Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Inbox

Stel uw gesprekken routing regels

Laatst bijgewerkt: september 7, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Standaard worden inkomende gesprekken niet toegewezen aan uw inbox zodat uw team ze kan verwerken. Als u bent toegewezen aan een betaalde Sales Hub- of Service Hub-zetel , kunt u routeringsregels instellen zodat binnenkomende gesprekken worden automatisch gerouteerd naar specifieke gebruikers en teams in uw account.

Niet-toegewezen gesprekken triageren

U kunt handmatig vanuit de weergave Niet-toegewezen in de inbox handmatig gesprekken aan uzelf toewijzen.

 • { local.navConversationsInbox }}
 • Selecteer in het menu aan de linkerkant de weergave Niet-toegewezen en klik vervolgens op een niet-toegewezen gesprek om het te openen.
 • Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Toegewezen en selecteer uw naam. Of voer uw antwoord in de antwoordeditor in en klik vervolgens op Verzenden om het gesprek automatisch aan uzelf toe te wijzen.
 • Als u een gesprek opnieuw wilt toewijzen aan een andere gebruiker, opent u een gesprek dat aan u is toegewezen. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Toegewezen en selecteer een andere gebruiker. conversations-inbox-reassign-a-conversation

Gesprekken automatisch toewijzen

Let op: alleen gebruikers met toegewezen Sales Hub of Service Hub betaalde seats kunnen automatische routeringsregels instellen. Bovendienkunnen inkomende berichten alleen worden gerouteerd naar gebruikers met toegewezen Verkoophub of Service Hub betaalde seats. Als de gebruiker geen toegang heeft tot een betaalde seat, kunt u deze niet opnemen in uw routeringsregels.

U kunt routeringsregels instellen voor inkomende berichten die worden verzonden naar het e-mailkanaal van uw verbonden team, uw chatflows of uw verbonden formulier .
 • Om het gesprek te routeren naar specifieke gebruikers en teamleden, navigeert u naar uw routeringsinstellingen voor het specifieke kanaal.
 • Klik op om de optie Automatisch gesprekken toewijzen aan te zetten.
 • Klik op het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan en selecteer een routeringsoptie:
  • Specifieke gebruikers en teams: routeer inkomende gesprekken naar de geselecteerde gebruikers of teams. Selecteer de gebruikers of teamnamen in het vervolgkeuzemenu Specifieke gebruikers en teams .

Let op: inkomende gesprekken worden alleen gerouteerd naar primaire teamleden.

   • Voor berichten die naar het e-mailkanaal van uw team worden gestuurd of voor inzendingen op uw verbonden formulier geldt dat als er meer dan één gebruiker is geselecteerd, de e-mails willekeurig aan de opgegeven agenten worden toegewezen.
   • Voor berichten die naar een live chat of bot worden gestuurd, geldt dat als ermeer dan één gebruiker is geselecteerd, nieuwe gesprekken worden gerouteerd naar de minst drukke beschikbare gebruiker .Als de opgegeven gebruikers en teams niet beschikbaar zijn, blijft het inkomende gesprek in de weergave Niet toegewezen staan zodat uw team het kan afhandelen.
  • Contact eigenaar: routeer inkomende gesprekken naar de eigenaar van een contactpersoon. De contactpersoon moet een eigenaar toegewezen hebben aan zijn record en gevolgd worden met een cookie. Als de eigenaar offline is, zal het bericht worden gemaild naar de eigenaar van de bezoeker. Bij het instellen van routingregels voor chatflows met live chat, kunt uberichten van contacten zonder eigenaar routeren naar een standaardgebruiker.Klik op het vervolgkeuzemenu Als er geen eigenaar van een contactpersoon is, wijs deze dan toe aan en selecteer een gebruiker. De gebruiker die u selecteert, moet een betaaldeSales Hub- ofService Hub-zetel toegewezen hebben gekregen.

automatically-assign-general

 • Klik op Opslaan.

Let op: de minst bezette beschikbare gebruiker is de gebruiker met de minste chats toegewezen. Als twee of meer gebruikers het minst bezet zijn, wordt de chat toegewezen aan de gebruiker die de inbox in de afgelopen twee minuten heeft gebruikt. Als er nog steeds een gelijkspel is, wordt de chat toegewezen aan de gebruiker die het minst recent een chat toegewezen heeft gekregen.

Om routeringsregels voor chatflows met bots in te stellen, leer je hoe je de Stuur naar teamlid bot actie gebruikt.