Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Zapisywanie kontaktów do przepływów pracy z Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Enterprise

Z zainstalowanej integracji HubSpot-Salesforcemożna zapisywać leady lub kontakty z Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Aby zapisać kontakt do przepływów pracy z Salesforce, użytkownik musi miećuprawnienia doprzepływów pracy ustawione na co najmniejPodgląd. Dodatkowo, użytkownik musi mieć dostęp doedycji kontaktu, który chce zapisać do przepływu.

Aby zapisać kontakt do przepływu pracy z poziomu Salesforce:
 • Przejdź do swojego konta Salesforce.
 • Dodaj okno HubSpot Visualforce do układu strony lead i/lub contact w Salesforce.
 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontakcie, dla którego chcesz włączyć zapisy z Salesforce.
 • W edytorze przepływu kliknij zakładkę Ustawienia.
 • W sekcji Zezwalać kontaktom na zapisywanie się do tego przepływu z Salesforce? należy wybrać opcję Tak, zezwalaj na zapisywanie kontaktów z Salesforce.

 • Na dole po lewej stronie należy kliknąć przycisk Zapisz.
 • W serwisie Salesforce będą widoczne tylko aktywne przepływy. W prawej górnej części przepływu pracy należy upewnić się, że przełącznik Przepływjest włączony. Jeżeli nie, należy kliknąćPrzegląd, a następnieWłącz.
 • Na swoim koncie Salesforce przejdź do rekordu leadu lub kontaktu, który chcesz zapisać do przepływu. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij zakładkęSzczegóły.
 • W oknie HubSpot Visualforce kliknij menu rozwijaneWybierz przepływ i wybierz przepływ, do którego chcesz zapisać lead lub kontakt.
 • Kliknij przyciskPrzepływy pracyZapisz.