Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie automatycznych wiadomości e-mail do wykorzystania w przepływach pracy

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise

Aby wysłać wiadomość marketingową za pomocą przepływu pracy, należy utworzyć i zapisać wiadomość do automatyzacji.

Wiadomości automatyczne można tworzyć za pomocą narzędzia do tworzenia wiadomości marketingowych lub z poziomu narzędzia przepływów pracy.

Tworzenie automatycznych wiadomości e-mail w edytorze wiadomości e-mail

Aby utworzyć zautomatyzowaną wiadomość e-mail przy użyciu narzędzia do obsługi wiadomości e-mail:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Marketingowa wiadomość e-mail.
 • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz wiadomość e-mail.
 • W oknie dialogowym wybierz opcję Zautomatyzowana.

  email-type-automated
 • Wybierz szablon.
 • W oknie dialogowym wprowadź nazwę wiadomości e-mail i kliknij przycisk Utwórz wiadomość e-mail.

Uwaga: jeśli wstawisz tokeny personalizacji transakcji lub biletów, wiadomość e-mail może być używana tylko w przepływach pracy dotyczących odpowiednio transakcji lub biletów. Tokeny personalizacji kontaktu i firmy mogą być używane w każdym typie przepływu pracy.

 • Po skomponowaniu i skonfigurowaniu wiadomości e-mail należy kliknąć zakładkę Wysyłanie.
 • Jeśli chcesz wykluczyć kontakty o niskim zaangażowaniu, kliknij pole wyboru Nie wysyłaj do niezaangażowanych kontaktów.
 • Jeśli masz Marketing Hub Enterprise, HubSpot domyślnie stosuje ograniczenie częstotliwości wysyłania, aby zapobiec przeciążeniu skrzynki odbiorczej kontaktu. Aby wyłączyć to ustawienie, usuń zaznaczenie pola wyboru Zastosuj ograniczenie częstotliwości wysyłania.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Przeglądaj i publi kuj, aby opublikować automatyczną wiadomość e-mail.

automated-email-sending-tab-updated

Po opublikowaniu automatycznej wiadomości e-mail będzie można ją wybrać w akcjiWyślij wiadomość e-mail w przepływach pracy.

Tworzenie automatycznych wiadomości e-mail w edytorze przepływu pracy

Prostą wiadomość automatyczną można utworzyć z poziomu samego edytora przepływu pracy. E-maile utworzone w narzędziu przepływów pracy będą miały podstawowy wygląd, ale można je dalej dostosowywać w edytorze e-maili.

Aby utworzyć automatyczną wiadomość e-mail w narzędziu przepływów pracy:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ.
 • W edytorze przepływów kliknij przycisk plus ikonę + aby dodać akcję przepływu.
 • W prawym panelu należy wybrać akcję Wyślij e-mail.

  send-email-action
 • Kliknij + Utwórz nową wiadomość e-mail.

  create-automated-email-workflows
 • W prawym panelu wprowadź szczegóły wiadomości e-mail. Aby jeszcze bardziej dostosować wiadomość e-mail, kliknij łącze narzędzia e-mail w górnej części panelu.
 • Po skomponowaniu wiadomości e-mail kliknij przycisk Zapisz wiadomość w dolnej części prawego panelu, aby zapisać wiadomość.

Po zapisaniu wiadomości e-mail można ją wybrać do użycia w dowolnym przepływie pracy. Możesz również uzyskać do niej dostęp z pulpitu nawigacyjnego w celu dalszej edycji.

Uwaga: jeśli edytujesz swoją zautomatyzowaną wiadomość po jej opublikowaniu, wszelkie zmiany w ustawieniach blokowania poczty graymail nie zostaną zastosowane.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.