Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Calling

Nawiązywanie połączeń

Data ostatniej aktualizacji: maja 16, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Podczas konfigurowania numeru telefonu w HubSpot, użytkownicy z przypisanym Sales Hublub Service Hub miejsca płatne mogą skonfigurować numer telefonu dostarczony przez HubSpot, który umożliwia im nawiązywanie i odbieranie połączeń, lub zarejestrować numer telefonu wychodzącego, aby nawiązywać połączenia wychodzące. Można również zintegrować się z zewnętrznym dostawcą usług telefonicznych.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o różnicach między numerami telefonów dostarczanymi przez HubSpot a numerami telefonów wychodzących.

Numer telefonu podany przez HubSpot Numer telefonu wychodzącego
Połączenie z CRM Tak Tak
Połączenie zeskrzynką odbiorczą conversations Tak Tak
Przekieruj na numer przekierowania, pocztę głosową itp. Tak Nr
Rejestrowanie połączeń wychodzących w CRM Tak Tak
Rejestrowanie połączeń przychodzących, połączeń nieodebranych i wiadomości głosowych w CRM Tak Nr

Możesz również skonfigurować nagrywanie rozmów dla swojego konta, aby rozmowy Twojego zespołu były nagrywane i dostępne na stronie indeksu rozmów do wglądu. Jeśli jesteś użytkownikiem kontaSales Hub lub Service Hub Professional albo Enterprise, możesz włączyć funkcję Conversation Intelligence (CI), aby automatycznie nagrywać, transkrybować i przeglądaćrozmowy prowadzone w HubSpot.

Uwaga: w zależności od subskrypcji HubSpot istnieje ograniczenie liczby numerów telefonów udostępnianych przez HubSpot, które można uzyskać. Każde konto HubSpot ma również określony limit dostępnych minut połączeń, który jest dzielony między użytkowników w zależności od subskrypcji. Superadministratorzy kont Sales Hub , Service HubProfessional lub Enterprise mogą zakupić dodatkowe minuty na połączenia i/lub numery telefonów dostarczane przez HubSpot wsekcji Dodatki na stronie cenowej HubSpot lub kontaktując się ze swoim Customer Success Managerem .

Skonfiguruj numery telefonów

Aby wykonywać połączenia w HubSpot, można użyć numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot, zarejestrować numer telefonu wychodzącego lub zintegrować się z zewnętrznym dostawcą usług telefonicznych.

Skonfiguruj numer telefonu podany w HubSpot

Numer telefonu udostępniony przez HubSpot umożliwia wykonywanie połączeń wychodzących i odbieranie połączeń przychodzących przekierowywanych na urządzenie osobiste. Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami super admin uprawnienia, może pozyskać numer telefonu udostępniony przez HubSpot, a następnie przypisać go do członka zespołu. Można również przejąć numer i ponownie go przypisać w późniejszym czasie. Po uzyskaniu numeru telefonu udostępnionego przez firmę HubSpot należy skonfigurować numer przekierowania, na który będą przesyłane połączenia przychodzące. Numery telefonów dostarczane przez HubSpot są generowane za pomocą usługi Twilio .

Uwaga:

 • W przypadku połączeń przekazywanych na telefon użytkownika obowiązują koszty połączeń przychodzących naliczane przez operatora. Większość operatorów telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych oferuje nielimitowane połączenia bez dodatkowych kosztów, ale przed skonfigurowaniem przekierowania połączeń w HubSpot należy to sprawdzić u swojego operatora.
 • Przepisydotyczące nagrywania rozmów mają zastosowanie do połączeń przychodzących, jeśli w HubSpot włączono nagrywanie rozmów. Gdy kontakt zadzwoni na numer, na którym włączono nagrywanie, zostanie odtworzony komunikat głosowy informujący o tym, że połączenie jest nagrywane. Jeśli nie chcesz nagrywać takich połączeń, możesz wyłączyć nagrywanie rozmów.
 • Obecnie jako numery telefonów udostępniane przez HubSpot dostępne są tylko numery z USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Nie musisz jednak znajdować się w jednym z tych krajów, aby korzystać z numeru telefonu udostępnianego przez HubSpot.
 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Połączenia.
 • Na karcie Numery telefonów kliknij opcję Uzyskaj numer HubSpot.

phone-numbers-tab-calling-settings

 • W prawym panelu przejrzyj informacje, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Użyj menu rozwijanych, aby wybrać kraj i numer kierunkowy, a następnie kliknij Generuj numer.

get-hubspot-number-panel

 • Zapoznaj się z wyświetlonym numerem telefonu. Jeśli wygenerowany numer telefonu jest satysfakcjonujący, kliknij przycisk Uzyskaj ten numer.

Uwaga: po kliknięciu przycisku Uzyskaj ten numer zostanie użyty jeden z przydzielonych numerów telefonów dostarczonych przez firmę HubSpot.

 • Aby przypisać ten numer do użytkownika na swoim koncie i dodać numer przekierowania, kliknij Continue to set up.
 • Kliknijmenu rozwijane Assign a user i wybierz użytkownika zprzypisanym Sales Hub lub Service Hub miejscem.
 • Aby przekierować połączenia przychodzące wykonywane na numer telefonu podany w serwisie HubSpot na telefon komórkowy lub stacjonarny, w polu Przekazywanie numeru kliknij przycisk Edytuj.
  • W oknie dialogowym wprowadźnumer telefonu .
  • Aby otrzymać kod w celu weryfikacji numeru telefonu, wybierz przycisk radiowy Wiadomość SMS lub Połączenie telefoniczne, a następnie kliknij opcję Wyślij SMS lub Zadzwoń.
  • edit-forwarding-numberWprowadź podany kod , a następnie kliknij przycisk Weryfikuj.
 • Po zweryfikowaniu numeru telefonu, w prawym panelu kliknij przycisk Zapisz , aby zakończyć konfigurację numeru telefonu dostarczonego przez firmę HubSpot do połączeń przychodzących.

finish-setting-up-hubspot-number

Możesz teraz używać tego numeru telefonu do wykonywania połączeń wychodzących lub odbierania połączeń przychodzących na skonfigurowany numer przekierowania. Połączenia przychodzące pojawią się nastronie głównej Połączenia i można je przeglądać za pomocą narzędzia Przeglądpołączeń .Niesą one jednak automatycznie kojarzone z rekordem w systemie CRM. Nadal można ręcznie przypisać połączenie do odpowiedniego rekordu CRM.

inbound-call-call-list

W przypadku nieodebrania połączenia przychodzącego lub pozostawienia przez rozmówcę wiadomości głosowej, zapis połączenia pojawi się w HubSpot, a wiadomość głosowa zostanie uwzględniona jako część nagrania rozmowy, o ile na koncie zostanie włączone nagrywanie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu numerami telefonów udostępnionymi przez HubSpot.

Zarejestruj numer telefonu wychodzącego

W ustawieniach połączeń można zarejestrować wychodzący numer telefonu . Umożliwia to wykonywanie połączeń wychodzących do kontaktów, a identyfikator rozmówcy będzie wyświetlany na urządzeniu kontaktu, gdy odbierze on połączenie od użytkownika. HubSpot nie przejmuje jednak własności zarejestrowanych wychodzących numerów telefonów, a wykonywanie połączeń wychodzących jest możliwe tylko wtedy, gdy korzystasz z wychodzącego numeru telefonu w HubSpot.

Proces rejestracji numeru telefonu jest zależny od użytkownika; chociaż wielu użytkowników może korzystać z tego samego numeru na koncie, każdy z nich musi zarejestrować numer telefonu indywidualnie. Przed zarejestrowaniem numeru telefonu należy sprawdzić, czy w danym kraju jestobsługiwana usługa .

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Ogólne.
 • Kliknij kartę Połączenia .
 • Jeśli na koncie nie włączono funkcji nawiązywania połączeń, kliknij przycisk Połącz połączenia.
 • Aby zarejestrować swój numer telefonu, kliknij przycisk Dodaj numer telefonu.

add-hubspot-phone-number

 • W oknie dialogowym wprowadźnumer telefonu i numer wewnętrzny (jeśli dotyczy).
 • Następnie zostanie wyświetlony monit o zweryfikowanie numeru telefonu. Możesz wybrać, w jaki sposób zostanie Ci dostarczony kod weryfikacyjny. Wybierz przycisk radiowy Wiadomość SMS lub Połączenie telefoniczne.
 • Kliknij Wyślij sms lub zadzwoń.

Na adres otrzymasz wiadomość SMS lub połączenie telefoniczne , aby sprawdzić, czy masz dostęp do numeru telefonu. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod weryfikacyjny, który pojawi się na ekranie.

verify-your-phone-number

Twój numer telefonu będzie wtedy widoczny w ustawieniach połączeń użytkownika i będzie można go używać do wykonywania połączeń wychodzących w HubSpot. Dowiedz się, jak zarządzać zarejestrowanymi numerami telefonów wychodzących.

Korzystanie z usług zewnętrznego dostawcy usług telefonicznych

Jeśli posiadasz przypisane Koncentrator sprzedaży lub Service Hub Professional lub Enterprise seat, możesz skonfigurować konto Twilio Connect, aby wykonywać połączenia w HubSpot, kupować dodatkowe minuty połączeń i wykonywać połączenia do krajów, które nie znajdują się na liście obsługiwanych krajów.

W celu nawiązywania połączeń z HubSpot można też połączyć się z zewnętrznym dostawcą usług telefonicznych. Można zintegrować się z dostawcą wymienionym na App Marketplace, który obsługuje połączenia telefoniczne innych firm i powiązane funkcje, lub współpracować z programistą w celu podłączenia własnej aplikacji do obsługi połączeń telefonicznych za pomocą pakietu Calling Extension SDK.

Włączanie nagrywania rozmów

Można włączyć nagrywanie rozmów w celu przechwytywania dźwięku połączenia. Możliwość nagrywania rozmów jest ustawieniem dla całego konta i dotyczy wszystkich użytkowników, którzy wykonują połączenia na danym koncie. Może ją włączyć lub wyłączyćużytkownik z uprawnieniami dostępu do konta . Przed włączeniem nagrywania rozmów należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi nagrywania rozmów, aby upewnić się, że są one zgodne z tymi przepisami, ponieważ różnią się one w zależności od jurysdykcji.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Połączenia.
 • Kliknij kartę Call Configurations (Konfiguracje połączeń ).
 • Zaznacz pole wyboru Allow call recording . Jeśli to ustawienie jest wyłączone, podczas nawiązywania połączenia nie będzie wyświetlany przyciskNagrywaj. Jeśli nie widzisz opcji nagrywania, sprawdź, czy inni administratorzy na Twoim koncie nie wyłączyli tego ustawienia.

allow-call-recording-checkbox

Włącz opcję Conversation Intelligence (Centrum sprzedaży lub Koncentrator usług Tylko Professional lub Enterprise )

Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami super administratora na koncie Centrum sprzedaży lub centrum usług Profesjonalny lub Enterprise konto, yMożesz również włączyć funkcję Conversation Intelligence (CI), aby automatycznie transkrybować i analizować rozmowy. Dotyczy to rozmów prowadzonych za pomocą wbudowanego narzędzia do nawiązywania połączeń HubSpot, poprzez integrację HubSpot z Zoom lub za pomocą podłączonego zewnętrznego dostawcy połączeń, który obsługuje CI. Korzystając z CI w HubSpot, można:

 • Przeglądaj nagrania, korzystając ze ścieżek mówców, opcji udostępniania, transkrypcji i możliwości wyszukiwania.
 • Na stronie indeksu połączeń można uzyskać dostęp do pełnej listy połączeń swojego zespołu. Połączenia te można filtrować według właściwości połączenia, takich jak użytkownik, zespół, wynik połączenia i czas trwania.
 • Przeszukiwanie wszystkich nagrań pod kątem kluczowych terminów w ramach wyszukiwania globalnego.
 • Podgląd szczegółów zapisu w powiązanych rekordach w celu uzyskania dodatkowego kontekstu.

Uwaga: automatycznie transkrybowane będą tylko rozmowy wykonywane przez użytkowników z przypisanympłatnym stanowiskiem Sales Hub , Service Hub Professional lub Enterprise . Każdy użytkownik Centrum sprzedaży lub Service Hub Professional lub Enterprise może uzyskać dostęp do nagrania i transkrypcji w celach coachingowych.

Aby włączyć funkcję CI w HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Połączenia.
 • Kliknij zakładkę Transkrypcja i analiza .
 • W sekcji Transkrypcja i analiza kliknij przycisk Włącz transkrypcję i analizę.
turn-on-transcription-and-analysis-1
 • Po włączeniu funkcji CI możesz także zdecydować, czy dane z Twojego konta mają być wykorzystywane do poprawy jakości transkrypcji. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Help improve your transcriptions (Pomóż poprawić transkrypcje). Jeśli nie włączysz tej opcji podczas konfigurowania CI, możesz w każdej chwili wrócić do ustawień połączeń, aby włączyć ją później. Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot wykorzystuje dane do poprawy jakości transkrypcji.

transcript-and-analysis-with-improve-transcripts-setting

 • Kliknij przycisk Włącz transkrypcję i analizę.

Jeśli do prowadzenia rozmów używasz integracji HubSpot z usługą Zoom, upewnij się, że na koncie Zoom włączone jest nagrywanie w chmurze.

Ponowne połączenie z HubSpot

Jeśli włączyłeś funkcję dzwonienia miesiąc temu, a wciągu ostatnich siedmiu dni nie zarejestrowałeś żadnych nowych numerów ani nie wykonywałeś żadnych połączeń nastronie , narzędzie do dzwonienia zostanie automatycznie wyłączone na Twoim koncie. Zanim narzędzie do dzwonienia zostanie wyłączone, użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail i będzie miał siedem dni od momentu otrzymania pierwszego powiadomienia na rezygnację z wyłączenia narzędzia do dzwonienia.

reconnect-to-hubspot-calling

Aby zachować aktywne narzędzie do dzwonienia, w wiadomości e-mail z powiadomieniem kliknij opcję Zachowaj aktywne konto do dzwonienia. Zostaniesz przekierowany do ustawień połączeń na swoim koncie i zobaczysz baner powiadamiający o tym, czy Twoje konto rozmówcy jest nadal aktywne.

Wyłączanie nawiązywania połączeń dla wszystkich użytkowników

Superadministratorzy mogą wyłączyć funkcję nawiązywania połączeń dla wszystkich użytkowników na danym koncie. Jest to przydatne, jeśli Twój zespół przechodzi na inne narzędzie do nawiązywania połączeń i chcesz mieć pewność, że wszyscy użytkownicy przestaną korzystać z wbudowanego narzędzia do nawiązywania połączeń.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Połączenia.
 • Na karcie Konfiguracje połączeń kliknij, aby wyłączyć przełącznik Umieszczaj połączenia przy użyciu połączeń HubSpot .

turn-off-calling-on-configuration-tab

 • W oknie dialogowym wpisz w polu tekstowym Turn off , a następnie kliknij przycisk Turn off.

Użytkownicy nie będą mieli już dostępu do narzędzia do nawiązywania połączeń HubSpot, a wszystkie zarejestrowane numery zostaną odłączone. Wszystkie istniejące połączenia będą nadal dostępne na osi czasu rekordów. Nadal będzie można korzystać z usługi Twilio Connect lub innego zewnętrznego dostawcy usług telefonicznych w celu nawiązywania połączeń.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.