Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie niestandardowych wyników połączeń i spotkań

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 30, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Użytkownicy zuprawnieniami dostępu do konta mogą tworzyć niestandardowe wyniki połączeń i spotkań, aby lepiej śledzić aktywność zespołu. Wyniki połączeń mogą być wymagane podczas konfigurowania połączeń na koncie HubSpot. Możesz utworzyć do 30 niestandardowych wyników połączeń do wykorzystania podczas nawiązywania połączenia, rejestrowania aktywności lub korzystania z playbooka oraz do 30 niestandardowych wyników spotkań do wykorzystania podczas planowania lub rejestrowania spotkania. Niestandardowe wyniki są również dostępne do wykorzystania jako filtry w przepływach pracy i listach.

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
 • Aby utworzyć niestandardowy wynik połączenia:
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Calling.
  • Na karcie Konfiguracje połączeń obok ustawienia Śledź wyniki połączeń kliknij przycisk Edytuj opcje.
 • Aby utworzyć niestandardowy wynik spotkania:
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Działania.
  • Kliknij kartę Spotkania .
  • Obok ustawienia Śledź wyniki spotkania kliknij przycisk Edytuj opcje.
 • W prawym panelu kliknij + Dodaj wynik.

add-another-call-outcome

 • Wprowadź wynik w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu. Niestandardowe wyniki mogą zawierać maksymalnie 50 znaków.

Uwaga: nie można edytować wyniku po zapisaniu go w HubSpot, ponieważ zmiany wyniku mogą mieć wpływ na dane raportowania.

 • Po zapisaniu wyniku będzie on dostępny w menu rozwijanym Wynik rozmowy lub Wynik spotkania na aktywności na osi czasu.

select-custom-outcome-from-dropdown-menu

 • Aby usunąć niestandardowy wynik, kliknij ikonę kosza delete obok wyniku. Po usunięciu wyniku nie można go używać w narzędziach HubSpot, w tym na listach i w przepływach pracy. Usunięcie niestandardowego wyniku nie będzie miało wpływu na raportowanie. Nie można usunąć domyślnych wyników spotkania.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.