Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Anslut HubSpot och Microsoft Dynamics 365

Senast uppdaterad: mars 4, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot för att synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med HubSpot.

Krav för appen

Anslut appen

 • Sök efter Microsoft Dynamics 365-integrationen och välj Microsoft Dynamics 365 i resultaten. Klicka på Anslut app längst upp till höger.
 • Ange din Microsoft Dynamics 365-subdomän och klicka på Installera app.

Det är möjligt att ansluta två instanser av Microsoft Dynamics 365 till HubSpot. Båda instanserna kommer att ha samma synkroniseringsfunktioner.

 • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
 • Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
 • Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen.

Slå på synkroniseringen

När du har anslutit appen måste du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurera en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data.

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
 • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
 • Klicka på Ställ in din synkning.
 • Välj det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisera följande objekttyper:
HubSpot-objekt Microsoft Dynamics 365-objekt
Företag Konto
Kontakt Kontakt och Lead
Affär Möjlighet
Produkt Paket och produkter
Faktura Faktura
Order Försäljningsorder

Observera: samtal, e-postmeddelanden och försäljningsmejl kan endast synkroniseras enkelriktat från Microsoft Dynamics 365 till HubSpot-aktiviteter .

data-sync-apps

 • Klicka på Nästa.

Stäng av datasynkronisering

 • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
 • Klicka på Åtgärder > Stäng av synkning.

turn-off-sync

 • Klicka på Stäng av synkning i popup-rutan.

När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar, eller ta bort synkroniseringen .

Du kan också manuellt skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder från en HubSpot-affärspost:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Affärer.
 • På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder.
  • På fliken Konto väljer du Microsoft Dynamics och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
  • Klicka på Nästa.
  • På fliken Kund markerar du den kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
  • Klicka på Nästa.
  • På fliken Order kan du lägga till egenskaper för försäljningsordern baserat på den valda formulärtypen.
  • På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella nödvändiga ändringar.
  • Klicka på Skapa försäljnings order.

Observera: om artikelpriset ändras på en HubSpot-affärspost synkroniseras inte detta till den skapade Microsoft Dynamics 365-försäljningsordern.

Skapa en Microsoft Dynamics-försäljningsorder med hjälp av avtalsbaserade arbetsflöden

Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa Microsoft Dynamics-försäljningsorder när arbetsflödet aktiveras( endastSales Hub Professional eller Enterprise ).

 • Klicka på Microsoft Dynamics 365 under Anslutna appar.
 • Klicka på fliken Feature Discovery.
 • I avsnittet Skapa Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder från HubSpot klickar du på Installera arbetsflödesåtgärd.
 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
 • Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt affärsbaserat arbetsflöde.
 • I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.

 • I åtgärdspanelen bläddrar du ner och väljer Skapa en Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder.
 • För att konfigurera din Microsoft Dynamics 365-försäljningsorder krävs följande fält:
  • Microsoft Dynamics 365-konto: en lista över anslutna Microsoft Dynamics 365-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
  • Dotterbolag: en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda Microsoft Dynamics 365-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.
  • Kund: välj antingen Använd första associerade HubSpot-kontakt eller Använd första associerade HubSpot-företag för att ange som kund för försäljningsordern.
  • Artiklar: ange affärens associerade linjeartiklar som artiklar för försäljningsordern.
 • Om du vill lägga till ett annat fält i försäljningsordern klickar du på Lägg till annat fält och väljer ett fält.
  • Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
  • Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdens namn och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
 • Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påraderingsikonen bredvid fältet.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.