Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Włącz funkcjonalność GDPR na swoim koncie HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 10, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) to nowe rozporządzenie UE, które zastąpiło unijną dyrektywę o ochronie danych (DPD) z 1995 roku. GDPR zwiększa ochronę danych osobowych obywateli UE i zwiększa obowiązki organizacji, które gromadzą lub przetwarzają dane osobowe.

Uwaga: chociaż te funkcje działają w HubSpot, Twój zespół prawny jest najlepszym zasobem, który może udzielić Ci porady dotyczącej zgodności z przepisami w Twojej konkretnej sytuacji.

Jeśli jesteś Super Adminem lub masz włączone uprawnienia do edycji domyślnych ustawień konta, możesz włączyć GDPR w ustawieniach konta HubSpot. Jest to scentralizowane miejsce do automatycznego włączania funkcji zgodnych z GDPR na całym koncie HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego wybierz opcję Prywatność i zgoda.
 • Kliknij, aby włączyć przełącznik General Data Protection Regulation (GDPR).
  • Aby wysyłać e-maile marketingowe tylko do kontaktów mających podstawę prawną do komunikacji, zaznacz pole wyboru Wymagana podstawa prawna. Kliknij przyciskZapisz. Następnie, aby wysyłać tylko ankiety z opiniami klientów po ustawieniu domyślnej metody zgody dla kontaktów, kliknij Edytuj podstawę prawną dla ankiet. Następnie będziesz musiał wybrać domyślną podstawę prawną do komunikacji, która zostanie przypisana do wszystkich kontaktów.

Uwaga: podstawa prawna do komunikacji jest oparta na adresie e-mail. Kontakty muszą wyrazić zgodę na każdy adres e-mail, na który chcieliby otrzymywać wiadomości.


 • Kliknij przycisk Zapisz.

GDPR-toggle

Gdy pole wyboru Wymagana podstawa prawna jest zaznaczone, wszystkie typy subskrypcji na stronie subskrypcji e-mail kontaktu będą domyślnie odznaczone.

Po włączeniu GDPR, będziesz miał następujące funkcje na swoim koncie:

 • Baner zgody na pliki cookie domyślnie włączony.
 • Jeśli używasz rozszerzenia lub dodatku HubSpot Sales, banery na rekordach kontaktów powiadamiające Cię, jeśli kontakt nie ma podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Formularze gotowe do GDPR z powiadomieniem o podstawie prawnej i polem formularza zgody na komunikację dla nowo utworzonych formularzy. W przypadku istniejących formularzy konieczne będzie dodanie informacji o powiadomieniu i zgodzie dla każdego formularza.
 • Linki rezygnacji z subskrypcji włączone domyślnie dla sprzedaży jeden do jednego i sekwencji e-maili dla użytkowników dodanych po włączeniu GDPR. Dla istniejących użytkowników pozostanie to bez zmian w oparciu o ich poprzednie ustawienia.
 • Strony planowania, które domyślnie zawierają powiadomienie / zgodę (strony planowania utworzone przed włączeniem GDPR nie zostaną zaktualizowane, aby uwzględnić tę wiadomość).
 • Możliwość dodania zgody na komunikację i zgodnej z prawem podstawy przetwarzania do kontaktów za pośrednictwem importu listy, edycji zbiorczej lub ręcznego tworzenia kontaktów.
Funkcja usuwania GDPR jest dostępna dla wszystkich kont. Dzięki temu będziesz mógł wybrać, czy usunąć kontakt i zachować opcję przywrócenia w ciągu 90 dni, czy też całkowicie usunąć kontakt, aby spełnić wymagania GDPR.

Uwaga: jeśli wyłączysz GDPR na swoim koncie, baner zgody na pliki cookie nie zostanie automatycznie wyłączony.

Kontynuuj ustawianie funkcjonalności GDPR, klikając zadania konfiguracyjne

w sekcjiKonfiguracja prywatności GDPR

.

GDPR-setup


Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.