustawiać celów SLA dla określonej właściwości, usuń zaznaczenie pola wyboru On/Off obok powiązanej wartości właściwości.
   • Aby ustawić, kiedy status SLA zgłoszenia zmieni się na Wkrótce, użyj menu rozwijanych w obszarze Oznacz jako wkrótce.
   • Kliknij przycisk Gotowe.
  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić ustawienia celu SLA.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.