Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Email

Sprawdź, czy dany kontakt zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Sprawdź rekord kontaktu, aby sprawdzić, czy dana osoba zrezygnowała z otrzymywania wszystkich wiadomości e-mail lub określonegotypu subskrypcji.Możesz równieżwyeksportować listę wszystkich niezarejestrowanych kontaktówna swoim koncie z pulpitu nawigacyjnego poczty e-mail.

W zależności od tego, czy na Twoim koncie jest włączona funkcjonalność GDPR, możesz sprawdzić sekcję Subskrypcjekomunikacyjne rekordu kontaktu lub właściwości poszczególnych kontaktów.

Subskrypcje komunikacyjne

Jeślifunkcjonalność GDPR jest włączona na Twoim koncie, możesz sprawdzić sekcję Subskrypcjekomunikacyjne w rekordzie kontaktu:

 • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
 • Kliknij nazwę kontaktu.
 • W lewym panelu przewiń w dół do sekcji Subskrypcje komunik acyjne.
 • Jeśli kontakt zrezygnował z otrzymywania wszystkich wiadomości e-mail, zostanie wyświetlona informacja, że[Nazwa kontaktu] zrezygnowałz otrzymywania wiadomości e-mail.
 • W przeciwnym razie w sekcji Subskrypcjekomunikacyjnezostaną wyświetlone subskrypcje, do których kontakt zrezygnował z konta HubSpot.

Właściwości informacji e-mail

Jeśli funkcjonalność GDPR nie jest włączona nana Twoim koncie, możesz sprawdzićwłaściwościOpted out of email kontaktu:

 • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
 • Kliknijnazwękontaktu.
 • W lewym panelu kliknij opcjęWyświetl wszystkie właściwości.
 • Po prawej stronie, w pasku wyszukiwania właściwości wpisz Opt. Zobaczysz właściwośćOpted out of email dla każdego typu wiadomości e-mail na twoim koncie, wraz z właściwością Unsubscribed from all email.
  • Jeśli kontakt wypisał się z określonego typu wiadomości e-mail, na przykład zdomyślnej subskrypcji bloga HubSpot, odpowiednia właściwość będzie miała wartość Tak.
  • Jeśli kontakt wypisał się ze wszystkich wiadomości e-mail, właściwośćWypisany ze wszystkich wiadomości e-mail będzie miała wartość true.

opt-out-contact-properties

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.