Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera arbetsytan för kundframgång (BETA)

Senast uppdaterad: april 25, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Service Hub   Professional , Enterprise

Användare med behörigheten Customer Success-arbetsyta kan använda Customer Success-arbetsytan för att hjälpa Customer Success Managers (CSM) att hålla sig organiserade. Du kan se påminnelser om dina dagliga uppgifter, skapa anpassade vyer och övervaka aktiviteter från dina nyckelkonton.

Observera : Om du är superadministratör kan du läsa om hur du väljer in ditt konto i betaversionen.

Navigera till din arbetsyta för Customer Success

Så här visar du arbetsytan för Customer Success:

 • Navigera till Workspaces > Customer Success i ditt HubSpot-konto.
 • I dialogrutan konfigurerar du dina allmänna inställningar för arbetsytan:
  • Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration och du har skapat anpassade objekt kommer du att se en rullgardinsmeny för att välja det objekt du använder för att representera dina konton. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja Företag eller Anpassade objekt.

2024-04-25_10-17-07

  • Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den egenskap som du använder för att representera CSM-tilldelning.
  • Du kan även välja en datumegenskap som du använder för att representera kundens förnyelsedatum.

   general-workspace-settings
  • Klicka på Save (Spara). Om du vill redigera de valda egenskaperna klickar du på ikonen settings settings längst upp till höger i arbetsytan Customer Success.

   2024-04-25_10-52-18
 • Arbetsytan Customer Success visas. I följande avsnitt kan du läsa mer om varje flik.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du se hur långt du har kommit med dina dagliga uppgifter, din portfölj, ditt schema och dina rapporteringsmått.

 • Uppgiftsframsteg: Här kan du följa dina dagliga uppgiftsframsteg. Klicka på rullgardinsmenyn Due today för att växla mellan hur många uppgifter du har kvar för dagen och hur många uppgifter som är försenade.
task-progress
 • Portfolio: Här kan du visa de poster som du äger om du valde egenskapen Company owner när du konfigurerade arbetsytan Customer Success. Om du vill redigera de valda egenskaperna klickar du på ikonen settings settings längst upp till höger. Om du vill visa de poster du äger eller poster som du nyligen tilldelats klickar du på View [records] för att komma till fliken Portfolio.
customer-success-portfolio
 • Uppgifter: Här kan du visa uppgifter som ska utföras idag, uppgifter som är försenade och uppgifter som ska utföras imorgon. Klicka på någon av länkarna Visa alla för att komma till en indexsida för uppgifter som är filtrerad för antingen uppgifter som ska göras idag, försenade uppgifter eller uppgifter som ska göras i morgon.
customer-success-tasks
 • Schema: Här kan du visa ditt schema för idag. Klicka på en uppgift eller ett möte i kalendern för att se en sammanfattning av objektet och klicka i förekommande fall på Starta möte för att påbörja mötet.
customer-success-schedule

customer-success-reporting

Portfölj

På fliken Portfolio kan du visa poster som du äger, poster som har tilldelats under de senaste 30 dagarna eller anpassade vyer.

 • Ägs av mig: låter dig visa poster som ägs av dig. Klicka på filtren Skapa datum och Senaste aktivitetsdatum för att förfina dina resultat.
 • Tilldelad under de senaste 30 dagarna: visar poster som tilldelats dig under de senaste 30 dagarna. Klicka på filtren Skapa datum och Senaste aktivitetsdatum för att förfina dina resultat.

customer-success-portfolio-owned-by-me

 • Anpassad vy: gör att du kan anpassa vilken typ av data som visas i din portfölj.
   • Klicka på + Skapa vy i menyn till vänster i sidofältet.
   • Skriv namnet på den anpassade vyn i den högra panelen. Under Dela med väljer du Privat, Team eller Alla. Klicka på Nästa.

  Observera: Användaremåste ha behörighet till arbetsytan Customer Success för att kunna skapa anpassade vyer med delningsalternativet Team eller Alla.

  • Klicka på rullgardinsmenyerna eller klicka på + Lägg till egenskap för att välja de egenskaper som ska visas som kolumner i tabellen för den anpassade vyn. Klicka på och dra egenskaperna för att anpassa kolumnordningen. Klicka på Nästa.
  • Klicka på + Lägg till filter eller + Redigera filter för att filtrera posterna ytterligare. Klicka på Spara.
  • Anpassade vyer visas i menyn i vänster sidofält. Klicka på pilen down för att kollapsa vyn.

private-views

Pipelines

På fliken Pipeline kan du visa poster i olika skeden av en pipeline.

 • Klicka på rullgardinsmenyerna för pipeline för att växla mellan Deal-pipelines och Ticket-pipelines.
 • Använd filtren Deal owner, Create date och Last Activity Date för att förfina dina resultat ytterligare.
 • I pipeline-tabellen klickar du på de olika avtals- eller biljettposterna för att komma till den aktuella postsidan.

pipeline-tab

Schema

På fliken Schedule kan du komma åt dina poster genom att klicka på olika kalenderhändelser.

 • I menyn till vänster kan du se vilka kontakter du har möten med idag. Klicka på Playbooks för att expandera avsnittet och få tillgång till nyligen använda playbooks. Under Key kan du klicka på kryssrutorna för att filtrera vilka möten och uppgifter du ser i din kalender.

contacts-with-meetings-today

 • Om du vill växla kalendervy mellan dag, vecka eller månad klickar du på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och väljer önskad vy.

calendar-dropdown-menu

 • Klicka på pilarna längst upp till höger för att navigera mellan dagar, veckor eller månader. Använd rullgardinsmenyn för tidszon för att byta tidszon. Om du vill dölja helger från vecko- eller månadsvyn klickar du på kryssrutan Dölj hel ger.

schedule-tab-1

 • Klicka på en uppgift eller ett möte i kalendern för att se en sammanfattning av objektet och klicka i förekommande fall på Starta möte för att påbörja mötet.

launch-meeting

Foder

På fliken Feed kan du visa dina senaste meddelanden om försäljningsaktiviteter. Här visas alla aktiviteter som gjorts av en kontakt som är kopplad till ett företag som ägs av den användare som visar arbetsytan.

 • Du kan söka efter aktiviteter eller använda filtren Aktivitetstyp och Sekvensregistrering för att förfina flödet.
 • I varje meddelande om försäljningsaktivitet kan du navigera till olika kontaktposter och verktyg inom ditt konto genom att klicka på kontaktnamnet eller verktygsnamnet. Om du vill se fler meddelanden klickar du på Ladda äldre aktiviteter. Om du vill ta bort ett meddelande om försäljningsaktivitet klickar du på ikonen delete delete.

feed-tab

 • Håll muspekaren över ett meddelande om en försäljningsaktivitet för att följa upp kontakten. Klicka på Ring, E-post, Skapa uppgift, Skapa anteckning eller Schemalägg för att slutföra uppföljningen från kontaktposten.

activity-feed-hover-1

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.