Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
GDPR

Aktivera GDPR-funktionen i ditt HubSpot-konto

Senast uppdaterad: december 6, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter EU:s dataskyddsdirektiv från 1995. GDPR förbättrar skyddet av EU-medborgarnas personuppgifter och ökar skyldigheterna för organisationer som samlar in eller behandlar personuppgifter.

Observera: Även om dessa funktioner finns i HubSpot är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

Om du är en superadministratör eller har behörigheten Redigera kontots standardinställningar aktiverad kan du aktivera GDPR i dina HubSpot-kontoinställningar. Detta är en centraliserad plats för att automatiskt aktivera GDPR-kompatibla funktioner i hela ditt HubSpot-konto:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • I menyn i den vänstra sidofältet väljer du Privacy & Consent (Integritet och samtycke).
  • Klicka för att aktivera strömbrytaren för EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR ). Om du bara vill skicka marknadsföringsmeddelanden till kontakter som har en rättslig grund för att kommunicera markerar du kryssrutan Rättslig grund krävs.

Observera: Den rättsliga grunden för att kommunicera är e-postadressbaserad. Kontakterna måste ge sitt samtycke för varje e-postadress som de vill ta emot e-postmeddelanden för.


  • Klicka på Spara.

enable-GDPR-settings

När kryssrutan Juridisk grund krävs är markerad är alla prenumerationstyper på en kontakts sida för e-postprenumeration avmarkerade som standard.

När GDPR är aktiverat har du följande funktioner i ditt konto:

  • Bannern för samtycke till cookies är aktiverad som standard.
  • Om du använder HubSpot Sales-tillägget eller tillägget, visas banners på kontaktposter som meddelar dig om en kontakt inte har en laglig grund för behandling.
  • GDPR-klara formulär med ett meddelande om laglig grund och ett kryssrutan för samtycke till kommunikation i formulärfältet för nyskapade formulär. För befintliga formulär måste du lägga till information om meddelande och samtycke för varje formulär.
  • Länkar för avregistrering som är aktiverade som standard för e-postmeddelanden för försäljning från en person till en person och sekvenser.
  • Planeringssidor som innehåller meddelande om meddelande/medgivande som standard (planeringssidor som skapats innan GDPR aktiverades kommer inte att uppdateras för att inkludera det här meddelandet).
  • Möjlighet att lägga till samtycke till kommunikation och laglig grund för behandling till kontakter via listimport, massredigering eller manuellt skapande av kontakter.
GDPR-släppfunktionalitet är tillgänglig för alla konton. Detta ger dig valet att antingen radera en kontakt och behålla möjligheten att återställa inom 90 dagar, eller radera kontakten helt och hållet för att följa GDPR.

Observera: Om du inaktiverar GDPR i ditt konto kommer banderollen för samtycke till cookies inte att inaktiveras automatiskt.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.