Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Inbox

Stel uw routingregels voor gesprekken in

Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Standaard worden inkomende gesprekken niet toegewezen aan uw inbox, zodat uw team ze kan verwerken. Als u bent toegewezen aan een betaalde Sales Hub of Service Hub-vestiging , kunt u routeringsregels instellen zodat binnenkomende gesprekken worden automatisch gerouteerd naar specifieke gebruikers en teams in uw account.

Niet-toegewezen gesprekken triagen

U kunt handmatig gesprekken aan uzelf toewijzen vanuit de weergave Niet-toegewezen in de inbox.

 • Navigeer in uw HubSpot-account naar Gesprekken > Inbox.
 • Selecteer in het linker zijbalkmenu de weergave Niet-toegewezen en klik vervolgens op een niet-toegewezen gesprek om het te openen.
 • Klik linksboven op het keuzemenu Toegewezen en selecteer uw naam. Of voer uw antwoord in de antwoordeditor in en klik op Verzenden om het gesprek automatisch aan uzelf toe te wijzen.
 • Als u een gesprek opnieuw aan een andere gebruiker wilt toewijzen, opent u een gesprek dat aan u is toegewezen. Klik linksboven op het keuzemenu Toegewezen en selecteer een andere gebruiker. conversations-inbox-reassign-a-conversation

Let op: als alleen specifieke teams toegang hebben tot de inbox, kunt u gesprekken alleen handmatig opnieuw toewijzen aan de primaire teamleden.

Automatisch gesprekken toewijzen

Vereisten voor automatische routering

Om gesprekken automatisch naar een specifieke gebruiker te routeren, moet de gebruiker aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • De gebruiker moet een betaalde Sales Hub of Service Hub seat toegewezen hebben. Als de gebruiker geen toegang heeft tot een betaalde seat, kunt u deze niet opnemen in uw routeringsregels.
 • De gebruiker moet toegang hebben tot de inbox waarin de chatflow is ingesteld.
 • De gebruiker moet worden geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan bij het configureren van deVerzenden naar teamlid actie voor uw chatflow.
 • Als u specifieke teams selecteert in uw routeringsregels, kunnen inkomende gesprekken alleen worden gerouteerd naar primaire teamleden.

Automatische routeringsregels instellen

U kunt routeringsregels instellen voor inkomende berichten die naar uw verbonden team-e-mailkanaal, uw chatflows of uw verbonden formulier worden verzonden .
 • Om de conversatie naar specifieke gebruikers en teamleden te routeren, navigeert u naar uw routeringsinstellingen voor het specifieke kanaal.
 • Klik om de optie Automatisch gesprekken toewijzen aan te zetten.
 • Klik op het keuzemenu Toewijzen aan en selecteer een routeringsoptie:
  • Specifieke gebruikers en teams: routeer inkomende gesprekken naar de geselecteerde gebruikers of teams. Selecteer de gebruikers of teamnamen in het keuzemenu Specifieke gebruikers en teams .
   • Voor berichten die naar het e-mailkanaal van uw team worden gestuurd of voor inzendingen op uw gekoppelde formulier, geldt dat als er meer dan één gebruiker is geselecteerd, de e-mails willekeurig worden toegewezen aan de opgegeven agenten.
   • Voor berichten die naar een live chat of bot worden gestuurd, geldt dat als ermeer dan één gebruiker is geselecteerd, nieuwe gesprekken worden gerouteerd naar de minst drukke beschikbare gebruiker. Als de opgegeven gebruikers en teams niet beschikbaar zijn, wordt het inkomende gesprek in de weergave Niet toegewezen achtergelaten zodat uw team het kan behandelen.
  • Eigenaar contact: routeer inkomende gesprekken naar de eigenaar van een contact. Aan het contact moet een eigenaar zijn toegewezen en het moet worden gevolgd met een cookie. Als de eigenaar offline is, wordt het bericht naar de eigenaar van de bezoeker gemaild. Als u routeringsregels instelt voor chatflows met live chat, kunt uberichten van contacten zonder eigenaar naar een standaardgebruiker routeren.Klik op het keuzemenu Als er geen eigenaar van het contact is, wijs dan toe aan en selecteer een gebruiker. De gebruiker die u selecteert, moet een betaalde Sales Hub- of Service Hub-vestiging hebben.

automatically-assign-general

 • Klik op Opslaan.

Let op: de minst bezette beschikbare gebruiker is de gebruiker met de minste toegewezen chats. Als twee of meer gebruikers het minst bezet zijn, wordt de chat toegewezen aan de gebruiker die de inbox in de afgelopen twee minuten heeft gebruikt. Als de gelijke stand nog steeds bestaat, wordt de chat toegewezen aan de gebruiker aan wie het minst recentelijk een chat is toegewezen.

Om routingregels in te stellen voor chatflows met bots, leert u hoe u de actieStuur naar teamlid bot gebruikt.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.