Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Gebruik indien/dan takken in workflows

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Gebruik als/dan vertakkingen in workflows

om ingeschreven objecten op een of ander pad te sturen op basis van ingestelde condities.

Voeg een als/dan-tak toe

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op de naam van een bestaande workflow, of maak een nieuwe workflow aan door te klikken opWorkflow aanmaken.
 • Klik op het plus-icoontje +. add-an-action
 • Selecteer in het rechterpaneel de optieIndien/dan tak.
 • Selecteer het filtertype en selecteer vervolgens de criteria voor de als/dan-tak. De opties voor If/then branch criteria zijn identiek aan de opties voor de inschrijf-criteria.
 • Klik na het selecteren van de criteria opFilter toepassen.

Meerdere vestigingen toevoegen

U kunt tot 20 filialen toevoegen aan een als/dan-filiaalactie om uw workflow te consolideren. Ingeschrevenrecords worden per vestiging geëvalueerd in de volgorde waarin de vestigingen zijn ingesteld. Bijvoorbeeld, als een contactpersoon voldoet aan de eerste filiaalcriteria, zal hij of zij die JA-tak doorlopen zonder geëvalueerd te worden ten opzichte van andere filialen. Leer hoe u uw als/dan-tak kunt herordenen

.

In de onderstaande voorbeeld screenshot worden de contactpersonen geëvalueerd aan de hand van 3 takken op basis van hun Lifecycle stage-eigenschap:

workflow-multiple-branches-examples

Om meerdere takken toe te voegen aan een als/dan takactie:
 • Klik na het toevoegen van uw eerste als/dan-takconditie op Voeg een andere tak toe.


multiple-if-then-branches

 • Selecteer de criteria voor de nieuwe tak en klik vervolgens op Filter toepassen.
 • Geef elke tak een naam door in het veld Takkennaamte klikken en tekst in te voeren.

  workflow-branch-name
 • Om een tak te klonen, beweeg met de muis over detak en klik dan op het dubbele kloonpictogram.

  workflow-branch-clone
 • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

U kunt op elk gewenst moment vertakkingen binnen een als/dan-tak opnieuw bestellen:

 • Klik op de als/dietakactie.
 • Ga in de rechter zijbalk met de muis over de tak, klik dan en sleep de blauwe sleepbalk naar de gewenste locatie. Of klik op hetvervolgkeuzemenu Meer en selecteer Verplaats naar boven ofVerplaats naar beneden.
 • Klik op Opslaan.

  workflow-branch-reorder

Acties toevoegen na de als/die tak

Om trechtergeregistreerde records door elke JA of NEE-tak te halen, kunt u acties toevoegen onder elke tak.

Let op: als uw branchecriteria gebaseerd zijn op een contactpersoon of geassocieerd contact dat zich bezighoudt met inhoud in een eerdere actie in de workflow (bijv. contactpersonen die een marketingmail openen die in een eerdere actie is verzonden), voeg dan een vertraging toe voor uw branche om er zeker van te zijn dat ze tijd hebben om zich met uw inhoud bezig te houden.

 • Klik op het plus-icoontje + om een actie toe te voegen onder de JA-tak of onder de NEE-tak. Als een contactpersoon in het onderstaande voorbeeld het Contactformulierheeft ingevuld, gaat hij/zij het JA-pad in . Als ze hetContactformulier niethebben ingevuld, gaan ze het pad NEE volgen . if-then-branch-example
 • Klik op deplus pictogram +om meer acties toe te voegenindien nodig. Als er geen andere acties worden toegevoegd, zal het object na de laatste actie de workflow afmaken.

Test uw als/die tak

U kunt uw als/dan-takken individueel testen of door alle workflow-acties te testen om te zien hoe een object door alle takken zou gaan.

Let op: een als/dan-tak met meerdere takken kan niet individueel getest worden. Gebruik in plaats daarvan de Test functie om alle workflow acties te testen.