Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Sprawdź, czy dany kontakt zrezygnował z wszelkiej komunikacji

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 21, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Sprawdź rekord kontaktu, aby sprawdzić, czy zrezygnował on ze wszystkich wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych lub określonego typu subskrypcji. Możesz również wyeksportować listę wszystkich niezarejestrowanych kontaktów na swoim koncie z pulpitu nawigacyjnego poczty elektronicznej.

W zależności od tego, czy na Twoim koncie włączona jest funkcjonalność GDPR, możesz sprawdzić sekcję Subskrypcje komunikacyjne rekordu kontaktu lub właściwości poszczególnych kontaktów.

Subskrypcje komunikacyjne

Jeśli funkcjonalność GDPR jest włączona na Twoim koncie, możesz sprawdzić sekcję Subskrypcje komunikacyjne w rekordzie kontaktu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknij nazwę kontaktu.
  • W lewym panelu przewiń w dół do sekcji Subskrypcje komunik acyjne.
  • Jeśli kontakt zrezygnował z wszelkiej komunikacji, stwierdzi, że [Nazwa kontaktu] jest zapisany do 0 z [X] subskrypcji.
opted-out-of-all-communication-contact-record
  • W przeciwnym razie w sekcji Subskrypcje komunikacyjne pojawi się informacja o tym, ile subskrypcji kontakt wybrał za pomocą Twojego konta HubSpot. Możesz kliknąć Wyświetl sub skrypcje, aby zarządzać poszczególnymi statusami sub skrypcji dla kontaktu.

opted-back-into-subscription-contact-record

Przejrzyj właściwość Unsubscribed from all email contact

Jeśli funkcjonalność GDPR nie jest włączona na Twoim koncie, możesz sprawdzić wartość właściwości Unsubscribed from all email contact dla konkretnego kontaktu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknij nazwę kontaktu.
  • W lewym panelu kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
  • Po prawej stronie w pasku wyszukiwania właściwości wpisz Unsubscribed from all email. Jeśli kontakt wypisał się z całej komunikacji, właściwość Unsubscribed from all email będzie miała wartość true.

Uwaga: jeśli właściwość Unsubscribed from all email contact ma wartość true, nie będziesz mógł również zadzwonić do tego kontaktu bez uprzedniego podania jednorazowej podstawy prawnej do komunikacji z nim.

unsubscribed-from-all-email-contact-property

Możesz również przeglądać i zarządzać statusem poszczególnych subskrypcji bezpośrednio na rekordzie kontaktu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.