Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Włącz ustawienia prywatności danych na swoim koncie HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: lutego 6, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Przepisy dotyczące prywatności danych (takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)) istnieją w celu zwiększenia ochrony danych osobowych osób fizycznych. Przepisy te zwiększają również obowiązki organizacji, które gromadzą lub przetwarzają dane osobowe.

Uwaga: chociaż funkcje te są dostępne w HubSpot, zespół prawny jest najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Jeśli jesteś super administratorem lub masz włączone uprawnienia do edycji domyślnych ustawień konta, możesz włączyć ustawienia prywatności danych w ustawieniach konta HubSpot. Jest to scentralizowane miejsce do automatycznego włączania funkcji zgodnych z prywatnością danych na całym koncie HubSpot:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym wybierz Prywatność i zgoda.
 • Kliknij, aby włączyć przełącznik Włącz ustawienia prywatności danych. W wyskakującym okienku kliknij Tak, włącz ustawienia prywatności danych.
  • Aby wysyłać e-maile marketingowe lub e-maile z ankietami opinii klientów tylko do kontaktów posiadających podstawę prawną do komunikacji, zaznacz pole wyboru Podstawa prawna dla e-maili. Kliknij przyciskZapisz. Domyślnie podstawa prawna dla wiadomości e-mail z ankietami będzie ustawiona na Uzasadniony interes - Klient.
  • Kliknij Ustaw podstawę prawną dla ankiet , aby zmienić domyślną podstawę prawną komunikacji dla wiadomości e-mail z ankietami. Po dokonaniu edycji kliknij Edytuj podstawę prawną dla ankiet, aby wprowadzić zmiany w przyszłości.

Uwaga: podstawa prawna komunikacji jest oparta na adresie e-mail. Osoby kontaktowe muszą wyrazić zgodę na każdy adres e-mail, na który chcą otrzymywać wiadomości e-mail.


 • Kliknij przycisk Zapisz.

data-privacy-settings-1

Po zaznaczeniu pola wyboru Podstawa prawna dla wiadomości e-mail wszystkie typy subskrypcji na stronie subskrypcji wiadomości e-mail kontaktu zostaną domyślnie odznaczone.

Po włączeniu ustawień prywatności danych na koncie dostępne będą następujące funkcje:

 • Baner zgody na pliki cookie domyślnie włączony.
 • Jeśli korzystasz z rozszerzenia lub dodatku HubSpot Sales, banery w rekordach kontaktów z powiadomieniem, jeśli kontakt nie ma podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Formularze gotowe do ochrony prywatności danych z powiadomieniem o podstawie prawnej i polem wyboru zgody na komunikację dla nowo utworzonych formularzy. W przypadku istniejących formularzy konieczne będzie dodanie informacji o powiadomieniu i zgodzie dla każdego formularza.
 • Linki do rezygnacji z sub skrypcji włączone domyślnie dla wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży one-to-one i sekwencji dla użytkowników, którzy nie mają ich jeszcze włączonych.
 • Strony planowania, które domyślnie zawierają powiadomienia/wiadomości o zgodzie (strony planowania utworzone przed włączeniem ustawień prywatności danych nie zostaną zaktualizowane w celu uwzględnienia tej wiadomości).
 • Możliwość dodawania zgody na komunikację i podstawy prawnej przetwarzania do kontaktów poprzez import listy, zbiorczą edycję lub ręczne tworzenie kontaktów.

Funkcja trwałego usuwania jest dostępna dla wszystkich kont, nawet jeśli ustawienia prywatności danych są wyłączone. Podczas usuwania kontaktu dostępne są dwie opcje: Przywracalne usunięcie kontaktu, aby zachować opcję przywrócenia w ciągu 90 dni, lub Trwałe usun ięcie kontaktu w pełni, aby zachować zgodność z RODO i innymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Uwaga: jeśli wyłączysz ustawienia prywatności danych na swoim koncie, baner zgody na pliki cookie nie zostanie automatycznie wyłączony.

Kontynuuj konfigurowanie funkcji prywatności danych, klikając zadania konfiguracji w sekcji Konfiguracja prywatności danych.

data-privacy-setup

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.