Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ustawić wywołanie

Data ostatniej aktualizacji: marca 3, 2023

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

Podczas konfigurowania numeru telefonu w HubSpot, użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub lub Service Hub mogą skonfigurować numer telefonu dostarczony przez HubSpot, który pozwala im na wykonywanie i odbieranie połączeń, lub zarejestrować numer telefonu do wykonywaniapołączeń wychodzących. Można również zintegrować się z zewnętrznym dostawcą połączeń.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o różnicach między numerami telefonów dostarczanych przez HubSpot a numerami telefonów wychodzących.

Numer telefonu dostarczony przez HubSpot Numer telefonu wychodzącego
Połączenie z CRM Tak Tak
Połączenie zeskrzynki odbiorczej rozmów Tak Tak
Przekierowywanie na numer przekierowania, pocztę głosową itp. Tak Nie
Rejestrowanie połączeń wychodzących do CRM Tak Tak
Rejestrowanie połączeń przychodzących, połączeń nieodebranych i wiadomości głosowych w CRM Tak Nie

Możesz również skonfigurować nagrywanie rozmów dla swojego konta, aby rozmowy Twojego zespołu były nagrywane i dostępne na stronie indeksu rozmów do przeglądu. Jeśli jesteś użytkownikiem na koncieSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz włączyć Conversation Intelligence (CI), aby automatycznie nagrywać, transkrybować i przeglądać rozmowy prowadzone w HubSpot.

Uwaga: w zależności od subskrypcji HubSpot istnieje ograniczenie liczby numerów telefonów udostępnianych przez HubSpot, które można nabyć. Każde konto HubSpot posiada również łączny limit dostępnych minut połączeń, które są dzielone między użytkowników w zależności od posiadanej subskrypcji. Administratorzy kont Sales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise mogą zakupić dodatkowe minuty połączeń i numery telefonów dostarczane przez HubSpot wsekcji Dodatki na stronie cenowej HubSpot lub kontaktując się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta .

Skonfiguruj numery telefonów

Aby wykonywać połączenia w HubSpot, możesz użyć numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot, zarejestrować numer telefonu wychodzącego lub zintegrować się z zewnętrznym dostawcą połączeń.

Skonfiguruj numer telefonu dostarczony przez HubSpot

Numer telefonu udostępniony przez HubSpot pozwala na wykonywanie połączeń wychodzących i odbieranie połączeń przychodzących przekazywanych na urządzenie osobiste. Użytkownik z uprawnieniami superadministratora może nabyć numer telefonu dostarczony przez firmę HubSpot, a następnie przypisać go do członka zespołu. Można również nabyć numer i ponownie przydzielić go później. Po uzyskaniu numeru telefonu dostarczonego przez firmę HubSpot należy skonfigurować numer przekierowania, na który będą wysyłane połączenia przychodzące.

Numery telefonów udostępniane przez HubSpot są generowane przez zewnętrzną firmę Twilio i muszą spełniać wymagania przepisów obowiązujących w danym kraju. Aby uzyskać dostęp, należy przesłać informacje o swojej firmie do firmy Twilio, która następnie przejrzy i potwierdzi informacje u lokalnego dostawcy usług telekomunikacyjnych w danym kraju. Jeśli wymagania są spełnione, możesz zarejestrować dostarczony przez HubSpot numer telefonu. Należy to wypełnić tylko raz.

Proszę zwrócić uwagę:

 • Obecnie jako numery telefonów udostępniane przez firmę HubSpot dostępne są tylko numery ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Finlandii i Holandii. W przypadku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady, aby korzystać z numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot, nie trzeba mieć siedziby w danym kraju. W przypadku Australii, Finlandii i Holandii należy sprawdzić, czy firma jest zlokalizowana w tym kraju, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania numerów telefonów.
 • Połączenia przekazywane na Twój telefon podlegają kosztom połączeń przychodzących Twojego operatora. Większość dostawców usług telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych oferuje nielimitowane połączenia bez dodatkowych opłat, ale przed skonfigurowaniem przekierowania połączeń w HubSpot należy to sprawdzić u dostawcy usług telekomunikacyjnych.
 • Przepisy dotyczące nagrywania rozmów mają zastosowanie do połączeń przychodzących, jeśli włączysz nagrywanie rozmów w HubSpot. Gdy kontakt zadzwoni na numer, na którym włączone jest nagrywanie, odtworzony zostanie komunikat głosowy informujący o tym, że rozmowa jest nagrywana. Jeśli nie chcesz nagrywać tych połączeń, możesz wyłączyć nagrywanie połączeń. Gdy superadministrator włączy nagrywanie rozmów dla użytkownika na numerze telefonu dostarczonym przez HubSpot, rozmowy zaczną być nagrywane automatycznie.
 • Numery bezpłatne nie są obsługiwane jako numery telefonów dostarczane przez HubSpot.
 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Dzwonienie.
 • Na karcie Numery telefonów kliknij opcję Uzyskaj numer HubSpot.

phone-numbers-tab-calling-settings

 • W prawym panelu przejrzyj informacje, a następnie kliknij Next.
 • Użyj menu rozwijanych, aby wybrać kraj i numer kierunkowy, a następnie kliknij Generuj numer.

get-hubspot-number-panel

 • W przypadku Australii, Finlandii i Holandii musisz sprawdzić, czy Twoja firma ma siedzibę w tym kraju, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania numerów telefonów. W sekcji Generuj numer kliknij przycisk Rozpocznij.

verify-country-of-business

  • Na stronie weryfikacji biznesowej przejrzyj informacje, a następnie kliknij Continue.

business-information

  • Kliknij przycisk Submit.
 • Przejrzyj wyświetlony numer telefonu. Jeśli jesteś zadowolony z wygenerowanego numeru telefonu, kliknij przycisk Get this number.

Uwaga: po kliknięciu przycisku Pobierz ten numer, użyjesz jednego z przydzielonych numerów telefonów dostarczonych przez HubSpot.

 • Aby przypisać ten numer do użytkownika na swoim koncie i dodać numer przekierowania, kliknij Kontynuuj konfigurację.
 • Kliknijmenu rozwijane Przypisz użytkownika i wybierz użytkownika zprzypisanym miejscem Sales Hub lub ServiceHub .
 • Aby przekierować połączenia przychodzące wykonane na numer telefonu dostarczony przez HubSpot na telefon komórkowy lub stacjonarny, w polu Przekazywanie numeru kliknij przycisk Edytuj.
  • W oknie dialogowym wprowadźnumer telefonu .
 • Aby otrzymać kod do weryfikacji numeru telefonu, wybierz przycisk radiowy Wiadomość SMS lub Połączenie telefoniczne, a następnie kliknij opcję Wyślij SMS lub Zadzwoń do mnie .

edit-forwarding-number

 • Wpisz podany kod , a następnie kliknij przycisk Verify.
 • Po zweryfikowaniu numeru telefonu, w prawym panelu kliknij Zapisz , aby zakończyć konfigurację dostarczonego przez HubSpot numeru telefonu dla połączeń przychodzących.

finish-setting-up-hubspot-number

Możesz teraz używać tego numeru telefonu do wykonywania połączeń wychodzących lub do odbierania połączeń przychodzących na skonfigurowany numer przekierowania. Połączenia przychodzące pojawią się nastronie głównej połączeń i można je przeglądać za pomocą narzędzia przeglądania połączeń .Nie są one jednak automatycznie kojarzone z rekordem w CRM. Nadal można ręcznie powiązać połączenie z odpowiednim rekordem CRM.

inbound-call-call-list

Jeśli przegapisz połączenie przychodzące lub osoba dzwoniąca zostawi wiadomość głosową, zapis połączenia pojawi się w HubSpot, a wiadomość głosowa zostanie również uwzględniona jako część nagrania połączenia, o ile włączysz nagrywanie na swoim koncie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu numerami telefonów dostarczonymi przez HubSpot.

Zarejestruj numer telefonu wychodzącego

Możesz zarejestrować numer telefonu wychodzącego w ustawieniach połączeń. Umożliwia to wykonywanie połączeń wychodzących do kontaktów, a identyfikator dzwoniącego pojawi się na urządzeniu kontaktu, gdy odbierze on połączenie od Ciebie. Jednak HubSpot nie przejmuje własności zarejestrowanych wychodzących numerów telefonów, a połączenia wychodzące można wykonywać tylko podczas korzystania z wychodzącego numeru telefonu w HubSpot.

Proces rejestracji numeru telefonu jest zależny od użytkownika; chociaż wielu użytkowników może korzystać z tego samego numeru na koncie, każdy użytkownik musi zarejestrować numer telefonu indywidualnie. Przed zarejestrowaniem numeru telefonu należy upewnić się, że w danym kraju jestobsługiwana usługa .

Uwaga: nie można zarejestrować numeru bezpłatnego w celu wykorzystania go jako numeru telefonu wychodzącego .

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
 • Kliknij kartę Calling .
 • Jeśli na Twoim koncie nie włączono dzwonienia, kliknij opcję Połącz dzwonienie.
 • Aby zarejestrować swój numer telefonu, kliknij przycisk Dodaj numer telefonu.

add-hubspot-phone-number

 • W oknie dialogowym wprowadź swójnumer telefonu oraz numer wewnętrzny (jeśli dotyczy).
 • Następnie zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojego numeru telefonu. Możesz wybrać sposób dostarczenia kodu weryfikacyjnego. Wybierz przycisk radiowy Wiadomość SMS lub Połączenie telefoniczne.
 • Kliknij Text me lub Call me.

Na adres otrzymasz wiadomość SMS lub telefon w celu weryfikacji, czy masz dostęp do numeru telefonu. Gdy pojawi się monit, wprowadź kod weryfikacyjny, który pojawi się na ekranie.

verify-your-phone-number

Twój numer telefonu zostanie następnie wymieniony w ustawieniach połączeń użytkownika i będzie można go używać do wykonywania połączeń wychodzących w HubSpot. Dowiedz się, jak zarządzać zarejestrowanymi numerami telefonów wychodzących.

Korzystanie z usług zewnętrznego dostawcy połączeń

Jeśli masz przypisane Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise miejsce, możesz skonfigurować konto Twilio Connect, aby wykonywać połączenia w HubSpot, zakupić dodatkowe minuty połączeń i wykonywać połączenia do krajów, które nie znajdują się na liście obsługiwanych krajów .

Można też podłączyć do HubSpot zewnętrznego dostawcę usług telefonicznych w celu wykonywania połączeń. Możesz zintegrować się z dostawcą wymienionym w App Marketplace, który obsługuje połączenia telefoniczne innych firm i powiązane funkcje, lub współpracować z programistą w celu podłączenia własnej aplikacji do połączeń za pomocą zestawu SDK Calling Extension.

Włączanie nagrywania rozmów

Możesz włączyć nagrywanie rozmów, aby przechwycić dźwięk połączenia. Możliwość nagrywania rozmów jest ustawieniem dotyczącym całego konta, wpływającym na wszystkich użytkowników, którzy wykonują połączenia na danym koncie. Może ją włączyć lub wyłączyćużytkownik z uprawnieniami Account access . Przed włączeniem nagrywania rozmów należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi nagrywania rozmów, aby zapewnić zgodność z nimi, ponieważ różnią się one w zależności od jurysdykcji.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Dzwonienie.
 • Kliknij kartę Call Configurations.
 • Zaznacz pole wyboru Allow call recording . Jeśli to ustawienie jest wyłączone, przyciskRecord nie będzie wyświetlany podczas wykonywania połączenia. Jeśli nie widzisz opcji nagrywania, sprawdź, czy inni administratorzy na Twoim koncie nie wyłączyli tego ustawienia.

allow-call-recording-checkbox

Uwaga: ustawienie Zezwalaj na nagrywanie rozmów jest domyślnie włączone na wszystkich kontach HubSpot .

Włącz Conversation Intelligence( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise )

Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami superadministratora na koncie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise , możeszrównież włączyć Conversation Intelligence (CI), aby automatycznietranskrybować i analizować rozmowy. Obejmuje to połączenia wykonane za pomocą wbudowanego narzędzia do dzwonienia HubSpot, poprzez integrację HubSpot z Zoom lub przy użyciu podłączonego dostawcy połączeń innych firm, który obsługuje CI. Korzystając z CI w HubSpot, można:

 • Przeglądaj nagrania, korzystając ze ścieżek mówców, opcji udostępniania, transkrypcji i możliwości wyszukiwania.
 • Uzyskaj dostęp do pełnej listy połączeń swojego zespołu na stronie indeksu połączeń. Połączenia te można filtrować według właściwości połączenia, takich jak użytkownik, zespół, wynik połączenia i czas trwania.
 • Wyszukiwanie we wszystkich nagraniach dla kluczowych terminów w ramach wyszukiwania globalnego.
 • Podgląd szczegółów zapisu na powiązanych rekordach w celu uzyskania dodatkowego kontekstu.
 • Przeglądaj śledzone terminy i twórz raporty dotyczące treści połączeń( tylko w wersjiEnterprise ).

Uwaga: tylko rozmowy prowadzone przez użytkowników z przypisanympłatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise będą automatycznie transkrybowane. Każdy użytkownik na koncie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise może uzyskać dostęp do nagrania i transkrypcji w celu przeprowadzenia coachingu.

Aby włączyć CI w HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Dzwonienie.
 • Kliknij zakładkę Transkrypcja i analiza .
 • W sekcji Transkrypcja i analiza kliknij opcję Włącz transkrypcję i analizę.
turn-on-transcription-and-analysis-1
 • Włączając CI, możesz również zdecydować się na wykorzystanie danych Twojego konta do poprawy jakości transkrypcji. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Help improve your trans criptions. Jeśli nie włączysz tego podczas konfigurowania CI, możesz w każdej chwili wrócić do ustawień połączeń, aby włączyć je później. Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot wykorzystuje dane do poprawy jakości transkrypcji.

transcript-and-analysis-with-improve-transcripts-setting

 • Kliknij przycisk Włącz transkrypcję i analizę.
 • Domyślnie HubSpot AI automatycznie kojarzy nagrania z podstawową firmą powiązaną z uczestnikami rozmowy. Aby to wyłączyć, wyczyść pole wyboru Połącz obiekty powiązane z nagranymi rozmowami z HubSpot AI .

turn-on-auto-associations

Jeśli używasz integracji HubSpot z Zoom do prowadzenia rozmów, upewnij się, że nagrywanie w chmurze jest włączone na koncie Zoom.

Ponowne połączenie z HubSpot

Jeśli włączyłeś funkcję dzwonienia miesiąc temu i wciągu ostatnich siedmiu dni nie zarejestrowałeś żadnych nowych numerów ani nie wykonałeś żadnych połączeń w , narzędzie do dzwonienia zostanie automatycznie wyłączone na Twoim koncie. Przed wyłączeniem narzędzia do nawiązywania połączeń użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie pocztą elektroniczną i będzie miał siedem dni od momentu otrzymania pierwszego powiadomienia na rezygnację z wyłączenia narzędzia do nawiązywania połączeń.

reconnect-to-hubspot-calling

Aby zachować aktywne narzędzie do dzwonienia, w wiadomości e-mail z powiadomieniem kliknij opcję Zachowaj aktywne konto do dzwonienia. Zostaniesz wtedy przekierowany do ustawień dzwonienia na swoim koncie i zobaczysz baner powiadomienia informujący, czy Twoje konto dzwonienia jest nadal aktywne.

Wyłączanie połączeń dla wszystkich użytkowników

Super administratorzy mogą wyłączyć dzwonienie dla wszystkich użytkowników na koncie. Jest to przydatne, jeśli Twój zespół przełącza się na inne narzędzie do dzwonienia i chcesz mieć pewność, że każdy użytkownik przestanie używać wbudowanego narzędzia do dzwonienia.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Dzwonienie.
 • Na karcie Konfiguracje połączeń kliknij, aby wyłączyć przełącznik Umieść połączenia przy użyciu połączeń HubSpot .

turn-off-calling-on-configuration-tab

 • W oknie dialogowym wpisz w polu tekstowym Turn off , a następnie kliknij Turn off.

Użytkownicy nie będą już mieli dostępu do narzędzia do nawiązywania połączeń HubSpot, a wszystkie zarejestrowane numery zostaną odłączone. Wszelkie istniejące zaangażowania w połączenia będą nadal dostępne na osi czasu twoich rekordów. Nadal będzie można używać Twilio Connect lub innego dostawcy połączeń stron trzecich do wykonywania połączeń.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.