Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Anpassa det högra sidofältet i helpdesken

Senast uppdaterad: maj 3, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Service Hub   Professional , Enterprise

Superadministratörer kan konfigurera hur ärendeinformation visas i helpdeskverktygets högra sidofält. I avsnitten nedan beskrivs hur du lägger till, redigerar eller tar bort kort som visas i den högra sidofältet.

Anpassa och lägga till kort i det högra sidofältet

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Navigera till Inbox & Help Desk > Help Desk i menyn i det vänstra sidofältet.
 • Klicka på fliken Anpassning av sidofältet.

2024-04-10_14-23-17

 • Om du vill anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team.
 • Om du vill skapa eller redigera en teamvy klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som har tilldelats det valda teamet.
  • Längst upp i redigeraren anger du ett namn för vyn.
  • Om du vill välja vilka team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
2024-04-10_14-30-43-1
 • Om du vill lägga till ett kort i sidofältet för förhandsgranskning klickar du på Lägg till kort. I den högra panelen:
  • Om du vill inkludera ett befintligt kort i vyn markerar du kryssrutan bredvid kortets namn. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeraren.
  • Om du vill skapa och lägga till ett eget kort klickar du på Skapa kort längst upp till höger. Så här skapar du ett kort:
   • Välj typ av kort.
   • Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för superadministratörer, men kortets titel visas i sidofältet för förhandsgranskning.
   • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortinformation:
    • Property list: välj de egenskaper som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 50 egenskaper. Om du vill att användarna ska kunna lägga till ytterligare egenskaper (t.ex. anpassa avsnittetAbout this record) på kortet, aktiverar du knappen User permissions. Om du vill att användarna bara ska kunna se standardegenskaperna kan du stänga av knappen.
    • Associationer: välj det associerade objektet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för den associerade posten.
 • Om du vill göra ett kort villkorligt väljer du i avsnittet Villkorlig visningslogik en egenskap som avgör om kortet ska visas och väljer sedan de värden som gör att kortet visas. När villkorlig visningslogik är inställd visas kortet i förhandsgranskningen endast om egenskapen har något av de valda värdena (t.ex, visa kortet Billing Details om biljettens Category-värde är Billing issue).

2024-05-01_12-19-17

 • Klicka på Förhandsgranska kort om du vill se hur ditt kort visas i posten. Välj en post för att förhandsgranska hur data kommer att visas på den specifika posten.
 • Klicka på Spara om du vill spara och lägga till kortet.
 • Om du vill redigera ett kort klickar du på edit Edit. Uppdatera kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.
 • Om du vill ordna om korten klickar du på ett kort och drar det till önskad position.

customviews

 • Om du vill ta bort ett kort från vyn klickar du på Remove. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen via rullgardinsmenyn Lägg till kort.

edit-remove-card-preview

 • Om du vill ta bort ett befintligt kort klickar du på edit Edit och sedan på Delete card i den högra panelen. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kan inte lägga till det igen.

Observera: systemets standardkort, som har (default) bredvid sitt namn, kan inte redigeras eller tas bort.

 • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsläget.

Hantera sidofältets förhandsgranskningsvyer

När du har ställt in sidofältsvyer för förhandsgranskning kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Navigera till Inbox & Help Desk i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan Help Desk.
 • Klicka på fliken Anpassning av sidofältet.
 • Om du vill redigera en vy klickar du på vyns namn.
 • Om du vill återställa standardvyn till systemets standardinställningar klickar du på menyikonen och sedan på Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta. Kort som du tog bort från standardvyn läggs tillbaka och anpassade kort tas bort.
 • Om du vill klona en vy klickar du på menyikonen och sedan på Klona vy.
 • Om du vill ta bort en teamvy klickar du på kryssrutan bredvid vyn och sedan på Ta bort vy. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare i team som tilldelats vyn kommer nu att visas i standardvyn.

Ytterligare anpassning av poster

Dessa ändringar gäller endast för sidofältkort i helpdesk. Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du gör:

Vissa delar av helpdesken kan för närvarande inte anpassas, bland annat följande:

 • Information som visas i förhandsgranskningen av varje ärende (t.ex. vem som skickat in ärendet, ämne och senaste svar).
 • Fält i ärendehuvudet som visas när du klickar på ett ärende för att granska konversationen (t.ex. ärendets mottagare, prioritet etc.).
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.